måndag 15 oktober 2018

Är det ditt fel att någon annan dricker eller tar droger?


R.J. Meyers och B.L Wolfe skriver i boken Get Your Loved One Sober hur anhöriga lätt kan klandra sig själva för deras närståendes alkoholberoende. De tar upp ett visst antal frågor som man som anhörig kan ställa sig själv. 
* Var det du som bad din närstående att dricka så mycket att alkoholen förstörde deras liv? * Tvingade du din närstående att dricka? * Har personen druckit på ett problematiskt sätt utan att du varit med?


Var det ditt fel? Svaret på dessa frågor är: Självklart inte! (såvida det inte var du som tvingade personen att dricka eller ta droger) Det var inte du som bad om det här och det var inte du som orsakade det!

Du har bara skuld till något som du orsakade. Bara för att du har en relation med personen med beroendeproblem så betyder inte det att det var du som skapade problemet.
  
Alla reagerar olika på livets stressfaktorer. Vissa går på yoga, joggar eller går i terapi. Andra hittar negativa strategier som att slå sönder saker, fördöma andra, ljuga - och vissa dricker. Det kan vara väldigt varierande. Just din närstående reagerar genom att dricka. Kanske lägger personen med beroendeproblem skulden på dig. Med uttalanden som ”Om du inte vore så sur så skulle jag inte behöva dricka.” Eller ”Om du inte hade tvingat mig att byta skola när jag var liten så skulle jag inte må så här dåligt nu.” Men om inte din närstående hade en relation med dig, så skulle denne förmodligen ha någon annan person eller situation att lägga skulden på.

Ingen som börjar dricka eller ta droger tror någonsin att de ska utveckla en beroendeproblematik. Hade de vetat det så hade de nog gjort andra val från början. Ofta är det många olika faktorer som spelar in som till slut leder till att en person utvecklar en beroendesjukdom. Det är ofta ett samspel mellan genetiska faktorer, sociala faktorer, psykiskt mående och situationer. Därför kan man sluta leta ”felet”, och fokusera på lösningen i stället. För det finns hjälp för dem som vill göra en förändring.


onsdag 10 oktober 2018

5 tips för att undvika en skamfylld konfrontation

Nedan följer några tips och råd man som anhörig kan använda sig av för att närma sig beroendet på ett lugnt sätt, för att undvika en skuld- och skamfylld konfrontation.
1. Var en så bra vän som du kan 
Var respektfull, lojal och pålitlig. Att uttrycka känslor är modigt men kan även kännas riskabelt. Du kan uttrycka att du är medveten om detta genom att säga: "Jag vet att det kan vara svårt för dig, och jag är tacksam över att du delar med dig av dina tankar. Jag finns här om du vill prata."


2. Visa empati
Försök sätta in dig själv i personens situation. Lär dig att vara medkännande istället för dömande. Behandla personen så som du skulle vilja att personen behandlade dig, om du var den som hade ett svårt problem. Du har nog också haft svåra perioder i ditt liv, och du vet vad som du behövdes då och vad som inte behövdes.

3. Uttryck din oro
Det är svårt att se på när någon lider eller när någon fattar förödande beslut som påverkar deras liv på ett negativt sätt. Vid något tillfälle måste du uttrycka denna oro för personen som troligtvis saknar förmågan att ta hand om sitt eget välbefinnande. Det kan vara bra att höra vad personen har att säga, även om det inte räcker till för att stilla din oro.

4. Påtala din oro så tidigt som möjligt
Målet är inte att vänta tills personens beteende har blivit så illa att relationer raseras. Helst bör personen söka hjälp för sitt beroende innan förödande konsekvenser uppstår. Utan att låta dömande, fråga personen följande: "Vilka försök har du gjort för att minska på din alkoholkonsumtion/bli av med ditt beroende? Vad kan du göra mera för att förändra detta? Vad för sorts hjälp tror du att du behöver?”

5. Underlätta inte beroendet
Beteenden som underlättar personens drogkonsumtion är exempelvis att: ignorera ett oönskat beteende, låna ut pengar till personen för att köpa alkohol/droger, sätta dina egna behov och önskningar åt sidan för att hjälpa personen, ljuga för andra för att hjälpa person. Att sätta tydliga gränser är nödvändigt både för dig och din närstående.

Första hjälpen! Arbetsmanual för anhöriga

Känner du att du påverkas negativt av någon annans alkohol- eller drogkonsumtion men vet inte vad du ska göra åt det?

En enkel första hjälp är att läsa "Arbetsmanualen för anhöriga". Den innehåller information och självhjälpsövningar. En bra start för att börja sätta fokus på din egen situation! Du kan hitta manualen på Adlibris för endast 128 kr.


Någon annans problem med alkohol och droger kan:
- vända kärlek till hat
- hopp till förtvivlan
- tillit till misstänksamhet
- förstöra semestrar och högtider
- påverka dig ekonomiskt
- leda till aggressivitet och hotfullhet
- göra att du tvivlar på dig själv
- ibland göra att du tror att du är problemet

Ta första steget att börja må bättre!

Du kan hitta Arbetsmanualen HÄR.

Håller tummarna för dig!
/Carina

tisdag 9 oktober 2018

ÖPPET HUS FÖR ANHÖRIGA - SISTA ANMÄLNINGSDAGEN IDAG!

Idag, 9/10, är sista anmälningsdagen om du vill vara med på webbinariet som hålls av mig den 16 oktober! Detta är ett Öppet hus, det vill säga helt kostnadsfritt. "Kika förbi" någon gång mellan 18-20 för att få svar på dina frågor och funderingar! Varmt välkomna! 

LÄS MER OCH REGISTRERA DIG HÄR!


fredag 5 oktober 2018

Videoklipp! 3 gratis mini-kurser för anhöriga

I nedanstående YouTube-klipp så presenterar jag en liten mini-kurs som sträcker sig till dig som anhörig till en person med missbruk! 

Jag tar bland annat upp vad begreppet medberoende innebär, hur man som anhörig kan påverkas, hur du genom att använda dig av olika verktyg kan få stöd och hjälp i din kommunikation med din närstående, och, kanske viktigast av allt, hur du kan förbättra ditt eget allmäntillstånd.

Kursen är uppdelad i 3 delar, ca 20 minuter per del.
Jag hoppas att den kan vara givande för dig och hjälpa dig en liten bit på vägen!

Ha det gott!
/ Carina torsdag 4 oktober 2018

VARMT VÄLKOMNA PÅ KOSTNADSFRITT ÖPPET HUS FÖR ANHÖRIGA - ONLINE!
Ni är alla hjärtligt välkomna att delta på webbinariumet som hålls av mig den 16 oktober. Detta är ett Öppet hus, det vill säga helt kostnadsfritt. "Kika förbi" någon gång mellan 18-20 för att få svar på dina frågor och funderingar!

TID & PLATS:
16/10 kl. 18-20 på din dator.


KOSTNAD:
Gratis


REGISTRERA DIG VIA LÄNKEN: http://ow.ly/iPdO30lfJrr
 
Presentatör: Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna).


Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 17-20 såsom det passar dig.

INNEHÅLL:
Intervjuer, föreläsningar, utlottningar av böcker, övning i problemlösning och du får möjligheter att ställa frågor!


Intervjuperson:
Intervju med Camilla Kuylenstierna, författare till boken AnsvarsFULL.


Vi kommer bland annat prata om:
- Hur kan en förändringsprocess se ut?
- Vanliga frågor anhöriga brukar ställa sig
- När är det lämpligt med samtal och inte
- Vad kan jag göra för att stödja min närståendes förändring?
- Vad är det som gör att man väljer att bli nykter/drogfri?


Du får ett bekräftelsemail när du anmält dig med en länk du behöver för att kunna komma in på webinariet.

REGISTRERA DIG VIA LÄNKEN: http://ow.ly/iPdO30lfJrr
 
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
9/10


OBS! STÄLL DINA FRÅGOR I FÖRTID!
Som deltagare får du gärna skicka ett meddelande i förhand med dina funderingar. Du kan göra detta genom att gå in på www.carinabang.se där du fyller i kontaktformuläret med din fråga (scrolla ner till slutet av sidan till "Kontakta mig"). I formuläret skriver du som rubrik: ”FRÅGA ÖPPET HUS”.


Skicka in din fråga senast 15/10


Vi besvarar sedan de frågor som kommit in under öppet hus den 16/10 - som du kan följa på din dator!


VARMT VÄLKOMNA!

söndag 30 september 2018

Varför det är viktigt att hela familjen får hjälp!

Äntligen pratar vi om det! Forskning tar allt oftare upp det faktum att beroende är en sjukdom som nästan alltid påverkar de anhöriga negativt, det är
någonting som kan förstöra nära relationer eller splittra en hel familj. Det senaste året har man kunnat ta del av flertalet artiklar, nyhetsinslag, radio- och TV-program, podcasts m.m, där man belyser de anhörigas situation. Det har även publicerats historier från både kända och okända personer, berättelser som med slagkraft har nåt ut till folket. Det handlar främst om beroendets påverkan på de som står personen allra närmast och hur svår anhörigsituationen faktisk kan vara. 

Jag efterlyser mer av detta! När vi pratar om problemet avstigmatiserar vi det, vilket leder till att fler anhöriga förhoppningsvis vågar söka hjälp, då de upplever en större förståelse för deras situation. Vad som också sker är att det sätter ett tryck på politiker och andra beslutsfattare att införa nya och bättre sätt att hjälpa de anhöriga på. 

Vad som är viktigt att samhället inser är att man som anhörig mer eller mindre är en del sin närståendes beroende, vilket betyder att anhöriga bör ha rätt till lika mycket hjälp. Nedan följer en mycket kortfattad lista över några sätt som en persons beroende kan påverka de som står henne/honom nära.   

Hur kan en persons beroende påverka familj, vänner eller förhållanden?

Instabilitet inom familjen

Ofta kommer alkohol/drogen i första hand för personen med beroende. Det kan vara så att personen inte tar ansvar för hans/hennes förehavanden eller handlingar i eller utanför hemmet. Detta kan leda till stora konflikter och instabilitet inom familjen. 

Misstro, lögner och stölder

Att ljuga är ofta vanligt hos en person med beroende, och avsikten är nästan alltid att på något sätt dölja sitt alkohol-/droganvändande. Personen kanske även stjäl pengar eller andra saker av personer i dennes närhet. Detta skapar naturligtvis ilska och misstro då de anhöriga känner sig svikna. 

Ekonomiska problem

Det är vanligt att den beroende kanske inte tar ansvar för hans/hennes arbete, skola eller inköp. Ofta kan det bli så att personen förlitar sig på sina familjemedlemmar för ekonomiskt stöd. 

Konflikter mellan familjemedlemmarna

Beroende kan leda till stark negativism i hemmet. Den ilska och sorg som de anhöriga känner kan börja gå ut över varandra. Det är inte ovanligt att det ofta förekommer bråk, anklagelser och påhopp mellan de olika familjemedlemmarna. 

Skam och förnekelse

Även de anhöriga kan känna skam inför deras närståendes beroende, vilket kan leda till att de förnekar beroendet både inför sig själva och andra. I värsta fall kan även de själva börja ta till alkohol och droger i ett försök att handskas med de smärtsamma känslorna. 


HUR KAN DU FÅ HJÄLP OCH STÖD? 

Ta kontakt med en självhjälpsgrupp där du kan möta andra som har samma erfarenheter som du själv, exempelvis AMD, AHA, FMN och Alanon.

Prioritera dina egna behov och barnen i familjen!

Om du är mamma eller pappa till ett barn med alkohol-/narkotikaproblem har webbkursen för föräldrar visat sig hjälpa många med att hantera sin sons/dotters beroende.

Vi kan inte lösa alla problem själva! Ett förslag är att söka professionell hjälp, exempelvis parterapi, ekonomisk rådgivare, stresshantering m.m.


Ta hand om er! 
 /Carina

tisdag 25 september 2018

Varmt välkomna på Öppet hus för anhöriga - online!

Ni är alla hjärtligt välkomna att delta på webbinariumet som hålls av mig den 16 oktober. Detta är ett Öppet hus, det vill säga helt kostnadsfritt. "Kika förbi" någon gång mellan 17-20 för att få svar på dina frågor och funderingar! (Mer info nedan).

TID & PLATS:
16/10 kl. 17-20 på din dator.


KOSTNAD: 
Gratis


PRESENTATÖR: 
Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut.

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna).

Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 17-20 såsom det passar dig.

INNEHÅLL:

Intervjuer, föreläsningar, utlottningar, självhjälpsövningar och du får möjligheter att ställa frågor!


Intervjuperson:

Intervju med Camilla Kuylenstierna, författare till boken AnsvarsFULL.

Vi kommer bland annat prata om:

- Hur kan en förändringsprocess se ut?
- Vanliga frågor anhöriga brukar ställa sig
- När är det lämpligt med samtal och inte
- Vad kan jag göra för att stödja min närståendes förändring?
- Vad är det som gör att man väljer att bli nykter/drogfri?

Du får ett bekräftelsemail när du anmält dig med en länk du behöver för att kunna komma in på webinariet.REGISTRERA DIG HÄRSISTA ANMÄLNINGSDAG:
9/10

OBS! STÄLL DINA FRÅGOR I FÖRTID!
Som deltagare får du gärna skicka ett meddelande i förhand med dina funderingar. Du kan göra detta genom att gå in på www.carinabang.se där du fyller i kontaktformuläret med din fråga (scrolla ner till slutet av sidan till "Kontakta mig"). I formuläret skriver du som rubrik: ”FRÅGA ÖPPET HUS”.

Skicka in din fråga senast 15/10

Vi besvarar sedan de frågor som kommit in under öppet hus den 16/10 - som du kan följa på din dator!

VARMT VÄLKOMNA!

torsdag 20 september 2018

6 tips på hur du kan minska risken för alkohol-/drogberoende hos ditt barn


Ett av de största bekymmer som föräldrar kan bära på är oron för att deras barn kommer att börja använda, eller redan använder, droger.

Tänk om det fanns någonting som du kunde göra för att förhindra ett alkohol- eller narkotikaberoende? En god nyhet är att forskning visar att föräldrar kan göra vissa saker för att minska risken för att deras barn börjar/fortsätter använda droger, och det finns olika strategier som du kan använda dig av. 
1. Kommunikation
Att lära dig att kommunicera på förtroendefullt sätt kan hjälpa dig att få koll på vad som händer i ditt barns liv samt att upptäcka eventuella problem i ett tidigt stadium. Undvik anklagelser eller arga utbrott. Den minskar chansen att ungdomen vågar berättar känsliga saker för dig. Om du känner dig riktigt arg, så kan det vara bra att avvakta med samtalet i 24 timmar och göra upp en plan på hur du kan hantera situationen på bästa sätt. Då kommer du känna dig lugnare och kan tänka klarare.

2. Uppmuntran
Detta är verkligen viktigt för att bygga förtroende, minska konflikter och främja samarbete. Undvik att jämföra ditt barn med dennes syskon eller påminna henne/honom om tidigare misslyckanden. Lyft upp styrkor, goda egenskaper och lyckanden! Följ med på aktiviteter ungdomen gör och bekräfta honom/henne gällande vad den har gjort/bidragit med/hanterat saker.

3. Förhandling
Förhandling uppmuntrar problemlösning och samarbete. Det gör att ditt barn kan lära sig att fokusera på att hitta lösningar, tänka igenom eventuella konsekvenser av sitt beteende och skapa en bättre kommunikationsförmåga. Exempelvis genom frågor som:
- Vad ser du för olika lösningar på detta?
- Vad kan vi tillsammans göra för att hitta en lösning?
- Hur kan vi dela upp detta och hjälpas åt? Vad kan du ta ansvar för och vad ska jag ta ansvar för, tycker du?

4. Sätta gränser
Gränser är viktiga eftersom de ger riktlinjer och lär ditt barn hur viktigt det är att följa reglerna. Det skapar självkontroll och ansvar hos individen. Var tydlig med vad som är okej och vad som inte är okej. Kom ihåg! Barn gör ofta som vi vuxna gör. Inte som vi säger.

5. Uppsikt
Att hålla uppsikt över ditt barn är väsentligt eftersom det hjälper dig att upptäcka problem i ett tidigt skede, men det är inte alltid möjligt att veta vad ditt barn gör/håller hus. Ett förslag till oroliga föräldrar är att se över barnens schema, be dem att höra av sig om de ska åka iväg eller komma hem sent eller ringa/sms:a dem då och då. Det är en svår balansgång, för känner barnet att det är för kontrollerat, då finns risken att denne i stället gör revolt mot kontrollen och inte höra av sig alls. Försök att visa att du litar på ditt barn, även om du är orolig. Be om att få namn/nummer/adresser till folk i ditt barns umgängeskrets (ex. vänner, vänners föräldrar m.m). Ditt barn kanske tycker att du övervakar honom/henne då, men säg att det är för att du bryr och vill veta att hon/han är säker, och att det kan vara bra att ha vid en nödsituation.

6. Att känna ditt barns vänner
Som nämnt i punkten ovan så är det viktigt att vara delaktig i ditt barns liv. Ungdomar är ofta osäkra, har dåligt självförtroende och självbild. De vill "passa in" och har ofta ett stort behov av att behaga och imponera på sina vänner. Detta kan lämna dem sårbara för grupptryck . Det är viktigt att observera vilka de umgås med. Ungdomar gör ofta exakt som sina vänner gör. Så röker en kompis är sannolikheten stor att även din ungdom gör det. Dricker kompisgänget på fest, då är sannolikheten hög att även din dotter eller son gör det, osv. Prata om känsliga ämnen, som sex och droger (så de inte får information från opålitliga källor) och lyssna noga när de tar upp ett problem som uppstått. Då anförtror sig ungdomen till dig. Håll en kontinuerlig kontakt med hennes/hans lärare och vänners föräldrar.


Kom ihåg att det är viktigt att vara någon som ditt barn kan komma till med sina med- och motgångar, problem och bekymmer. Var deras bollplank, påhejare och förebild. Det kommer med all sannolikhet uppstå problem och hinder i er relation som ni behöver hjälpas åt med att lösa. I slutändan strävar alla föräldrar efter att våra barn få leva glada och friska, och att alla erfarenheter – både bra och dåliga – lär oss viktiga livslektioner. 

Har det gått så långt att ditt barn redan hamnat i ett beroende kan det vara svårt att följa någon av dessa riktlinjer. Då rekommenderar jag er verkligen att söka professionell hjälp, kanske är det aktuellt att ditt barn ingår behandling på ett behandlingshem. Du kan kontakta beroendeenheter, socialtjänst, läkare m.m. Det finns även mycket hjälp att få via webben, exempelvis onlinekursen för föräldrar som har hjälpt många mammor och pappor att hantera den svåra situation de befinner sig i. Hoppar ni finner stöd och hjälp!

Källa: