fredag 26 november 2010

Snart jul och nyår...

Snart är det jul och nyår... För många familjer är högtidsdagarna härliga och mysiga. Familjen samlas runt julbordet och äntligen har alla tid för varandra. För andra familjer börjar oron inför julen långt innan första advent. Därför att de vet att det inte bara är jultomten som knackar på dörren, även fyllbulten står där och vill komma in i stugan. När pappa, farmor eller någon annan anhörig är på fyllan redan vid Kalla Anka klockan 15. Hur ska man hantera det? När det händer år efter år? Ska man stå ut eller ska man ställa krav? Ska man stanna eller ska man gå?

För många anhöriga är att sätta gränser det enda de kan göra. Ingen kan förändra någon annan. Fortsätter alkoholisten att förneka sitt problem och inte är villig att söka hjälp, då kan man bara hjälpa sig själv. Men att sätta gränser och ställa ultimatum och inte hålla dem blir snart tomma ord och verkningslösa.

Hur kan vi skydda oss själva och barnen från att bli utsatt för alkoholens konsekvenser vid jul och nyår? Skriv gärna era tankar och berätta om ni har några idéer för hur ni ska hantera högtidsdagarna så de få bli så mysiga som man vill att de ska vara!

tisdag 23 november 2010

Vad kan du göra idag för att ta hand om DINA behov?

Som anhörig har vi ofta fokus på missbrukarens behov. Vi glömmer bort och prioriterar inte våra egna behov. Det kan leda till utmattning, huvudvärk, magproblem, trötthet m.m. Så min fråga till dig idag är:
- Vad kan du göra idag, för att ta hand om dina egna behov?

Bestäm dig för en sak, och den ska göras idag, inte i morgon eller i övermorgon eller någon annan dag. Vad kan du göra IDAG, för att tillgodose dina egna behov?

Skriv gärna vad du tänker göra idag som kommentarer!

fredag 19 november 2010

Motivationsguiden

Om ni vill ha hjälp att uppnå mål och genomföra förändringar, då kan ni använda detta coachingmaterial till hjälp som jag skrev tillsammans med Livshandboken. Den är inte specifikt för anhöriga utan den är generell för vilket mål/dröm man vill uppnå.

Man kan använda den tex om man vill komma igång att motionera, skriva en bok, äta hälsosamt, sluta röka, spara pengar till en resa, starta eget företag.... Du laddar ned den gratis från Aftonbladets hemsida, klicka här!

måndag 15 november 2010

Empati vs Medberoende

Flera personer jag pratat med har förstått det som att medberoende är detsamma som empati, eller tvärtom, om man inte är medberoende då visar man inte empati.

Inget kan vara mer fel! Att visa empati och medkänsla för sina medmänniskor är fantastiska egenskaper och något vi verkligen behöver mer av i samhället. Att ha förmågan att förstå andra personers upplevelser och känslor är en fin egenskap. Men vad är skillnaden mellan empati och medberoende?

Personligen tycker jag att skillnaden är denna:
* Empati och medkänsla kan jag känna och förmedla till människor utan att det blir på bekostnad av min egen hälsa och mitt eget välmående.
* Medberoendebeteende är när jag försummar mina egna behov till förmån för att ta hand om annan vuxen person och det blir på bekostnad av min egen hälsa och mitt välmående.

fredag 12 november 2010

Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare

Känner du att du vill arbeta med din egen utveckling och att relationen till en person med alkohol- eller narkotikaproblematik får konsekvenser på dig själv, din hälsa och dina behov?
"Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" hjälper dig att sätta fokus på dig själv och ditt eget mående. Självhjälpsmanualen syftar till att stärka den anhöriges självkänsla och självkännedom samt öka modet att göra behövliga förändringar för att uppnå ett större välbefinnande.

Innehåll:
* Symptom på medberoende
* Varför vi gör saker överhuvudtaget
* Maktlöshet
* Att frigöra sig
* Skuldkänslor och att vara till lags
* Vad tycker jag?
* Tydlig kommunikation
* Hur påverkas du?
* Kropp & Hälsa
* Sorg, besvikelse och krossade drömmar
* Övervinna hinder och nå sina mål
* Fira dina framsteg!

Självhjälpsmanualen sätter fokus på dig som anhörig, då du är värd uppnå dina drömmar, styra ditt liv och leva i välbefinnande!

Manualen finns på internetbokhandeln Adlibris: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9163315858 eller att ladda ned själv via nätet: http://www.codependencyinfo.com/arbetsmanual.html

Önskar er lycka till i er process till välbefinnande!

onsdag 10 november 2010

Vad händer när alkoholisten blir nykter?

Många personer som utvecklat ett medberoendebeteende har tagit på sig ett för stort ansvar för en annan vuxen person, tar hand om, skyddar och hjälper den andre vuxne personen. Det har blivit en stor roll i livet för den anhörige som också leder till att den anhörige känner sig behövd och viktig.

Men vad händer då om alkoholisten blir nykter? Många anhöriga upplever då en stor tomhet. All tid de lagt på att visa omsorg och ta hand om alkoholisten ersätts inte med något annat. Den nu nyktre alkoholisten tar hand om sig själv och tar eget ansvar. Det innebär att den anhörige inte behövs längre som omhändertagare. Ofta leder detta till att den anhörige upplever att de är oviktiga, oälskade och en känsla och tomhet och meningslöshet tränger sig på.

Att arbeta med sitt medberoendebeteende handlar om personlig utveckling. Att ta ansvar för sitt eget liv och välmående. Att sträka sin självkänsla. Att inse att man kan vara älskad utan att vara behövd. Och att vara behövd inte är detsamma som att vara älskad.

lördag 6 november 2010

Barnen...

Att vara barn i en familj med alkohol- och drogproblem kan vara minst sagt kaotiskt. Förmodligen börjar man ganska tidigt med att utveckla olika beteenden för att skydda sig själv och även skydda föräldrarna från konsekvenserna av missbruket. Redan som barn kan man utveckla medberoendebeteenden som sedan följer med till vuxen ålder.

Här kommer några tankegångar gällande vad som kan vara bra att tänka på:

- Ofta sker en rollförändring, där barnet som liten redan blir "vuxen" och försöker ta ansvar för familjens välmående, då föräldrarna inte tar det ansvar som krävs.

- Det finns risk att den omsorg barnen behöver inte tillgodoses, att barnen inte får den kärlek, bekräftelse, tid och uppmärksamhet som behövs, då fokus för föräldrarna istället går till personen med alkohol- eller drogproblem.

- Barnet får svårt att tolka vad som är "normalt" och inte. Barnet kan tro att tex våld och aggressivitet är så som alla har det. Barnet har ingen rollmodell att lära sig utav.

- Barnet lär sig att tolka halvsanningar och lögner, vilket kan leda till bristande tilltro till människor. Barnet känner att det som sägs inte stämmer, men får inte veta sanningen.

Här är exempel på vad personer som vuxit upp i missbruksfamilj svarar på frågan vad det velat haft för hjälp/stöd som barn:
• Att få prata med någon och känna att man inte var ensam. Förståelse.

• Att någon frågat hur jag mådde.

• Någon som kunde ha visat mig hur en ”frisk” familj levde.

 • Önskat att den förälder som inte missbrukade, eller någon annan släkting, hade sagt ifrån.

 • Jag ville bli räddad. Att socialtjänsten skulle ingripa.

• Information om att det inte skulle vara så som vi hade det. Vi syskon trodde alla hade det som vi.

• Hjälp att få lugn och ro, trygghet, tillit till människor, bekräftelse, bli lyssnad på, stärkt min identitet.

 • Att någon berättat att det inte var mitt fel att pappa drack och att jag hade fått höra att det inte var okej med våld.

• Någon utomstående som såg och förstod.

Vad vi kan göra för barnen:
* Barnet har inte valt den här situationen och kan inte lämna relationen som en vuxen kan göra. Sätt barnens behov först! Sök hjälp och stöd vid behov!

* Var ärlig, barnen känner ändå på sig att saker och ting inte stämmer.

* Se till att barnet har någon vuxen att prata med, där barnet fritt får uttrycka sina tankar och upplevelser.

* Barnen ska inte behöva ta konsekvenserna av vuxnas handlande. Göra tydligt att det inte är barnets fel att den vuxna tex dricker sig fulla. Att barnet inte heller kan rädda den vuxna. Den vuxna måste rädda sig själv (kanske med hjälp av andra vuxna personer).

* Om du som utomstående vuxen person är orolig för att barns miljö i hemmet: Prata med barnet! Lyssna! Ge bekräftelse och förståelse! Om du befarar att barnet far illa i sin hemmiljö, ta kontakt med socialtjänsten.

Är du uppvuxen i en familj med missbruksproblematik? Skriv gärna inlägg i bloggen om vilken hjälp du önskat att du fått som barn!

tisdag 2 november 2010

Nykter alkoholist och anhörig till medberoende

Det här är Roberts historia. Han är nykter alkoholist sedan 5 år tillbaka och berättar om samspelet mellan att ta hand sitt eget alkoholproblem och att förhålla sig till relationen med sin fru, som fortfarande lever med många medberoendebeteenden.

"Jag är nykter alkoholist. Och jag är nära anhörig till en medberoende. Den medberoende är min fru. Hon har redan innan vi träffades erfarenhet av att vara anhörig till personer med missbruksproblematik. Det hade satt djupa spår i henne långt innan någon av oss visste att ordet medberoende fanns. Än mindre vad det betydde.

När jag blev nykter, genom AA, så försökte flera personer uppmana min fru att hon borde gå på Al-anon möten. Genom den hjälp jag själv fick började jag förstå lite grand av vilka mekanismer och beteenden som utvecklas i samband med missbruk och att det är en god idé att försöka identifiera sina 'defekter' och hitta vägar att undvika dem. Många resonerar som så att allting, alla fel, ligger på den missbrukande. Missbruket av alkohol och de beteendeförändringar det medför gör det. Samtidigt som jag skulle vilja påstå att den medberoende också skapar en miljö, ett sätt, att förhålla sig till den missbrukande som är destruktivt. Detta blir så småningom ett normaltillstånd. Livet anpassas till den missbrukande. Men sedan då? När missbrukaren blir nykter. Vad händer då?