lördag 28 oktober 2017

3 Exempel på möjliggörande

Har du hört uttrycket ”möjliggörande” någon gång? Tyvärr kan begreppet vara skambeläggande, vilket kanske hindrar oss från att ta till oss den problematik som finns med ett sådant beteende. Man kan säga att anhöriga ibland utvecklar beteenden som riskerar att underlätta alkohol- eller narkotikakonsumtionen, trots att det är det sista den anhöriga vill. Det är viktigt att förstå att sådana beteenden alltid börjar med en god intention att hjälpa eller skydda den man bryr sig om. Men risken är att det i stället blir björntjänster och man kanske först i efterhand inser att den hjälp man gav i stället fick motsatt effekt. 

Här nedan följer några konkreta exempel på vad ett möjliggörande kan innebära. I det här inlägget kan du läsa om några allmänna tecken på möjliggörande. 

Tre historier med exempel på beteenden som kan underlätta ett beroende:

1) En ung kvinna går sista året på gymnasiet. Hon dricker väldigt ofta och mycket och hennes betyg blir allt sämre. Till slut kör hon in i en parkerad bil när hon är berusad. Hennes föräldrar tänker: "Hon går bara igenom en fas just nu. Hon kan inte vara alkoholberoende ". I stället för att skaffa professionell hjälp kontaktar de en advokat för att hindra juridiska konsekvenser av att hon kört under påverkan. De minskar då omedvetet de negativa följderna av deras dotters alkoholkonsumtion. Det innebär i sin tur att de gör problemet mindre och lättare för henne.

2) En ung man brukar komma hem alldeles för sent till sin fru och barn om kvällarna. Han sitter ofta på en bar med sina kompisar och dricker, och ibland tar de även droger. Efter en tid eskalerar problemet och vissa dagar går han inte till jobbet. Han börjar få ekonomiska problem, vilket går ut över hela familjens hushåll. Hans fru skyller på sig själv för problemet. När han inte kan ta sig iväg till jobbet ringer hon hans arbetsplats och berättar att han är sjuk. Hon lånar även pengar av sina föräldrar för att täcka för de hushållskostnader som hennes man tagit av. Med avsikt att hjälpa har hon förhindrat de negativa konsekvenserna av hennes mans beroende och underlättat hans intag av alkohol och droger.

3) En äldre kvinna vars man har gått bort har skaffat sig recept på lugnande mediciner från olika läkare. Under kvällarna har hon också börjat dricka stora mängder alkohol. En dag ramlar hon och bryter höften. Olyckan kopplas samman till hennes ålderdom, men egentligen är sanningen att hon förlorade balansen på grund av att hon var påverkad. Hennes barn håller fast vid att olyckan berodde på hennes ålder, det faktum att hon blivit beroende är för svårt att hantera. Dessutom anser de att hon förtjänar att ta sig ett glas eller två på grund av att hennes man gått bort. Genom att blunda för problemet underlättar hela familjen för kvinnan att fortsätta sin skadliga konsumtion av alkohol och tabletter.

Känner du igen liknande beteenden hos dig själv eller din familj? Det är inte märkligt, det händer i stort sätt alla familjer innan man som anhörig sökt hjälp och fått kunskap om beroendeproblematik.


Om du vill få tips på hur du kan förhålla dig till din närstående kan jag rekommendera att kika närmre på någon av följande inlägg:
 
5 tips som kan vara till hjälp i förhållningssättet till en närstående med beroendeproblem: http://medberoendeinfo.blogspot.se/2017/04/5-tips-som-kan-vara-till-hjalp-i.html 
 
Hur kan man som anhörig hantera frågor om pengar?: 
 
3 tips för att vända den negativa spiralen:  
 
7 tips på vad du kan göra och inte göra för att hantera en närstående med alkohol- eller drogproblem:  
 
4 tips för föräldrar till barn med beroendeproblem:

måndag 23 oktober 2017

Hur kan man undvika skamfyllda konfrontationer?

Nedan följer några tips och råd man som anhörig kan använda sig av för att närma sig beroendet på ett lugnt sätt, för att undvika en skuld- och skamfylld konfrontation:


1. Var en så bra vän som du kan 
Var respektfull, lojal och pålitlig. Att uttrycka känslor är modigt men kan även kännas riskabelt. Du kan uttrycka att du är medveten om detta genom att säga: "Jag vet att det kan vara svårt för dig, och jag är tacksam över att du delar med dig av dina tankar. Jag finns här om du vill prata."


2. Visa empati
Försök sätta in dig själv i personens situation. Lär dig att vara medkännande istället för dömande. Behandla personen så som du skulle vilja att personen behandlade dig, om du var den som hade ett svårt problem. Du har nog också haft svåra perioder i ditt liv, och du vet vad som du behövdes då och vad som inte behövdes.

3. Uttryck din oro
Det är svårt att se på när någon lider eller när någon fattar förödande beslut som påverkar deras liv på ett negativt sätt. Vid något tillfälle måste du uttrycka denna oro för personen som troligtvis saknar förmågan att ta hand om sitt eget välbefinnande. Det kan vara bra att höra vad personen har att säga, även om det inte räcker till för att stilla din oro.

4. Påtala din oro så tidigt som möjligt
Målet är inte att vänta tills personens beteende har blivit så illa att relationer raseras. Helst bör personen söka hjälp för sitt beroende innan förödande konsekvenser uppstår. Utan att låta dömande, fråga personen följande: "Vilka försök har du gjort för att minska på din alkoholkonsumtion/bli av med ditt beroende? Vad kan du göra mera för att förändra detta? Vad för sorts hjälp tror du att du behöver?”

5. Underlätta inte beroendet
Beteenden som underlättar personens drogkonsumtion är exempelvis att: ignorera ett oönskat beteende, låna ut pengar till personen för att köpa alkohol/droger, sätta dina egna behov och önskningar åt sidan för att hjälpa personen, ljuga för andra för att hjälpa person. Att sätta tydliga gränser är nödvändigt både för dig och din närstående.

onsdag 18 oktober 2017

Har du missat intervjuerna i Medberoendepodden?

2016 och i början av 2017 gjorde jag min medverkan i Medberoendepodden! Jag tycker att det blev två spännande och givande samtal som kretsade kring stöd och hjälp för anhöriga. Om du missade att lyssna kan du givetvis ta del av allt material i efterhand via de flesta plattformer för podcasts.

Avsnitt 10, 29 februari 2016 - Medberoendepodden intervjuar mig utifrån min första bok: Släpp kontrollen – vinn friheten. Lyssna via acast här

Avsnitt 40, 10 februari 2017 - Medberoendepodden intervjuar mig utifrån boken Du är viktig - för anhöriga till personer med beroendeproblematik. Lyssna via acast här
 
Vi pratar om vanliga frågor som anhöriga har och vi går igenom olika reflektionsövningar som du kan göra medan du lyssnar på podden. Var redo med papper och penna! 

Du kan även lyssna på Medberoendepodden via andra platser där poddar finns. För att lyssna via itunes, klicka här.
 
AVSNITT 10 OCH 40! 

för alla avsnitt.

fredag 13 oktober 2017

Har du krockat in i sekretessmuren?

Den muren man kan köra rätt in i som anhörig när man vill ge viktig information om sin närstående med beroendeproblem till personal inom ex kommun och landsting? Och de hänvisar till sekretessen som gör att de lägger på luren innan de lyssnat på vad man vill?

Det har exempelvis hänt mig när jag ville ringa en psykolog gällande en ung person som ville ta sitt liv. Jag ville alltså INTE FÅ någon information om personen, jag ville GE information om dennes självmordstankar. Men jag kom inte längre än till receptionisten som sa att hon inte kunde prata med mig längre p.g.a. sekretessen.

Det händer även många anhöriga jag samtalar med, som kanske ser hur läkemedel missbrukas som blivit utskrivet av sjukvården. Eller som vill berätta om sin närståendes psykiska status i hemmet. Som vården inte kan känna till eftersom de inte lever med personen, men som ofta är väldigt viktig information.

Vi har hittat en lösning som funkar bättre!


  

Nu har jag tillsammans med några anhöriga i stället testat att skriva brev till berörda läkare, psykologer och socialsekreterare. Det fungerar mycket bättre! De anhöriga kan då märka att det händer saker i behandlingen efter informationen de givit via brev. Förmodligen blir det också lättare för den yrkesverksamma att ta till sig informationen utan att behöva riskera att svara på frågor de inte får svara på.

Detta är även viktigt gällande orosanmälan, även om ni ringer och gör en anmälan, skriv också alltid en orosanmälan via brev med era observationer!


Dela detta vidare till dem som kan behöva veta!

Ta hand om er /Carina

tisdag 3 oktober 2017

Videoklipp! Mini-kurs för anhöriga

I nedanstående YouTube-klipp så presenterar jag en liten mini-kurs som sträcker sig till dig som anhörig till en person med missbruk! 

Jag tar bland annat upp vad begreppet medberoende innebär, hur man som anhörig kan påverkas, hur du genom att använda dig av olika verktyg kan få stöd och hjälp i din kommunikation med din närstående, och, kanske viktigast av allt, hur du kan förbättra ditt eget allmäntillstånd.

Kursen är uppdelad i 3 delar, ca 20 minuter per del.
Jag hoppas att den kan vara givande för dig och hjälpa dig en liten bit på vägen!

Ha det gott!
/ Carina