tisdag 30 september 2014

Gratis webinar om "Medberoende" 13/10 kl 18

"Medberoende" - Gratis webinarium!
Mån 13/10 kl. 18-19. Anmäl dig via länken:
http://bit.ly/YtJdIS


Innehåll:
* Vad är "medberoende"?
* Kort intro om CRAFT...

* Tips på kommunikation med missbrukaren

Teknik: Du behöver en dator och hörlurar!

 Välkommen!
/Carina Bång
Författare "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser

fredag 26 september 2014

"CRAFT" för anhöriga till missbrukare lör + sön 15-16/11, Stockholm

Helgen 15-16/11 kommer kursen CRAFT (del 1) att hållas i Stockholm. Kursen vänder sig till dig som är anhörig till en person med alkohol-, narkotika eller läkemedelsmissbruk. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt.
CRAFT (Community Reinforcement And Family Treatment) är ett vetenskapligt baserat program för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående med missbruks- och beroendeproblem till nykter-/drogfrihet.
I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. 
PRIS:
Early bird:
Om du anmäler dig innan 30/9 är priset 650 kr per person
Anmälan efter 30/9 är 800 kr per person (alla priser inkl moms)
Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1/11 2014
 
Mer info och anmälan görs via denna länk: 
https://dinkurs.se/CRAFT1
Obs! Sista anmälningsdag är 1/11.

onsdag 24 september 2014

Missbruk i familjen - De dolda konsekvenserna

Många barn som växt upp med missbruk i familjen fortsätter att få psykiska problem som vuxna. Dessa kan utspela sig i oro, ångest och låg självkänsla. De kan även få diagnoser så som ADHD,  borderline, bipolär sjukdom eller depression.

Dessa diagnoser behöver inte alltid stämma. I mitt arbete med personer som har växt upp med missbruk i familjen så har många av dessa vittnat att de, efter många olika utredningar och felaktiga diagnoser, till slut har fått diagnosen Komplex post traumatisk stress symtom (Komplex PTSD).
Personer med Komplex PTSD har som barn upplevt långvariga och upprepade traumatiska händelser. Vanliga symptom vid PTSD kan vara skamkänslor, isolering och hopplöshet.

Utifrån dessa människors historier så kan jag inte hjälpa att undra; kan det vara så att det finns fler anhöriga än vi idag tror som har blivit feldiagnotiserade, och som egentligen lider av PTSD utan att veta om det, och utan att få den hjälp de behöver?

Vid rätt diagnos så ges även en möjlighet till rätt behandling, samt en bättre förståelse för ens känslor och agerande. Det är viktigt att utreda detta i ett tidigt skede för att ge personen den hjälp de behöver, men vi verkar inte ha kommit dit ännu. Som helhet så verkar vi inte alls uppmärksamma barn till missbrukare i den utsträckning som vi bör göra.

Aftonbladets kampanj om medberoende stödjer denna tes. I en denna artikel som publicerades den 22 september får man ta del av läsarnas egna erfarenheter av medberoende. Majoriteten av bidragen är inskickade av personer som barn växte upp med en missbrukande mamma eller pappa.

En person skriver hur han/hon känner sig sviken av samhället. En annan hur hon nu som vuxen ofta får panikattacker, troligtvis på grund av de trauman hon gått igenom som barn. En annan började missbruka när hon/han var vuxen. Den röda tråden i dessa bidrag är nog dock vilken misär dessa människor levde i som barn, och hur länge denna misär pågick innan någon uppmärksammade dom - om någon nu gjorde det över huvud taget.

Läs mer om barn i missbruksfamiljer och PTSD här (öppnas i nytt fönster). 
söndag 21 september 2014

Övning - Livshjulet

Övningen som kommer är en kartläggning över dina olika livsområden och hur tillfredställd du känner dig inom olika områden i livet. Det kan tydliggöra vad som är viktigt att börja ta itu med och vilka områden som just nu fungerar bra. Hjulet nedan symboliserar olika livsområden.

1. Längst in i cirkeln skriver du siffran 0. Längst ut skriver du 10. Markera nu på varje bit hur tillfredställd du är med just den delen i ditt liv. 0 betyder att du inte är tillfredställd alls. 10 betyder att du är fullständigt nöjd med sin situation.
Exempel: Fritid. Jag tycker om att bergsklättra. Jag gör det cirka en gång i veckan. Mitt mål är att göra det 2-3 gånger i veckan, men det gör jag inte. Ibland är jag för trött och för att jag har för ont i mina knän. Jag sätter därför siffran 5 på fritiden. Jag motiverar det med att det som drar upp poängen är att jag har ett fritidsintresse jag tycker som jag utövar då och då. Det som drar ned poängen är att jag inte utövar det så ofta som jag önskar.

2.  Nästa steg är att se allt i sin helhet, balansen i ditt liv. Dra streck mellan alla punkter. Titta på cirkeln, tänkt dig att det är ett cykeldäck. I bästa fall är det runt, tjockt och jämt, då har du en bra balans i livet. Men oftast brukar det vara lite pyspunka på däcket eller så är det så obalanserat och guppigt att det till och med gör ont att cykla med det. Då kan man förstå att det tar mycket kraft att försöka få livet att rulla smidigt.

3. Välj nu 1-2 av dessa delar i livet som du anser är allra viktigast att börja jobba med. Skriv ned dem i en anteckningsbok. Exempel: Fritid, Nuvarande siffra: 5

4.  Skriv sedan ned vad du behöver göra för att höja ovanstående livsområden med ett steg. Exempel: Fritid har jag bedömt som 5. Hur ska jag nu göra för att höja det till en 6a? Jag kan till exempel gå till en läkare och undersöka knäna  samt boka in mina klättringar tidigare på dagen, när jag inte är lika trött.


Vilka områden vill du förbättra? Vad är ditt första steg?

Lycka till!

måndag 15 september 2014

Kan man hjälpa?

Det finns motstridande uppfattningar gällande om det finns något man som anhörig kan göra för att påverka en närstående med missbruks- och beroendeproblem till förändring.
I boken "Sober for good" har Anne M. Fletcher tittat på forskning, intervjuat anhöriga och numera nyktra alkoholister. Där framkommer det att det faktiskt finns vissa saker som familjemedlemmar och andra anhöriga kan göra som kan göra skillnad.

Men först, det som INTE fungerade var till exempel tjat, fördömande eller att försöka kontrollera den andres drickande. Glenn, som växte upp med konsekvenserna av mamma Elenas alkoholproblematik berättar: "Jag lärde mig att det inte finns något sätt du kan få någon annan att sluta dricka på. Jag gömde min mammas sprit och hällde ut den i avloppet. Min pappa gjorde mig till spritpolis, det blev min uppgift att hålla ett öga på henne. Detta var väldigt stressigt för ett barn."

Försöket att kontrollera drickandet var till ingen nytta. Glenn berättar vidare: "Jag tror inte att någonting verkligen skulle ha hjälpt förrän hon var redo."
Elena, som numera är nykter svarar på detta att mannens och sonens ansträngningar att sluta dricka snarare fick motsatt effekt: "Oftast gjorde de mig bara arg. Tjatandet, bråkandet, hotandet och att de ständigt påminde mig om alla hemska saker jag gjorde på fyllan gjorde bara att jag ville dricka mer."

Vändningen kom dock flera månader senare, när Elena vaknade upp 4 på morgonen, efter att ha druckit kvällen innan, och upptäckte en lapp instucken i hennes. På lappen stod det:
"Kära mamma, jag älskar dig så mycket. Jag önskar du kunde sluta
göra såhär för jag är rädd att det kommer döda dig."
Elena berättar, "Nästan alla andra försök att få mig att sluta dricka, speciellt från min man, var arga och arroganta, men den här lappen påverkade mig." Hon hade fått nog av sitt drickande, hon var "trött på att vara sjuk". Hennes största motivation till att sluta var hennes vilja att sluta såra sin son:
"Jag blev så ledsen av att se hans sorg."

Samma kväll gick Elena på ett AA-möte.
Ur boken "Sober for Good", 2002, av Anne M. Fletcher

fredag 12 september 2014

"Stödjande samtal" för anhöriga till missbrukare 15-16/11, Stockholm

I november håller jag i en helgkurs (del 1) som vänder sig till dig som är anhörig till en person med alkohol-, narkotika eller läkemedelsmissbruk. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt.

CRAFT (Community Reinforcement And Family Treatment) är ett vetenskapligt baserat program för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående med missbruks- och beroendeproblem till nykter-/drogfrihet.

I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring.
För mer information om CRAFT-kolla grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html

Early bird-pris om man anmäler sig innan 15 september!

Anmälan kan göras här: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=24713

onsdag 3 september 2014

Alternativ till tjat och hot – 4 kommunikationstips för anhöriga till personer med missbruk

Alla som levt nära en person med alkohol- eller drogmissbruk har förmodligen redan gjort allt de kan för att försöka rädda personen. Inte sällan märker man som anhörig att det säger för att hjälpa personen misstolkas eller leder till argumentation. Det man säger med goda intentioner leder i stället till ännu mera gräl. I sin frustration som anhörig kanske man tar till tjat, mutor och ultimatum för att försöka nå fram till personen man håller kär. Tyvärr brukar detta sällan leda till det resultat man önskar – i stället blir konflikten kanske bara värre och besvikelsen desto större hos den anhörige.

Om du känner igen dig i denna beskrivning så får du här fyra kommunikationstips som kan vara till hjälp om du vill undvika gnat och upprepningar. Som vanligt så finns naturligtvis inga garantier för att personen med missbruk gör någon förändring, men förmodligen kommer det minska risken för konflikter och slöseriet med energi för den anhörige. Beslutet och viljan till att leva nykter och drogfri måste däremot komma inifrån den personen som äger problemet.

1) Först en grundregel: Lägg aldrig energi på att försöka prata om viktiga saker med en person som är påverkad. Risken är stor att det blir konflikt alternativt att personen inte kommer ihåg samtalet dagen efter. Spar din energi genom att välja ett samtalstillfälle med bättre förutsättningar. 
2)  Undvik skuld- och skambelägganden. Det leder direkt till försvar och förnekelse hos personen med missbruksproblem. Uttryck hellre din oro och dina förhoppningar samt i sakliga ordalag berätta vad du har observerat.
3) Vänd på kommunikationen. Att berätta för personen vad den borde göra upplevs ofta som tjat och övertalning. Exempelvis ”Du borde söka hjälp!”, ”Du måste säga upp kontakten med de vännerna”, ”Det bästa för dig är att du tar dig i kragen” så ställ istället frågor som gör att personen själv får tänka efter. Exempelvis: ”Vad tycker du själv att du behöver för hjälp?”, ”Hur tycker du själv att du påverkas av relationen till dina vänner?”, ”Vad skulle vara det bästa för dig för att lösa det här problemet?”
4) Lämna tillbaka ansvaret till personen och ta ansvar för dina egna val. Många anhöriga kan uppleva att de får skulden för drickandet, exempelvis ”Det är så sur och otrevlig så jag behöver ta mig en drink för att stå ut.” I det läget, ge tillbaka ansvaret genom att göra tydligt att det är personens eget val hur denne väljer att hantera olika saker. Det finns ingen som tvingar personen att dricka alkohol eller ta droger.

Ta även makten över dina egna val, om exempelvis om din närstående ofta blir full på fredagskvällarna. Välj att göra något annat dessa kvällar. Något som ger dig mer glädje och energi.

Om du känner att du testat samma sak om och om igen utan resultat, testa att göra annorlunda. Att använda dessa tips kan vara ett sätt. Så även om din närstående inte gör någon förändring så har du förhoppningsvis sparat mera av din egen energi och fått möjligheten att göra mer givande saker med din tid och ditt liv.

Är du intresserad av att delta i en kurs som handlar om kommunikation för anhöriga till personer med missbruk? Håll kolla på hemsidan www.carinacoach.se. Där läggs alla nya utbildningar upp kontinuerligt!

/Carina
Ps. Kan detta inlägg vara till hjälp för någon annan? Dela den vidare via Facebook eller Twitter!

måndag 1 september 2014

Twittra och facebooka med mig! :-)

Hej hej kära besökare och följare!

Välkomna att följa mig på Twitter!
Sök @Anhrigsupporten

Eller kom gärna in och "gilla" min sida på Facebook! Sök på Coaching & Motivation Scandinavia AB. Där lägger jag också upp information och kurser som kan vara intressanta för anhöriga!


Ses där hoppas jag!
/Carina