onsdag 30 april 2014

Att ta tillbaka sig själv

Hej blogg-läsare!

I boken jag skrivit: "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser så intervjuade jag "Anki" och jag sammanfatta lite av intervjun här:

Anki levde i en destruktiv relation med Jens som hade alkoholproblem. Relationen fick så småningom ett slut, intervjun tydliggör att det inte är enkelt att släppa taget och gå vidare, trots att relationen är destruktiv. I efterhand har det varit svårt för Anki att förstå hur hon låtit sig själv att utsättas för det som hände i relationen. Självrespekten och självkänslan var borta.
Hur gör man för att få ett större välbefinnande, hitta tillbaka till sig själv, efter relationens slut? Anki berättar att det tog tid, men sakta lyckades hon få tillbaka sin självkänsla. Bland annat började hon gå på yoga. Yogan hjälpte henne att se att hennes kropp och sinne är det hon själv som förvaltar. Det har gjort det lättare att se vad som verkligen är viktigt i hennes liv.

Anki började också och gå på Alanon-möten där hon mötte andra med liknande erfarenheter och där hon också lärde känna en kvinna som blev hennes goda vän. Tillsammans bestämde de sig för att hitta tillbaka till glädjen och ta hand om sig själva.
Idag, många år senare, kan Anki ändå se att hon har växt efter sina erfarenheter från relationen med Jens. Hon känner fortare om någonting inte stämmer och trasslar inte in sig känslomässigt på samma sätt längre.

Mer information om boken "Släpp kontrollen-Vinn friheten" finns här: www.vinnfriheten.se

Den går också att beställa på Adlibris bokhandel:
http://www.adlibris.com/se/bok/slapp-kontrollen---vinn-friheten-for-anhoriga-paverkade-av-missbrukets-konsekvenser-9789163702969


Ha det gott så länge!
/Carina

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)

onsdag 23 april 2014

Pilotkurs för anhöriga!

2 dagars kurs i "Stödjande Samtal" för anhöriga till personer med missbruk

Lör 14/6 + Sön 15/6. Kl. 09.30 - 16. Stockholm.

Kursen vänder sig till dig som är anhörig till en person med alkohol-, narkotika eller läkemedelsmissbruk. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala personen med missbruksproblematik till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt.
Innehållet bygger på forskning inom missbrukarvården och har visat sig positivt för att stärka motivation och vilja till förändring. Det finns inga garantier, det är missbrukaren själv som måste ta beslut om förändring, men det kan trots det vara till fördel för anhöriga att ha kunskap om vad som kan påverka motivation.
 

Kursen är en pilot-kurs. Det innebär att den kommer utvärderas i direkt anslutning till kursen, samt 3 månader efter kursen, för att se om kursen varit till hjälp för de anhöriga i kommunikationen med sin närstående. Detta ligger till grund för beslut om fortsatta kurser för anhöriga.

 

Tack vare hjälp från QvinnoQulan (RFHL) får vi låna gratis lokal. Det gör att vi kan erbjuda ett självkostnadspris på 200 kr/per person för fika och material. 

 
Är du intresserad av att delta i pilotkursen? Skicka ett mail till info(a)carinacoach.se.
/Carina
Sista anmälningsdag: 2/6!

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)

lördag 19 april 2014

Hur missbrukspersonligheten tar över...

Craig Nakken är en fantastisk författare som lyckas förklara hur missbruk och missbrukspersonligheten utvecklar sig. Här är en liten sammanfattning där han beskriver detta i boken "Jaget och missbrukaren":

Då ett missbruksbeteende utvecklas går missbrukaren igenom vissa stadier. Under det första stadiet får missbrukaren ett grundläggande beroende, men lyckas fortfarande hålla uppe fasaden och det är svårt för andra att upptäcka att något är fel.

Under det andra stadiet blir detta dock tydligare då livsstilen börjar förändras. Missbrukaren förlorar kontrollen över sitt missbruksbeteende. Tidigare kunde personen begränsa sina tillfällen när denna intog drogen men nu kan personen inte kontrollera detta längre. Nu börjar allting handla om drogen för missbrukaren. Det leder till att personen med missbruk börjar ljuga, skylla ifrån sig på andra och dra sig undan från människor för att skydda sin drog och möjlighet att ta den. Missbruket görs till missbrukarens egna hemliga värld att dra sig undan till, och beteenden som missbrukaren inte skulle vilja att andra visste om utvecklas också, i hemlighet.

Ett beroende av missbruket stärks, samtidigt som beroendet till annat, så som familj och vänner, blir svagare. För att försvara denna skiftning av sin uppmärksamhet, både för sig själv och för andra, är det vanligt att personen förnekar, kommer med bortförklaringar och ljuger för sina anhöriga. Missbrukarpersonligheten hjälper missbrukaren att legitimera sitt handlande inför sig själv, samtidigt som missbrukaren tappar kontakten med verkligheten allt mer. Personen förlorar kontrollen och missbrukarpersonligheten tar över kontrollen över Jaget.

Känner du igen missbrukarpersonligheten, lögnerna och förnekelserna?
Har du mött denne personlighet i din närhet?
Hur påverkar det dig?

På återseende!
/Carina

PS. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon annan? Sprid den gärna vidare via mail, twitter och facebook! Se länkar under inlägget!

måndag 14 april 2014

Att hålla fasaden uppe

Många anhöriga berättar om hur de kämpat för att hålla fasaden uppe. Främst vuxna som vuxit upp med missbruk som barn berättar om hur de i hela sitt liv lärt sig att det ska se bra ut på ytan - oavsett hur det är på insidan.

Så vad händer när man håller fasaden uppe? Vad blir konsekvensen?

Anledningen till att vi vill skydda sanningen är för att vi tror att vi har något att skämmas för. Att vi har något fult och felaktigt att dölja. Något som andra människor skulle döma oss negativt för.

Det i sin tur leder till att vi ljuger för andra. Att ljuga leder till ännu mera skam.

I värsta fall börjar vi också isolera oss av rädslan att någon "komma på oss". Att det fula och hemska vi försöker dölja kommer upp i ljuset. Och ju mer vi isolerar oss, ju mer förstärker det skamkänslorna. Ju mer vi stänger in oss med det dysfunktionella ju mer blir vi upptagna och uppätna av våra skamkänslor.

Medicinen mot skam är ärlighet. Och relationer till människor som inte är dömande och värderande (de vill man ändå inte umgås med). Vi kan välja de personer vi bestämmer oss för att öppna oss för. Vi behöver inte berätta för alla vi möter om vi inte vill. Men att hitta några väl valda personer som man kan berätta sanningen för, då släpper skammen sitt grepp.

Kanske är det enklaste sättet att vända sig till personer som redan vet hur det är: Anhöriggrupper till personer med missbruk. Det finns många att välja på: Alanon, AcA, Anhöriga mot droger, FMN-Föräldraföreningen mot narkotika m.fl.

Öppna dörren för andra och må bättre!
/Carina

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)

söndag 6 april 2014

Workshop för anhöriga, Sthlm 9-11/5

Helgworkshop för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem

Workshopen utgår från "Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare". Dagarna syftar till att sätta fokus på de anhörigas behov och välbefinnande (inte om hur v
i kan hjälpa missbrukaren att bli nykter/drogfri). Vi sätter ljuset på den anhöriges livssituation oavsett vilka val personen med missbruk gör.

Under dagarna arbetar vi med egna frågeställningar gällande den egna livssituationen och möter andra personer i liknande situation.
Upplägget varvas mellan korta föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner i mindre grupper.


Innehåll:
* Presentation (bara med förnamn om man vill)
* Vad menas med begreppet "Medberoende"
* Hur påverkas du?
* Information av person med tidigare missbruk - frågestund
* Kommunikation
* Maktlöshet och skuldkänslor
* Sorg, besvikelse och avslappning
* Nu och framåt? Livshjulet

Tider:
Fredag 9/5 kl. 18-20
Lördag 10/5 kl. 10-16
Söndag 11/5 kl. 10-15

Kursledare:
Carina Bång, Beteendevetare, ACC-coach och utbildare i MI. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper samt initiativtagare till internetforumet: http://beroendelinjen.forum24.se/

Sista anmälningsdag: 25/4 2014

För mer information och anmälan, klicka på denna länk:
https://dinkurs.se/anhorig2014


VÄLKOMNA!
/Carina

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)