lördag 26 juli 2014

Om att ta beslut!

Har du svårt att ta beslut? Ibland tvekar så mycket att du inte törs ta ett beslut och ibland kanske andra tar beslutet åt dig?

Här kommer några "riktlinjer" du kan fundera på inför att ta beslut:

Jag
Hur påverkas du av ditt beslut?  Om du väljer alternativ 1 eller 2, vad blir konsekvenserna för dig?
Din första prioritering behöver vara att fundera på vilka konsekvenserna blir för dig, kortsiktigt och långsiktigt. Tyvärr kan man inte förvänta sig att någon annan kommer ta ansvar för att ett beslut blir det bästa för dig. Så börja med att fråga: 'Hur kommer detta beslut att påverka mig?'
Detta innebär inte att alla dina beslut ska styras helt av ditt eget intresse, men vet du inte hur dina egna intressen ser ut och hur dina beslut kommer påverka dem så kommer ditt val att bli inskränkt.

Du
Tänk på hur dina beslut påverkar viktiga människor i ditt liv, kortsiktigt och långsiktigt. För var och en av de personer som kan beröras frågar du dig själv: 'Hur kommer detta beslut att påverka denne?' Du är inte skyldig att ta ansvar för andra människor i ditt liv - men du kan välja att göra det.

"De andra"
Du är inte heller skyldig att ta ansvar för den stora massan där ute, men om ditt beslut är positivt för andra - ju bättre. Det är dock viktigt att hitta balansen för dig själv, mellan osjälviskhet och själviskhet. Det ena kan få dig att känna dig nobel men å andra sidan kan du känna dig som en bortglömd martyr.

Universum
Det kan vara klokt att också tänka på vad som är 'rätt'. I många fall finns inte rätt eller fel för det beror på vilket perspektiv man ser på saken. Men ibland finns val där vi kan göra mera 'rätt', exempelvis val av produkter när vi handlar, vilket färdmedel vi väljer att resa med osv. Du är inte skyldig att alltid göra rätt men utesluter du helt att tänka efter om ditt beslut är mer rätt än fel, kan du komma att ångra dig.

Tips!
Prata med andra om dina alternativ och beslutsångest! Det är ovärderligt att få andras perspektiv och andras frågor som gör att man själv får reflektera.
Inspirerat av boken "The Yes No Book" av Mike Clayton

måndag 21 juli 2014

CRAFT - Community Reinforcement And Family Training

Hemma igen efter kursen i CRAFT i USA med Ph.D. Robert Meyers. 
Mycket intressant! Och skiljer sig en hel del från den hjälp som traditionellt brukar erbjudas anhöriga i Sverige. 

Lite kort:
* CRAFT är en vetenskapligt baserad intervention för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående med missbruks- och beroendeproblem till nykter- och drogfrihet.
* Man ser anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erafarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring.
* CRAFT lär anhöriga hur deras kunskap kan användas på ett motiverande sätt och ökar chansen att personen med missbruk går in i behandling.
* CRAFTS effektivitet har visat positiva resultat i forskning. Ca. 7 av 10 av de anhöriga som deltagit i programmet har hjälpt personen med missbruk in i behandling.
* CRAFT är en icke-konfrontativ metod för anhöriga som vill stödja sina närstående med missbruk till förändring. 
* Metoden hjälper också familjemedlemmarna till ett bättre mående, färdigheter att sätta gränser och ta hand om egna behov.
 

måndag 14 juli 2014

Att försöka göra allt - eller fokusera!

Det är lätt att ta på sig för många saker. Men för att bli lyckosam inom något krävs det ofta tid, energi och fokus på en specifik uppgift/färdighet. Därför uppstår det problem om vi tar på oss för många ansvarsområden. Vi blir splittrade, ofokuserade och dränerade på energi.

Därför måste man ibland också kunna ta beslutet att ge upp. Att ge upp en sak kan innebära att vi får möjligheter att låta en annan sak växa och utvecklas. Detta kan vara svårt förstås, eftersom att tiden man lagt ned på vissa saker nu känns som förlorad och kanske som ett misslyckande. Då behöver man påminna sig om konsekvenserna: om man försöker uppnå mer än man har tid och energi till så är det sannolikt att man inte kommer inte att lyckas med något och man tröttar ut sig själv totalt.

En sak i taget, ett steg i taget...
Vad är viktigast att fokusera på nu?

tisdag 8 juli 2014

Hur många vuxna barn lider av "komplex PTSD"?

Många barn som växt upp med missbruk i familjen fortsätter ofta att få psykiska problem som vuxen. En oro, ångest, låg självkänsla och låg tilltro till andra människor som fortsätter påverka individen och livet.  

Då söker de hjälp. Många av de unga vuxna som växt upp med missbruk som jag pratat med får många olika och spretiga diagnoser. Men ändå ingen som riktigt leder till ett stöd och en behandling som hjälper. Min erfarenhet är att de blir slussade runt och ingen vet riktigt vad man ska göra med dem.

Men nu ser jag en lovande väg framåt! Ett fåtal vuxna barn som jag känner har fått diagnosen "Komplex PTSD". Det verkar som att detta kan bidra till att få bättre anpassad hjälp för problematiken.

tisdag 1 juli 2014

Tänkvärt av okänd författare...


"Hej Droger, beroende heter jag!

Jag vänder upp och ner på dom flesta hem, river sönder alla familjeband, tar barnen ifrån er, och det är bara början. Jag kostar mycket mer än diamanter, mer än guld, och sorgen som följer mig är ett skådespel. Om du behöver mig, kom ihåg att det är lätt att hitta mig, jag är överallt, runt om kring dig, jag finns i skolorna, och i alla föreningar, arbetsplatser mm...

Jag bor hos dom rika och dom fattiga med. Jag bor längre ner i gatan hos dig, och är kanske din granne! Min makt är övernaturlig. Prova, så ska du få se. Och OM du provar mig kommer du förmodligen aldrig att släppa mig. Prova mig EN gång, och jag kanske släpper dig, men provar du mig flera gånger, så är din själ förmodligen min. När jag styr dig, stjäl du och ljuger, du gör vad som helst bara du blir "hög". Kriminella saker kommer du också att göra, bara för att känna min närvaro, kommer att vara värt det när jag finns i dina armar. Du kommer att ljuga för din mor, stjäla ifrån dina anhöriga, med mera.