lördag 30 maj 2015

Lycka idag?


Vad kan du göra just idag, för att den här dagen ska bli bra för dig?
måndag 25 maj 2015

Anhörig till en person med ett sexberoende

Att vara närstående till en person med ett sexberoende kan orsaka lidande av många olika slag så som ilska, rädsla och känslomässig stress. Andra vanliga reaktioner är att den anhörige försöker att dölja vad som sker inför sin omgivning, men även inför sig själv, i ett försök att skydda sig själv ifrån obehagliga sanningar som kan vara svåra att ta in.

De gemensamma nämnarna för ett medberoende är: 
  1. Förträngning av problem och insikter
  2. Kontroll av den missbrukandes agerande
  3. Skydd av den beroende från negativa konsekvenser skapade av dess alkohol/drog-användande
För en anhörig till en person med ett sexberoende så kan tankar om vad som ska hända härnäst i princip ta över. Man kan exempelvis rota i personens fickor, väskor, dator eller telefon. Om detta beteende börjar ta över den anhöriges liv eller påverkar andra delar av dennes liv negativt  så är denne troligtvis på väg att utveckla ett medberoende. Man börjar att anstränga sig för att behålla kontrollen så pass mycket att ens egna behov (drömmar, visioner, relationer etc) skjuts åt sidan. Då man tvingas ljuga för att skydda den beroende kan känslor av skam och skuld uppstå.

Man skiljer ofta på sexberoende ifrån andra sorters beroende i det att sexberoende på ett sätt är väldigt stigmatiserat och ofta omfattar starka känslor av svek och skam. Otrohet eller ett extremt promiskuöst beteende fördöms ofta av omgivningen och av anhöriga, och skapar ofta smärta och kaos i förhållanden.

 Det är viktigt att notera att bara för att du lever med en person med ett beroende så behöver det inte betyda att du själv blir medberoende. Det finns exempel när en anhörig inte visar några "typiska" tecken på medberoende.


Källa: Rydberg, Kristin och Sundby, Erik
ur: Det är inte kärlek - när sex blir en drog (2012)

fredag 22 maj 2015

4 tips för föräldrar till barn som missbrukar!

Via denna länk så kan du som förälder till barn med missbruksproblematik få stöd, tips och hjälp!

Registrera dig gratis och ta del av informationen här:
http://www.carinabang.se/4tips.htm

onsdag 20 maj 2015

Vinn bok om medberoende!

Ett exemplar av Camilla Flinks bok "Varför gjorde du så här mot mig?!" lottas nu ut! 

Boken är baserad på Flinks egna erfarenheter. Under flera år så levde hon i ett förhållande med en manipulerande man som misshandlade henne både psykiskt och fysiskt. Han var även alkoholberoende, och hon fann att hon ständigt skyllde hans beteende på detta. Då hon till slut lyckades ta sig ut ur förhållandet så bestämde hon sig för att skriva en bok, främst så att andra utsatta ska kunna finna tröst, styrka och förståelse. 

För att vara med i tävlingen så går du in på min Facebooksida och skickar ett meddelande där du kortfattat beskriver hur psykisk misshandel kan ta sig i uttryck! Ge gärna exempel! Vinnaren meddelas den 31/5.

Läs mer om boken här

Lycka till! :)  

tisdag 12 maj 2015

Makt vs. Maktlöshet

Vad är du maktlös inför och vad har du faktiskt makt över?

Det är en bra fråga som vi alla någon gång behöver fundera över. För ett stort steg till att börja må bättre är att inse vår egen maktlöshet över de problem som vi inte kan påverka. Ett exempel på detta är just en annans människas missbruk, att försöka tillintetgöra ett beroende som inte är vårt. Men där är vi helt maktlösa, det är bara missbrukaren som kan göra detta, det är missbrukarens val och missbrukarens kamp, inte vår.

Det vi däremot har makt över är oss själva, vårt eget liv. Om vi inser detta så kommer vi ha möjlighet att visa omtanke samtidigt som vi vet var gränserna går för vad vi kan påverka och inte påverka. Om vi inser var vi har makt och var vi är maktlösa så kommer vi kunna lägga kraft och energi på sådant som gör att vi själva mår bra. 

Här kommer några ytterligare frågor som du kan fundera över! Välj ett av svarsalternativen på varje fråga och kontrollera sedan hur du kan ligga till. 

1. Tänker du tankar som “Han/hon borde…” eller säger ”Du borde…” till andra personer?
Aldrig 0 p              Ibland (någon gång i veckan) 3 p      Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p

2    2. Försöker du kontrollera hur någon annan person dricker/tar droger? Ex. genom att hälla ut alkohol, dricka mera så den andre dricker mindre, slänger piller, annat?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i månaden) 5 p     Ofta (varje vecka) 5 p


      3. Gör du upp planer för någon annan persons liv? 

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i veckan)  3 p       Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


4   4. Blir du besviken/arg/ledsen när någon annan inte gör så som du planerat eller tänkt dig?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i veckan)  3 p       Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


      5. Försöker du ibland genom hot, mutor, bestraffning få det som du vill ha det?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i månaden) 5 p     Ofta  (varje vecka) 5 p


      6. Försöker du genom att tjata och övertala få det som du vill ha det?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i veckan) 3 p        Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


      7. Tar du på dig ansvar och känner skuld och skamkänslor för vad någon annan person har gjort?

Aldrig 0 p        Ibland (någon gång i månaden) 3 p    Ofta (varje vecka) 5 p


8   8. Väntar du på någon annan persons beslut innan du kan egna beslut gällande dig själv?

Aldrig 0 p        Ibland (någon gång i veckan)  3 p       Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


9   9. Försöker du läsa någon annans tankar och tror dig ibland kunna veta vad en annan person tänker?

Aldrig 0 p         Ibland (någon gång i veckan)  3 p      Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p

RESULTAT
0-9 poäng Det verkar som att ett kontrollbeteende inte har tagit över handen och kanske har du redan arbetat mycket med dig själv för att släppa kontrollen. Grattis! Du har förmodligen förmågan att snabbt inse vad du kan påverka och inte, och du väljer att lägga fokus på det du har makten att påverka!
10 – 35 poäng Förmodligen så har du vissa situationer som triggar igång ditt kontrollbeteende och andra gånger lyckas du hålla det ifrån dig. Men det påverkar dig fortfarande, och det gör att du sannolikt då och då lägger energi på saker som du inte kan förändra. Det gör dig i perioder energilös och kanske besviken och bitter. Försök att släppa kontrollen över det du inte kan påverka och lägga krutet på det du kan påverka!

36 – 76 poäng. OJ! VARNING! Om du fortsätter så här så kan jag nästan lova att du kommer gå in i väggen (om du inte redan har gjort det). Var uppmärksam vad din kropp säger till dig! Har du ångest? Panikattacker? Hjärtproblem? Huvudvärk? Svårt att sova? Du behöver seriöst ta itu med att inse det du inte har makt över och koncentrera dig på det du kan påverka! Jag tror också att du behöver ha någon att prata med om detta. Kanske är det bra för dig att gå till en anhöriggrupp på orten eller ta kontakt med en terapeut? Önskar dig mycket kraft att ta itu med detta!

Ta hand om dig!

torsdag 7 maj 2015

Arbetsmanualen för anhöriga till en person med missbruk

Arbetsmanualen är en enkel självhjälpsmanual med 103 övningar för dig som känner att du behöver lätt tillgänglig hjälp i din situation.

Manualen tar upp det som brukar kallas "medberoendebeteenden" och konsekvenser av missbruk som anhöriga kan drabbas av, samt naturligtvis övningar som hjälper dig att reflektera och föra dig framåt mot ett bättre välbefinnande.

Manualen kostar 59 kr och mailas till dig, sedan kan du skriva ut den på egen hand.

Du kan beställa den här: http://www.carinacoach.se/bocker_sjalvhjalp.htm

Önskar dig mycket styrka i din process!
/Carina
 

lördag 2 maj 2015

Vad har du för behov just nu?

Läs frågorna på kortet och reflektera! Det kan vara viktigt att ställa sig dessa frågor och sedan fokusera på vad som faktiskt är viktigt för just dig!
Om du tycker det är för många frågor på en och samma gång, ta en fråga i taget, en om dagen!

Lycka till!