onsdag 30 augusti 2017

En dag kvar till öppet hus online för anhöriga!

Imorgon smäller det! Det ska bli så kul att "möta" er alla imorgon på det kostnadsfria, öppna webinariet för anhöriga.
 
TID & PLATS:
Imorgon, 31/8 kl. 15-20 på din dator.

PRESENTATÖR:  
Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut

PRIS:
Gratis

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna).

Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 15-20 såsom det passar dig!

INNEHÅLL:
Föreläsningar av Carina Bång (om CRAFT och anhörigas situation)
Anna Sjöström, www.promilletanten.se, om A-CRA & "Hur vet jag att min närstående har alkohol- eller narkotikaproblem?"

- Filmvisningar
- Självhjälpsövningar
- Utlottning av böcker och kurser
- Möjligheter till att ställa frågor och telefoncoaching

REGISTRERA DIG HÄR
 

FULLSTÄNDIGT PROGRAM:

15.00 VÄLKOMMEN!
Presentation av Carina Bång, Beteendevetare & CRAFT-terapeut. Innehåll för eftermiddagens ”Öppet hus”
15.15 Film – Boken ”Du är viktig!”
15.20 Var med och tävla om böcker och kurser!
15.35 Film för anhöriga, ”Mini-kurs 1”
16.00 – 16.45 Seminarie CRAFT 5 tips anhöriga + 15 min svarar på frågor i chatten
16.50 Film om anhörighelg
16.55
17.00 Diskussionsämne Kontrollbehov – Domänövning
17.00 – 17.45 Anna 30 min seminarie ”Hur vet jag om min närstående har alkohol- eller narkotikaproblem?” + 15
svarar på frågor i chatten
17.45 Film - Hantera ekonomifrågor
17.50 Svara på frågor i chatten om informationen ”Hantera ekonomifrågor”
17.55 Film övning ur ”Du är viktig” – svara på frågor i chatten. Gör övningen här och nu!
18.15 – 18.45 Anna 30 min Seminarie ”ACRA” + svarar på frågor i chatten
18.50 – 19.10 Intervju Totte ”Varför ljuger personen med beroende? Hur ska jag som anhörig reagera på det?”
19.10 Boktips + Filmtips + Tips på poddar
19.15 – 19.45 Intervju pappa Peter
19.45 Utlottning böcker & anhörighelg
19.50 Avslut

 
Förutom detta kommer vi dela ut viktiga dokument som kan vara till nytta för anhöriga och deltagarna kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten samt ringa till Carina & Anna under tiden. Vi kommer svara så fort vi hinner!
Programmet kan komma att ändras.DU KAN ÄVEN REGISTRERA DIG PÅ MIN HEMSIDA VIA LÄNKEN: http://www.craftsverige.com/stod-for-anhoriga/

VARMT VÄLKOMNA!

söndag 27 augusti 2017

Är han/hon beroende eller inte?

När man läser eller hör talas om beroendeproblematik i olika medier så saknas ofta en klar och tydlig definition av vad beroende egentligen är. Här försöker jag därför att definiera vad som verkligen menas med termen beroende. Ofta är beroendeproblematik nämligen förknippat med många fördomar och stereotypa bilder som inte stämmer.
 
Att definiera vad beroende är och innebär är svårt, eftersom det kan handla om så många olika former av beroendeproblematik där olika sorters beroendeframkallande ämnen är inblandade. Ännu svårare blir definitionen om man även inkluderar beteenden som är beroendeskapande. Till dessa beteenden hör till exempel spelmissbruk, som idag även finns med i DSM-5, där DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM är en handbok för psykiatrin med diagnoser för psykiatriska sjukdomar. 


  

Sammanfattande så definieras alkohol- och narkotikaberoende så här: 

* Alkohol eller narkotika intas i regel i en allt större mängd för att uppnå samma effekt
* Det finns en kvarstående önskan eller abstinens efter mer alkohol eller droger
* Intaget sker i regel under en längre tid eller i en större mängd än det var tänkt
* Det finns en varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget
* En stor del av livet ägnas åt att antingen inta alkohol eller droger eller att lida av dess effekter
* En stark önskan efter att dricka alkohol eller ta droger är närvarande
* På grund av alkohol- eller drogintaget går det allt sämre att sköta till exempel jobb, skola eller andra aktiviteter som man brukade göra
* Man fortsätter dricka/ta droger fastän de visar sig ha negativa effekter
* Viktiga sociala aktiviteter minskas till förmån för alkohol- eller drogintaget
* Alkohol eller droger intas även i situationer där det innebär en risk eller kan vara farligt på något annat sätt, till exempel när man kör bil eller på arbetet
* Intaget fortsätter trots att man vet att det har fysiska eller psykiska negativa effekter
* Det finns ett upprepat begär eller sug efter alkoholen eller drogerna
* Användningen fortsätter trots upprepade problem 

Minst två av kriterierna måste vara uppfyllda för att en diagnos ska kunna ställas. Om två till tre kriterier är uppfyllda så räknas svårighetsgraden som mild. Är fyra till fem kriterier uppfyllda räknas svårighetsgraden som måttlig. För att svårighetsgraden ska klassas som svår ska fler än fem kriterier vara uppfyllda. 

En stor nyhet i DSM-5 är dock att man nu ersatt missbruks- och beroendediagnoserna med samlingsbegreppet ”substansbrukssyndrom”. 

Ett annat typiskt tecken på att man har en beroendeproblematik är förnekelse. Man vill då inte erkänna för sig själv eller för andra att man faktiskt är beroende av något. Ofta har någon anhörig då påpekat för personen med beroendeproblematik att denna till exempel dricker för mycket. Om personen då försöker dra ner på sitt drickande eller sluta ta andra skadliga droger är det typiska att dessa försök misslyckas. 

Ibland pratar man om även andra beroenden, såsom internetberoende, shopping, spel, sex, träning eller arbete. Man kan även ha blivit beroende av mediciner som från början skrevs ut för att de verkligen behövdes. 

Symtomen för beroendeframkallande beteenden är vanligen detsamma som när man är beroende av alkohol eller andra skadliga droger. Även här talar man idag om tolerans, abstinens, förlust av kontroll och andra liknande tecken på beroende. 

En viktig skillnad som uppstått är att man idag helst inte använder verbet att vara beroende; man talar i stället om substantivet beroendeproblematik som i sig är mer komplext och visar på den problematik som finns inblandat i ämnet. 

En annan viktig sak att betona är att man inte behöver ha utvecklat ett beroende för att alkohol- eller drogkonsumtionen ska vara ett problem. Och om det finns ett problem, är det bra att förändra beteendet så fort som möjligt, så behöver personen förhoppningsvis inte utveckla beroendesjukdomen. 

Oroar du dig för om någon i din omgivning har problem? Ett första steg kan vara att ta upp dina funderingar och din oro på ett lugnt och respektfullt sätt, utan att anklaga, så personen själv får fundera på sitt beteende. Och för dig som anhörig finns det mycket stöd att få!

torsdag 24 augusti 2017

Kostnadsfritt öppet hus för anhöriga - 1 vecka kvar!

Varmt välkomna till öppet hus för anhöriga till personer med beroendeproblematik!
 
TID & PLATS:
31/8 kl. 15-20 på din dator.

PRESENTATÖR:  
Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna).

Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 15-20 såsom det passar dig!

INNEHÅLL:
Föreläsningar av Carina Bång (om CRAFT och anhörigas situation)
Anna Sjöström, www.promilletanten.se, om A-CRA och "Hur vet jag att min närstående har alkohol- eller narkotikaproblem?"

- Filmvisningar
- Självhjälpsövningar
- Utlottning av böcker och kurser
- Möjligheter till att ställa frågor och telefoncoaching

REGISTRERA DIG HÄR
 

FULLSTÄNDIGT PROGRAM:

15.00 VÄLKOMMEN!
Presentation av Carina Bång, Beteendevetare & CRAFT-terapeut. Innehåll för eftermiddagens ”Öppet hus”
15.15 Film – Boken ”Du är viktig!”
15.20 Var med och tävla om böcker och kurser!
15.35 Film för anhöriga, ”Mini-kurs 1”
16.00 – 16.45 Seminarie CRAFT 5 tips anhöriga + 15 min svarar på frågor i chatten
16.50 Film om anhörighelg
16.55
17.00 Diskussionsämne Kontrollbehov – Domänövning
17.00 – 17.45 Anna 30 min seminarie ”Hur vet jag om min närstående har alkohol- eller narkotikaproblem?” + 15
svarar på frågor i chatten
17.45 Film - Hantera ekonomifrågor
17.50 Svara på frågor i chatten om informationen ”Hantera ekonomifrågor”
17.55 Film övning ur ”Du är viktig” – svara på frågor i chatten. Gör övningen här och nu!
18.15 – 18.45 Anna 30 min Seminarie ”ACRA” + svarar på frågor i chatten
18.50 – 19.10 Intervju Totte ”Varför ljuger personen med beroende? Hur ska jag som anhörig reagera på det?”
19.10 Boktips + Filmtips + Tips på poddar
19.15 – 19.45 Intervju pappa Peter
19.45 Utlottning böcker & anhörighelg
19.50 Avslut

 
Förutom detta kommer vi dela ut viktiga dokument som kan vara till nytta för anhöriga och deltagarna kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten samt ringa till Carina & Anna under tiden. Vi kommer svara så fort vi hinner!
Programmet kan komma att ändras.DU KAN ÄVEN REGISTRERA DIG PÅ MIN HEMSIDA VIA LÄNKEN: http://www.craftsverige.com/stod-for-anhoriga/

VARMT VÄLKOMNA!

onsdag 23 augusti 2017

Videoklipp! Övning ur boken "Du är viktig!"

Titta gärna på detta korta videoklipp med en övning direkt tagen ur min bok Du är viktig! Till dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik. Boken är speciellt tillägnad föräldrar till ungdomar eller vuxna barn med alkohol- eller narkotikaproblem men passar även andra anhöriga som är påverkade av konsekvenserna av en närståendes beroende. Min förhoppning är att boken ska kunna hjälpa så många som möjligt som behöver stöd och vägledning! 

Du kan beställa Du är viktig här
 

tisdag 22 augusti 2017

Tävlingen går ut i morgon - passa på!

VINN EN PLATS PÅ ANHÖRIGHELGEN 21-22/10 I STOCKHOLM

Helgen utgår ifrån programmet CRAFT som rekommenderas av Socialstyrelsen som stöd för anhöriga. I CRAFT får man lära sig strategier för förhållningssätt och kommunikation med personen man bryr sig om som har ett beroendeproblem.

Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. Anhöriga har också stor erfarenhet och kunskap om personen, men saknar ofta verktyg och strategier för att använda dessa kunskaper som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Många personer med beroendeproblematik uppger att familjen är en viktig drivkraft till att göra förändring. 


Allt du behöver göra för delta i tävlingen är att:

1) Gå in på min Facebook-sida Coaching & Motivation Scandinavia AB och dela dagens inlägg (22/8) som handlar om denna tävling. (OBS! Du måste ha ett FB-konto för att kunna delta).

2) Skicka ett meddelande till mig på Facebook med ditt svar på följande fråga: "vad känner du att du skulle behöva ha mest hjälp med då det kommer till din egen livssituation eller relationen med din närstående?" Så, ta chansen att vinna: svara på frågan i ett meddelande till mig på Facebook, och glöm inte bort att DELA inlägget om tävlingen! :)


Ditt svar bör vara inne senast den 23/8! 
Vinnaren meddelas dagen därpå.

OBS! Deltagandet gäller bara för den som deltar i tävlingen själv. Kursen kan inte ges bort till annan person. 


Vill du läsa mer om innehållet på kursen, klicka här 

Lycka till!

onsdag 16 augusti 2017

VINN EN PLATS PÅ ANHÖRIGHELGEN 21-22/10 I STOCKHOLM

Helgen utgår ifrån programmet CRAFT som rekommenderas av Socialstyrelsen som stöd för anhöriga. I CRAFT får man lära sig strategier för förhållningssätt och kommunikation med personen man bryr sig om som har ett beroendeproblem.

Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. Anhöriga har också stor erfarenhet och kunskap om personen, men saknar ofta verktyg och strategier för att använda dessa kunskaper som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Många personer med beroendeproblematik uppger att familjen är en viktig drivkraft till att göra förändring. 

Allt du behöver göra för delta i tävlingen är att:

1) Gå in på min Facebook-sida Coaching & Motivation Scandinavia AB och dela dagens inlägg (16/8) som handlar om denna tävling. (OBS! Du måste ha ett FB-konto för att kunna delta).

2) Skicka ett meddelande till mig på Facebook med ditt svar på följande fråga: "vad känner du att du skulle behöva ha mest hjälp med då det kommer till din egen livssituation eller relationen med din närstående?" Så, ta chansen att vinna: svara på frågan i ett meddelande till mig på Facebook, och glöm inte bort att DELA inlägget om tävlingen! :)


Ditt svar bör vara inne senast den 23/8! 
Vinnaren meddelas dagen därpå.

OBS! Deltagandet gäller bara för den som deltar i tävlingen själv. Kursen kan inte ges bort till annan person. 


Vill du läsa mer om innehållet på kursen, klicka här 

Lycka till!

fredag 11 augusti 2017

Har du frågor om din relation till någon du bryr dig om med beroendeproblem?


Varmt välkomna till öppet hus för anhöriga till personer med beroendeproblematik!
 
TID & PLATS:
31/8 kl. 15-20 på din dator.

PRESENTATÖR:  
Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna). Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 15-20 såsom det passar dig!


REGISTRERA DIG HÄR!
 
Ställ dina frågor i förtid!

Som deltagare får du gärna skicka ett meddelande i förhand med dina funderingar. Du kan göra detta genom att gå in på www.craftsverige.com där du fyller i kontaktformuläret med din fråga (scrolla ner till slutet av sidan till "Kontakta mig"). OBS. I formuläret skriver du som rubrik: ”FRÅGA ÖPPET HUS”. Vi besvarar sedan de frågor som kommit in under öppet hus den 31/8. 

Skicka in din fråga senast 30/8!
 

Videoklipp! Hur kan man som anhörig hantera frågor om pengar?

Som anhörig är det en vanlig och oftast svår situation att ens närstående ber om pengar. Det kan vara lätt att ge med sig, även om man anar att pengarna kommer gå till alkohol eller droger. Men att underlätta personens beroende är ju det sista man vill, man vill i stället hjälpa och stödja personen att göra hälsosamma val. Men problemet ligger oftast i att den närstående blir ledsen och uppgiven, säger att det inte ens finnas pengar till mat, hyra eller liknande. 

Vad ska man som anhörig göra i en sådan svår situation? Titta på denna korta film, förhoppningsvis kan den ge lite tips på vägen! Besök även min Youtube-kanal om ni är intresserade av att se på andra filmer riktade till anhöriga. 

Ta hand om er!


lördag 5 augusti 2017

Förnekelse, försvarsmekanismer & beroende

Många anhöriga kan inte förstå hur personen med beroendeproblematik kan försöka förneka det uppenbara. De kan till och med peka på flaskorna eller drogerna och ändå kommer den närstående på de mest märkliga bortförklaringarna.


För att orka med påfrestningar i livet utvecklar vi som människor ofta försvarsmekanismer, och förnekelse är en form av försvarsmekanism. Detta är bra och kan många gånger hjälpa oss att hantera motgångar och gå vidare. Men ibland kan försvarsmekanismerna istället bli destruktiva då de går till överdrift och hämmar vår utveckling.
Faktum är att både den anhörige och den med beroendeproblem ofta utvecklar olika försvarsmekanismer som innebär att man kanske inte alltid ser verkligheten såsom den verkligen är, och därför inte heller agerar på rationella sätt i vissa situationer. 

Känner du igen någon av försvarsmekanismerna nedan? Hos dig själv eller någon annan?Bortträngning och förnekande

Tränga bort minnen och impulser som väcker ångest. Minnet kan försvinna men ångesten finns fortfarande kvar. Att förneka innebär att man blundar inför de konsekvenser och smärtsamma fakta som man inte orkar hantera. Förnekelsen blir så stark att man tror på den själv, det handlar inte om att ljuga för andra utan snarare om att ljuga för sig själv.


Rationalisering

Att rationalisera är att vi tolkar verkligheten och oss själva i en så tilltalande dager som möjligt. Vi framställer vårt agerande och våra motiv som bättre än vad de egentligen är. Slutligen får man en orealistisk bild av sig själv.


Projektion

När man själv har förbjudna tankar och känslor kan man projicera detta på andra. Man tillskriver andra de känslor man själv har. Man kan fördöma dessa känslor hos andra och på så sätt få utlopp för sina egna impulser. Det innebär också att man får en förvrängd bild av andra människor.


Förskjutning

En person som upplevt något påfrestande eller smärtsamt hanterar inte känslan där och då utan förskjuter detta och ger utlopp för det mot andra människor istället.


Regression

Personen återvänder till ett tidigare stadium i utvecklingen för att slippa de krav som ställs på personen.
Ovanstående text är fritt taget ur: "Psykologi" av 
Martin Levander och Cornelia Sabelström Levander