fredag 31 augusti 2018

För att behandla beroende: behandla de anhöriga!

Forskning fortsätter lägga fram bevis för att man i många fall bör hjälpa de anhöriga då det i sin tur ökar möjligheterna för en lyckad behandling för personen med alkohol- och narkotikaproblem. Det har även visat sig att dysfunktionella relationer i den beroendes liv kan utgöra en risk för återfall efter behandling. Vidare så är ofta en viktig motivationsfaktor för den beroende att bevara (eller få tillbaka) goda relationer till sin familj.

  
David Lee, grundare till Heartland Recovery Center i Lowell, har stor erfarenhet av beroende och anhöriga. Han har själv varit beroende och gick till 25 olika behandlingshem för att försöka bli fri från drogerna. Det tog honom 18 år att till slut bryta sig loss för gott... Anledningen till att det tog så lång tid tror han främst har att göra med att inget av behandlingshemmen nådde ut till hans nära och kära, vilka alla hade helt olika syn på hur Lee skulle göra för att bli drogfri. Hans mamma trodde på terapi som den ultimata lösningen, hans pappa tyckte att allting skulle bli bra bara han ”skärpte sig” och skaffade ett jobb och hans mormor trodde att Gud var svaret. Och ingen av dem ville se nya vägar och alternativ. Att göra förändringen att bli nykter och drogfri är svår, och det blir ännu svårare om alla förespråkar olika saker. 

Om man inte bjuder in familjen i förändringen och hjälper dem att komma överens om en lösning, kommer man få det oerhört svårt att behandla den beroende. Utan familjens hjälp riskerar alla ansträngningar att hjälpa den beroende att gå förlorade. 

När ett beroende uppdagas i familjen brukar många familjemedlemmar försöka undvika fakta eftersom det är obekvämt och skrämmande. I relationer där substansberoende är närvarande är risken större för verbal och fysisk aggressivitet, vilket kan leda till förödande konsekvenser för alla. Forskning visar att anhöriga ofta ligger högt i skattningsskalor för ångest. Om inte hela familjen får hjälp, ökar risken för att familjemedlemmarna fortsätter må dåligt, trots att den beroende blir nykter och drogfri. Det är därför viktigt att man redan under behandlingstiden har tagit tag i eventuella problem för att minska risken för återfall. Men också för att hjälpa de anhöriga att skapa en plan för hur de ska hantera ett eventuellt återfall. Det är viktigt att ta tillvara på och utveckla positiva upplevelser i relationer till de nära anhöriga, då dessa i otaliga fall har bevisat kunna påverka behandling positivt. 

Vi måste stödja de anhöriga med samma ansträngning som vi hjälper personen med beroendeproblematik!

söndag 26 augusti 2018

7 tips för att överkomma skam

Många efterfrågar fler inlägg om skam, och det är inte så konstigt; känslan av skam är någonting som vi alla upplever, och det kan vara en av de mest smärtfulla känslorna hos oss människor. 

Att känna skam är bland annat att känna sig utsatt, exponerad, liten och ovärdig. Man vill bara gömma sig och bli osynlig. Om man exempelvis tänker tillbaka på ett skamfyllt minne så kan det kännas som om man befinner sig precis i det smärtsamma ögonblicket. Men skam behöver inte alltid vara en tillfällig känsla, för vissa finns den nästan ständigt närvarande. Ett överflöd av skam kan leda till självhat och destruktiva beteenden där vi skadar oss själva, antingen psykiskt eller fysiskt. 


Hos en anhörig till en person med beroendeproblem kan känslan av skam bottna i en rad olika anledningar. Det kan ha att göra med stigma, att man är orolig för vad folk ska tänka och tycka om en själv och ens närstående. Det kan även vara ett gensvar på känslan av hjälplöshet. Kanske känner man sig maktlös och utom kontroll, på samma gång som man känner att man borde kunna lösa situationen och hjälpa personen. Då man tappar sin kontroll känner man sig ofta hjälplös, vilket i många fall kan leda till att man känner sig förödmjukad, vilket i sin tur kan leda till skam. Hur kan du överkomma skammen? 


Det finns en viktig ingrediens i kampen för att överkomma den smärtfulla känslan av skam, och det är via medkänsla. Många studier visar på att medkänsla är det enda som kan neutralisera skammen. Vi kan reparera ihållande känslor av skam genom empati, godhet, stöd och medkänsla för oss själva. Målet är att utrota den självkritik som är en av grundpelarna för all skam.  


Att hysa medkänsla för oss själva innebär att vi, i stället för att förtrycka de smärtsamma känslorna, ansluter oss till dom. Det handlar om att vi talar till oss själva med den vänlighet och medkänsla som vi använder då vi möter en nära vän. Det handlar om att vi accepterar att vi alla har gjort eller gör sådant som vi känner skam över, och att det är mänskligt. 

Tips för att överkomma skammen 


Hantera skammen idag


1. Ersätt självkritik med "självvänlighet". Så fort du får upp en negativ tanke i ditt huvud riktad mot dig själv (ex. "ingen vill vara med mig", "jag klarar inte av det här"), ersätt den med en positiv tanke (ex. "jag har faktiskt många som tycker om mig", "jag har klarat av så mycket i mitt liv").


2. Notera att du kanske faktiskt låter ganska så elak mot dig själv. Fundera över om du hade sagt detsamma till någon annan än dig själv. Försök framkalla en "vårdande", inre röst som ersätter din kalla, kritiska röst.

3. Fundera ut alternativ till dina "själv-attackerande" tankar. Stötta dig själv i stället för att attackera dig själv (ex. "det här klarar jag!").


4. Utveckla uppskattning inför dig själv. Känn dig stolt över allt det som du faktiskt klarar av. Det kan vara allting från att du tog dig upp ur sängen i morse till att du fick någon att skratta till att du tog dig igenom en arbetsintervju. Stolthet är motsatsen till skam! Hantera skammen som varit

5. Tänk på en situation som var extra skamfylld. Vad önskar du att någon hade sagt precis efter denna situation? Vad skulle ha varit det mest hjälpsamma för dig att höra precis då? Skriv ned.


6. Tänk dig att någon som du bryr dig väldigt mycket om nu säger de ord som du precis har skrivit ned till dig själv. Ta till dig dessa ord och notera hur det får dig att känna dig.


7. Säg nu orden högt för dig själv. Ta ett djupt andetag och ta in dom. Hur känns det att höra dig själv säga dem?
Det brukar oftast kännas väldigt bra att höra dessa ord av medkänsla, vare sig det handlar om en skamfylld situation långt tillbaka i tiden, eller någonting som händer just nu. Många tror att det enda som kan bota skammen är att höra det ifrån någon annan, men egentligen så hjälper detta väldigt sällan. Då man har hamnat vid den punkt att man känner så starka känslor av skam så är den enda som kan bota dem en själv.


Källa:
The Emotionally Abused Woman: Overcoming Destructive Patterns and Reclaiming Yourself,  skriven av Beverly Engel

måndag 20 augusti 2018

Misstänker du att din närstående är beroende?

Sårbarhet för drog- och alkoholberoende ser olika ut från реrѕоn till person. De som lider av ett beroende försöker оfta dölja deras ѕуmptоm eller underminera deras problem. Om du är orolig för att din närstående använder droger eller överkonsumerar alkohol, se över varningssignalerna nedan. 
1.    Förändringar i beteende
Försämrad prestation vid arbete eller skola/slutar helt att närvara. Ett stort behov av pengar eller plötsliga finansiella problem, men personen kan inte förklara varför. Byte av umgängeskrets, fritidsaktiviteter etc. Personen hamnar ofta i bråk, olyckor eller olagliga aktiviteter. Hemlighetsfullt beteende, det personen säger stämmer inte riktigt med verkligheten.  


2.    Psykiska varningssignaler 
Förändring då det kommer till personlighet, attityder eller värderingar. Humörsvängningar, irritation, ilska, hyperaktivitet, förlorad motivation och ångest. Blir plötsligt rädd eller paranoid utan förklaring. Verkar ofta vara ”borta”/inte vara närvarande. Verkar väldigt nedstämd i perioder. 


3.    Fysiska varningssignaler
Blodsprängda ögon, förstorade/förminskade pupiller, plötslig viktnedgång eller viktuppgång, förminskad/förhöjd aptit, förändrade sovvanor, försämrad hygien/kroppsvård. Sluddrande tal, skakningar och/eller försämrad koordination.  


Känner du igen något eller några av dessa varningssignaler? Kom ihåg att det finns många olika beroendeframkallande substanser: narkotika, mediciner, spelande, mat, träning, sex, alkohol еtс. Olika personer reagerar på olika sätt, vilket både har med vilken slags drog det handlar om men även personen i sig. Om du anar att din närstående har blivit/är på väg att bli beroende, försök att få kontakt/prata med personen och uttryck din oro. Sök också professionell hjälp! Det finns hjälp både för personen med ett riskbruk/beroende och för de anhöriga!

/Carina

onsdag 15 augusti 2018

Det behövs mer hjälp till föräldrar till barn med beroendeproblem!

Jag har under åren hållit flertalet kurser för anhöriga över hela landet och vid varje kurstillfälle har jag träffat föräldrar som oroar sig för sina barns alkohol- /drogkonsumtion. Ibland kan det handla om en rädsla för att dottern/sonen ska utveckla ett beroende, eller så har barnet redan utvecklat ett tydligt beroende. Dessa föräldrar genomgår en daglig kamp för att förstå och hjälpa sina barn, och att själv söka hjälp är ett stort steg på vägen. Men, det är också ett faktum att många mammor och pappor lider i tystnad, de vågar eller kan inte söka stöd utifrån. Ibland kan vardagen också komma i vägen, man är stressad nog med att hinna med allt vad ett föräldraskap innebär. Det är en av anledningarna till att jag valde att starta onlinekursen för föräldrar till barn med beroendeproblem. Jag vill att alla, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att ta del av den kunskap och de verktyg som jag under så många år har erbjudit anhöriga på mina kurser. Det gläder mig därför att intresset har varit stort och att flera som deltagit i kursen har berättat att deras livssituation har förbättrats! 

Lena (som egentligen heter någonting annat), är en av många föräldrar som dagligen kämpar med att hantera att vara förälder till ett barn som lider av beroende. Hon har gått 6-veckorskursen och i utvärderingen frågade jag henne om hon även ville dela med sig av sin historia. Här följer några rader av mamman Lena:


Det känns som att det är få som förstår hur svårt det är att vara förälder till ett barn med missbruk, och det är väl därför det är så svårt att hitta stöd. Innan jag hittade den här kursen hade jag haft kontakt med beroendeenheter, men anhörigstödet funkade inte riktigt, jag kände inte att jag fick de verktyg som jag behövde.

Min dotter har missbrukat olika droger under flera år nu. Som förälder är nästan varje dag en kamp, fyllda av bråk och oro. Det värsta är när man kommer till den punkten att varje gång det ringer på telefonen tror man att det ska vara någon som säger att det har hänt henne nåt. Som förälder är man alltid orolig. För man vill så gärna att hon ska bli frisk, må bra och komma ut ur det där mörkret.

Jag blev så glad när jag hittade den är kursen och insåg att det verkligen fanns konkreta verktyg för att hantera en sån situation jag befann mig i. Den kändes som skräddarsydd för mig. Och att jag kunde sitta hemma och göra allt i min egen takt, jag var stressad nog som det var och det var skönt att slippa pressen som jag ibland känner att det kan finnas i fysiska kurser. Det som har förbättrats väldigt mycket är just kommunikationen med min dotter, att jag når fram till henne på ett sätt som jag inte gjort på flera år. Men också att jag fick möjlighet att komma ur gamla mönster och reflektera över min egen situation, för att själv må bättre.

Min dotter har sökt behandling på ett behandlingshem! Jag vet att hon inte är frisk än och att det är en lång väg kvar att gå, men bara det att jag har lyckats nå fram till henne är ovärderligt. Situationen känns inte lika hopplös längre, och det är jag djupt tacksam för. Jag kan rekommendera onlinekursen till alla mammor och pappor som har ett barn med missbruk av något slag.Om du vill veta mer om onlinekursen som riktar sig till föräldrar till barn med alkohol- eller drogberoende, klicka här

lördag 11 augusti 2018

Videoklipp! Hur kan man som anhörig hantera frågor om pengar?

Som anhörig är det en vanlig och oftast svår situation att ens närstående ber om pengar. Det kan vara lätt att ge med sig, även om man anar att pengarna kommer gå till alkohol eller droger. Men att underlätta personens beroende är ju det sista man vill, man vill i stället hjälpa och stödja personen att göra hälsosamma val. Men problemet ligger oftast i att den närstående blir ledsen och uppgiven, säger att det inte ens finnas pengar till mat, hyra eller liknande. 

Vad ska man som anhörig göra i en sådan svår situation? Titta på denna korta film, förhoppningsvis kan den ge lite tips på vägen! Besök även min Youtube-kanal om ni är intresserade av att se på andra filmer riktade till anhöriga. 

Ta hand om er!


söndag 5 augusti 2018

Hur möjliggör man ett beroende?

Det finns en risk att den goda viljan att rädda och hjälpa indirekt leder till att underlätta alkohol- eller drogkonsumtionen. Det är så klart det sista den hjälpsamma anhöriga vill. Därför är det viktigt att man som anhörig är observant så man inte ramlar in i en sådan fälla – kolla exempel nedan.  
3 Tecken på möjliggörande • Att ignorera och tystna ner sin närståendes negativa eller potentiellt farliga beteende. Detta kan innebära allt från att överse problemen till att helt förneka dem. På så sätt underlättat man att beteendet fortgår då ingen nämner det. 

• Att stjäla ansvar från personen. Även om det är naturligt att vilja hjälpa sina nära och kära så finns risken att man tar hjälpandet ett steg för långt, medan man som anhörig försummar sig själv. Den anhöriga tar hand om alla problem som uppstått på grund av alkoholen eller drogkonsumtionen. På så sätt slipper personen med beroende själv hantera problemen.

• Att ljuga för andra för att dölja den närståendes beroende. Det är inte ovanligt att man som anhörig ljuger för att hålla fasaden uppe. Man vill inte såra personen med beroende eller så oroar man sig för vad andra ska tycka. Det här är några exempel, det finns många fler. Kom ihåg att sådana här beteenden alltid börjar med de godaste intentioner, men blir i slutändan björntjänster.


Om du märker av dessa beteenden hos dig själv finns det en risk att du underlättar din närståendes alkohol- eller droganvändande. Börja förändra dessa beteenden ett litet steg i taget. Det är ofta för svårt att förändra allt direkt. Så välj en sak att göra annorlunda redan nu, sedan bygger du vidare på detta i den takt som känns rimlig för dig.