onsdag 31 oktober 2018

5 tips på hur du kan prata med ditt barn om alkohol och droger

Oavsett vad vi gör för att hjälpa våra barn med att växa upp alkohol- och drogfria så finns det tyvärr en risk att de en dag kommer att hamna ”i trubbel”. Kanske hittar du alkohol eller droger i hans/hennes bil, kläder eller sovrum. Kanske får du ett telefonsamtal från en annan förälder, från skolan eller till och med ifrån en av ditt barns vänner. Eller så kanske du inte hittar någonting alls, men märker ändå av förändringar i ditt barns beteende. 

Allt eftersom barn blir äldre står föräldrar framför många utmaningar. Det är inte bra att luta sig tillbaka och hoppas på att barnen bara kommer att "gå igenom det”, att det bara är ”en fas”. Som föräldrar måste vi ta en aktiv roll i att lära våra barn om sådant som kan skada. 


Föräldrar spelar en viktig roll!

Föräldrar spelar en viktig roll då det kommer till att lära sina barn om hälsosamma beteenden och ansvar, att prata öppet och ärligt, uppmuntra positiva relationer, främja utvecklingen av intressen och att visa att deras åsikter spelar roll.

Det kan vara en stor utmaning att utveckla de kommunikationsfärdigheter som krävs för att prata med ditt barn om alkohol och droger, men det kommer att vara väl värt ansträngningen. Du kommer lära känna ditt barn bättre och samtidigt hjälpa henne/honom med att hantera motgångar.  


Det är aldrig för tidigt för att prata 

Du har mer inflytande över ditt barns attityder om alkohol och droger innan de har börjat testa sig fram på egen hand. Barn går igenom många olika stadier när de växer upp, och vad som är lämpligt att tala om med en 18-årig och en 9-årig kan variera en hel del. Men det är ändå aldrig för tidigt att börja. Ju mer informerade barnen blir, desto mindre är risken att de kommer att ta del av felaktig eller missvisande information ifrån exempelvis media eller vänner.    

5 riktlinjer du kan använda dig av då du ska prata med ditt barn om alkohol/droger
 

1. Lyssna innan du pratar 
Som föräldrar vill vi ha alla svar och kan vara allt för angelägna att ”dela med oss av vår visdom” och våra uppfattningar att vi inte tar oss tid till att lyssna. Uppmuntra ditt barn till att prata om sina tankar och känslor och visa att du försöker förstå. 
 

2. Prata med ditt barn och ställ öppna frågor
Prata regelbundet om allt ifrån barnets känslor, vänner, och aktiviteter, och lyssna på vad hon/han har att säga. Ställ öppna frågor så att ditt barn verkligen får möjlighet att uttrycka sig själv. Öppna frågor börjar ofta med "VAD", "HUR" eller "PÅ VILKET SÄTT?"
 

3. Var involverad i ditt barns vardag
Lär känna ditt barns vänner och för samtal med föräldrarna till ditt barns vänner. Fortsätt hjälp ditt barn med att upprätthålla god hälsa; både psykiskt, känslomässigt och fysiskt. Visa att du bryr dig om vad ditt barn går igenom när de står inför och ska fatta beslut som kommer att påverka deras liv, både nu och i framtiden.


4. Sätt upp gränser
Redogör för ditt barn att du inte vill att hon/han ska dricka alkohol eller använda droger. Prata om eventuella konsekvenser av drog- och alkoholanvändning och var tydlig med vad som händer om reglerna bryts. Uttryck din oro och omtanke men berätta även att du litar på ditt barn, att bygga ett förtroende är viktigt i alla relationer.  


5. Ta vara pålärofyllda ögonblick”
Som förälder är du en källa för positiv och tillförlitlig information. Passa på att dra nytta av de ”lärofyllda ögonblick” då alkohol eller narkotika kommer upp på tal. Du får då en möjlighet att föra en konversation med barnet om sådant som är viktigt. Det handlar om att vara där för dem när ämnet alkohol eller narkotika kommer upp, exempelvis på TV, bio, radio, nyheter eller tidningar. Kom ihåg, försök att inte låta anklagande, se det mer som att du delar med dig av din kunskap. Missa inte din chans! 


Många föräldrar har upptäckt att då de har pratat om alkohol och droger med sina barn så har det byggts broar snarare än murar dem emellan. De har stolt kunnat bevittna hur deras barn har lärt sig att fatta hälsosamma och mogna beslut, helt på egen hand. 

Informationen är hämtad ifrån: https://ncadd.org/family-friends/there-is-help/talking-with-children


Känner du att du behöver mer hjälp och stöd?
  
Onlinekursen "Från beslutsångest till tydlighet" är utformad för att du som förälder under 6 veckors tid ska lära dig att:
  • Kommunicera med din son/dotter på ett mer konstruktivt sätt
  • Hantera svåra känslor och tankar så som skam, skuld, sorg och ilska
  • Läsa och förstå olika beroendebeteenden hos ditt barn
  • Hjälpa din son/dotter in i behandling och minska risken för återfall
  • Sätta upp mål och strategier för att bibehålla det du lärt dig

Läs mer om kursen här

torsdag 25 oktober 2018

Alkohol- och drogberoende - Tvångsmässigt beteende eller fri vilja?

Det finns en föreställning om att alkohol- och drogberoende grundar sig på ett fritt val, men vetenskaplig forskning ifrågasätter detta.

Alla vet att det är vi själva som gör våra val, men själva kvaliteten på dessa val varierar beroende på vår fysiska och psykiska hälsa. De har även att göra med hur vissa särskilda mekanismer i hjärnan ser ut och ter sig. 

Forskning visar att hjärnan hos personer som har utvecklat ett beroende inte ser likadan ut i jämförelse med andra. Det handlar främst om att de kretsar i hjärnan som är nödvändiga då det kommer till att utöva självkontroll och att motstå frestelser är försvagade. Även om vi gör ett ”fritt val” att ta dricka alkohol/ta en drog den första gången/gångerna, så resulterar detta i en försvagning av dessa kretsar i hjärnan. Detta är anledningen till att beroende inom sjukvården anses vara en sjukdom, och inte bara ett ”val”.

Att tillägga, det finns många andra ”fria val” som vi gör vilka kan leda till en mängd olika sjukdomar. Om vi ”väljer” att leva ett ohälsosamt liv med exempelvis för lite motion eller dålig kost, så kan detta leda till hjärtsjukdomar, diabetes, cancer osv. Människor som lider av dessa sjukdomar får ofta snabb hjälp, även om deras dåliga hälsa är ett resultat av deras livsstil.
När ett substansberoende är etablerad så kan den drabbade inte göra sig själva friska eller undvika alkoholen/drogen genom ren och fri vilja, på samma sätt som personer som lider av en hjärtsjukdom inte kan få deras hjärtan att fungera som vanligt igen.

En skadlig konsumtion av alkohol och narkotika kidnappar de delar av hjärnan som påverkar impulskontroll, förmågan att planera och se konsekvenser, motivation, beslutsfattande mm och skapar ett tvångsmässigt beroende av drogen. Alkoholen och drogen har byggt om hjärnan. Från den dag personen blir nykter/drogfri börjar hjärnan att reparera sig själv. Tack och lov finns fungerande behandling och möjligheter för den beroende att leva ett bra liv, trots sin sjukdom. 

lördag 20 oktober 2018

En läsares recension av "Släpp kontrollen - Vinn friheten!"Frida Svensson Jonsson, boende i Gävle, skriver så här om boken Släpp kontrollen - Vinn friheten:

“Jag är själv anhörig och tycker den här boken känns 'mitt i prick'.  

Den ger ett hoppfullt budskap och läsaren får möjlighet att jobba med sig själv, sitt eget liv och mående. Den har ett viktigt och tydligt fokus på Dig som anhörig och på att ditt liv ska vara meningsfullt och fungerande, oavsett vad personen med missbruk kommer ta för beslut. 

Och den ger ringar på vattnet i andra relationer än den till personen med missbruk. Framförallt får man möjlighet att förbättra relationen till sig själv. Bara tummen upp!”


Släpp kontrollen - Vinn friheten finns att köpa HÄR!

måndag 15 oktober 2018

Är det ditt fel att någon annan dricker eller tar droger?


R.J. Meyers och B.L Wolfe skriver i boken Get Your Loved One Sober hur anhöriga lätt kan klandra sig själva för deras närståendes alkoholberoende. De tar upp ett visst antal frågor som man som anhörig kan ställa sig själv. 
* Var det du som bad din närstående att dricka så mycket att alkoholen förstörde deras liv? * Tvingade du din närstående att dricka? * Har personen druckit på ett problematiskt sätt utan att du varit med?


Var det ditt fel? Svaret på dessa frågor är: Självklart inte! (såvida det inte var du som tvingade personen att dricka eller ta droger) Det var inte du som bad om det här och det var inte du som orsakade det!

Du har bara skuld till något som du orsakade. Bara för att du har en relation med personen med beroendeproblem så betyder inte det att det var du som skapade problemet.
  
Alla reagerar olika på livets stressfaktorer. Vissa går på yoga, joggar eller går i terapi. Andra hittar negativa strategier som att slå sönder saker, fördöma andra, ljuga - och vissa dricker. Det kan vara väldigt varierande. Just din närstående reagerar genom att dricka. Kanske lägger personen med beroendeproblem skulden på dig. Med uttalanden som ”Om du inte vore så sur så skulle jag inte behöva dricka.” Eller ”Om du inte hade tvingat mig att byta skola när jag var liten så skulle jag inte må så här dåligt nu.” Men om inte din närstående hade en relation med dig, så skulle denne förmodligen ha någon annan person eller situation att lägga skulden på.

Ingen som börjar dricka eller ta droger tror någonsin att de ska utveckla en beroendeproblematik. Hade de vetat det så hade de nog gjort andra val från början. Ofta är det många olika faktorer som spelar in som till slut leder till att en person utvecklar en beroendesjukdom. Det är ofta ett samspel mellan genetiska faktorer, sociala faktorer, psykiskt mående och situationer. Därför kan man sluta leta ”felet”, och fokusera på lösningen i stället. För det finns hjälp för dem som vill göra en förändring.


onsdag 10 oktober 2018

5 tips för att undvika en skamfylld konfrontation

Nedan följer några tips och råd man som anhörig kan använda sig av för att närma sig beroendet på ett lugnt sätt, för att undvika en skuld- och skamfylld konfrontation.
1. Var en så bra vän som du kan 
Var respektfull, lojal och pålitlig. Att uttrycka känslor är modigt men kan även kännas riskabelt. Du kan uttrycka att du är medveten om detta genom att säga: "Jag vet att det kan vara svårt för dig, och jag är tacksam över att du delar med dig av dina tankar. Jag finns här om du vill prata."


2. Visa empati
Försök sätta in dig själv i personens situation. Lär dig att vara medkännande istället för dömande. Behandla personen så som du skulle vilja att personen behandlade dig, om du var den som hade ett svårt problem. Du har nog också haft svåra perioder i ditt liv, och du vet vad som du behövdes då och vad som inte behövdes.

3. Uttryck din oro
Det är svårt att se på när någon lider eller när någon fattar förödande beslut som påverkar deras liv på ett negativt sätt. Vid något tillfälle måste du uttrycka denna oro för personen som troligtvis saknar förmågan att ta hand om sitt eget välbefinnande. Det kan vara bra att höra vad personen har att säga, även om det inte räcker till för att stilla din oro.

4. Påtala din oro så tidigt som möjligt
Målet är inte att vänta tills personens beteende har blivit så illa att relationer raseras. Helst bör personen söka hjälp för sitt beroende innan förödande konsekvenser uppstår. Utan att låta dömande, fråga personen följande: "Vilka försök har du gjort för att minska på din alkoholkonsumtion/bli av med ditt beroende? Vad kan du göra mera för att förändra detta? Vad för sorts hjälp tror du att du behöver?”

5. Underlätta inte beroendet
Beteenden som underlättar personens drogkonsumtion är exempelvis att: ignorera ett oönskat beteende, låna ut pengar till personen för att köpa alkohol/droger, sätta dina egna behov och önskningar åt sidan för att hjälpa personen, ljuga för andra för att hjälpa person. Att sätta tydliga gränser är nödvändigt både för dig och din närstående.

Första hjälpen! Arbetsmanual för anhöriga

Känner du att du påverkas negativt av någon annans alkohol- eller drogkonsumtion men vet inte vad du ska göra åt det?

En enkel första hjälp är att läsa "Arbetsmanualen för anhöriga". Den innehåller information och självhjälpsövningar. En bra start för att börja sätta fokus på din egen situation! Du kan hitta manualen på Adlibris för endast 128 kr.


Någon annans problem med alkohol och droger kan:
- vända kärlek till hat
- hopp till förtvivlan
- tillit till misstänksamhet
- förstöra semestrar och högtider
- påverka dig ekonomiskt
- leda till aggressivitet och hotfullhet
- göra att du tvivlar på dig själv
- ibland göra att du tror att du är problemet

Ta första steget att börja må bättre!

Du kan hitta Arbetsmanualen HÄR.

Håller tummarna för dig!
/Carina

tisdag 9 oktober 2018

ÖPPET HUS FÖR ANHÖRIGA - SISTA ANMÄLNINGSDAGEN IDAG!

Idag, 9/10, är sista anmälningsdagen om du vill vara med på webbinariet som hålls av mig den 16 oktober! Detta är ett Öppet hus, det vill säga helt kostnadsfritt. "Kika förbi" någon gång mellan 18-20 för att få svar på dina frågor och funderingar! Varmt välkomna! 

LÄS MER OCH REGISTRERA DIG HÄR!


fredag 5 oktober 2018

Videoklipp! 3 gratis mini-kurser för anhöriga

I nedanstående YouTube-klipp så presenterar jag en liten mini-kurs som sträcker sig till dig som anhörig till en person med missbruk! 

Jag tar bland annat upp vad begreppet medberoende innebär, hur man som anhörig kan påverkas, hur du genom att använda dig av olika verktyg kan få stöd och hjälp i din kommunikation med din närstående, och, kanske viktigast av allt, hur du kan förbättra ditt eget allmäntillstånd.

Kursen är uppdelad i 3 delar, ca 20 minuter per del.
Jag hoppas att den kan vara givande för dig och hjälpa dig en liten bit på vägen!

Ha det gott!
/ Carina torsdag 4 oktober 2018

VARMT VÄLKOMNA PÅ KOSTNADSFRITT ÖPPET HUS FÖR ANHÖRIGA - ONLINE!
Ni är alla hjärtligt välkomna att delta på webbinariumet som hålls av mig den 16 oktober. Detta är ett Öppet hus, det vill säga helt kostnadsfritt. "Kika förbi" någon gång mellan 18-20 för att få svar på dina frågor och funderingar!

TID & PLATS:
16/10 kl. 18-20 på din dator.


KOSTNAD:
Gratis


REGISTRERA DIG VIA LÄNKEN: http://ow.ly/iPdO30lfJrr
 
Presentatör: Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna).


Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 17-20 såsom det passar dig.

INNEHÅLL:
Intervjuer, föreläsningar, utlottningar av böcker, övning i problemlösning och du får möjligheter att ställa frågor!


Intervjuperson:
Intervju med Camilla Kuylenstierna, författare till boken AnsvarsFULL.


Vi kommer bland annat prata om:
- Hur kan en förändringsprocess se ut?
- Vanliga frågor anhöriga brukar ställa sig
- När är det lämpligt med samtal och inte
- Vad kan jag göra för att stödja min närståendes förändring?
- Vad är det som gör att man väljer att bli nykter/drogfri?


Du får ett bekräftelsemail när du anmält dig med en länk du behöver för att kunna komma in på webinariet.

REGISTRERA DIG VIA LÄNKEN: http://ow.ly/iPdO30lfJrr
 
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
9/10


OBS! STÄLL DINA FRÅGOR I FÖRTID!
Som deltagare får du gärna skicka ett meddelande i förhand med dina funderingar. Du kan göra detta genom att gå in på www.carinabang.se där du fyller i kontaktformuläret med din fråga (scrolla ner till slutet av sidan till "Kontakta mig"). I formuläret skriver du som rubrik: ”FRÅGA ÖPPET HUS”.


Skicka in din fråga senast 15/10


Vi besvarar sedan de frågor som kommit in under öppet hus den 16/10 - som du kan följa på din dator!


VARMT VÄLKOMNA!