torsdag 22 april 2010

Att sätta handen på heta plattan, om och om igen.

Det är förundrande hur man som anhörig med ett medberoendebeteende ofta har en förmåga att sätta handen på heta plattan, om och om igen. Och ändå inte lära sig från det tidigare resultatet.

måndag 19 april 2010

Vad kan du säga nej till?

Har du förlorat energi och ork, kanske för att du oroar dig mycket och tar ansvar inte bara för ditt eget liv utan också för flera andra personers liv?

söndag 11 april 2010

Hur kan du använda dina styrkor?

Ji gav mig inspiration i sitt inlägg under "sunda relationer" till att skriva detta inlägg. Tack för det! :-)

Som medberoende besitter man fantastiskt många fina egenskaper och drivkrafter. Hur kan man vända dem till att bli positiva? Istället för att leda sig själv in i destruktiva relationer.

Jag förmodar att du som läser det här har erfarenhet av att vara medberoende. Då utgår jag också från att du förmodligen har alla eller de flesta av dessa positiva stykor:

* Empatiska förmåga
* Hjälpsam
* Vill att andra människor ska få vara lyckliga och leva enligt sin fulla potential
* Insiktsfull gällande människors beteenden
* Ser möjligheter
* Envis
* Har en hög tilltro till människors förmåga och kompetens
* Fyll på dina egna styrkor här:......
*........
*........
*........

Hur kan vi rikta dessa styrkor hos oss själva till det positiva? Var ska de kanaliseras? Hur kan vi använda styrkorna på ett sådant sätt att det leder till positiv utveckling, både för mig själv och andra?

Hur vill du använda dina stykor?

torsdag 1 april 2010

Sunda relationer?

Hur vill du att dina relationer med andra människor ska se ut? Vilken kvalitet vill du att dina relationer ska ha? Vad vill du inte ha i dina relationer till andra människor?