fredag 28 maj 2010

Vad är "missbrukarpersonligheten"?

Många anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblematik slutar aldrig att förvåna sig över hur deras närstående kan förändras så pass mycket beteendemässigt, hur de kan göra och säga saker som är så annorlunda från hur personen annars brukar vara, tänka, känna och agera.

Inte sällan händer det också att de anhöriga blir utsatta för många otrevliga och farliga händelser just i relationen till sin närstående, både sådant som kan skada dem fysiskt eller psykiskt. Jag skulle vilja rekommendera en väldigt givande bok som heter Jaget och Missbrukaren, skriven av Craig Nakken. Den handlar om hur en så kallad beroendepersonlighet uppstår och fokuserar på den beroendes beteenden, tankar och handlingar. 

torsdag 13 maj 2010

Vad är "möjliggörare"?

Som anhörig kan vi ibland gå hur långt som helst för att försöka rädda den vi älskar. Vi försöker hålla en annan person under vingarna, dag och natt, medan personen själv ofta inte verkar intresserad av att ta hand om sig själv. Då gör vi det.
Som anhörig dräneras jag på energi, ibland kan det kännas som att jag inte har ett eget liv, utan lever enbart för att rädda någon annans liv. I bland kan det leda till att jag blir "möjliggörare".

lördag 8 maj 2010

Vill du bidra till medberoendebloggen?

Vill du bidra med din kunskap och dina erfarenheter på medberoendebloggen? I sådana fall kan du maila mig ditt inlägg på mailto:carina@beroendelinjen.se.

Vad ska inlägget innehålla?
- Inlägget ska vara skrivet i syftet att delge erfarenhet, kunskap och hopp till läsaren.
- Inlägget får gärna innehålla reflektionsövning eller frågor som väcker tankar gällande den egna situationen.
- Inlägget ska vara stödjande för andra läsare och förhoppningsvis hjälpa dem att ta ett steg vidare i deras egen utveckling.

Jag kommer välja ett av inläggen och lägga ut på bloggen, kom ihåg att bifoga länk till egen blogg/hemsida om du vill att detta ska vara med. Som tack för hjälpen kommer författaren till det publicerade inlägget att få en gratis "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" skriven av Carina Bång

Vill du bidra genom att sprida Medberoendebloggen?
Du får väldigt gärna sprida vidare länken till denna blogg! Tex genom att använda funktionen som finns till vänster på sidan, att dela med sig på Twitter och Facebook.

Tillsammans kan vi sprida kunskap och stöd till andra anhöriga!