lördag 25 februari 2017

Att leva med en narcissist

I sin bok Men Jag Då?- Hur Man Överlever Bland Tillvarons Narcissister skriver författaren och psykoterapeuten Sandy Hotchkiss om narcissism och dess problematik. Personer med beroendeproblem kan utveckla narcissistiska drag och det kan bli svårt för omgivningen att hantera situationen. Här kommer lite kunskap från Sandy!


OBS! Det här inlägget har felaktigt givit uppfattningen att jag erbjuder samtal till någon som lever med en person med narcissistiska drag. Det är fel. Men jag vill inte ta bort inlägget då det ändå kan vara hjälpsamt för många. Jag erbjuder enbart samtal till anhöriga till någon med beroendeproblem, i mån av tid. I vissa fall kan drogen påverka hjärnan på ett sådant sätt att personen visar narcissistiska drag och därför tycker jag ändå att detta inlägg är relevant för anhöriga till någon med beroendeproblem. 

Vad är en narcissist?

I korthet har personer med en narcissistisk personlighetsstörning en förmåga att vara mycket egoistiska; deras behov ska alltid gå först, och om de inte gör det så kan de inte förstå varför. De ska få sin vilja igenom till alla pris, och om de inte får det kan de bli rasande eller onormalt ledsna. 

En skillnad mellan en narcissist och en "vanlig" egoistisk person är bland annat de inre tankarna och värderingarna. Den narcissistiska personens känslolösa fasad har egentligen grunden i en inre skam, avund och förakt. En sådan person tenderar att klamra sig fast vid och utnyttja andra människor, för att fylla det tomrum där empatin egentligen borde finnas.

Eftersom en narcissistisk person ofta är extremt manipulerande så kan man som anhörig känna sig styrd och hjälplös och det kan vara väldigt svårt att ta sig ut ur personens "grepp" då man väl är fast. Detta kan leda till att man får en förvriden verklighetssyn och till slut börjar ifrågasätta sig själv. 


Hur ska man hantera en relation med en person med narcissistisk personlighetsstörning? 

Hotchkiss tar upp ett par riktlinjer som man som anhöriga kan få hjälp av:

1. Lägg märke till vilka känslor och tankar som uppstår då du umgås med personen. Börja med att acceptera att dessa är närvarande. Acceptansen lägger grunden för att du sedan ska kunna hantera dem.

2. Fundera sedan över; hur hjälper dina känslor, tankar och agerande personen att hantera sin egen skam? Kan du koppla ditt eget agerande i vissa specifika situationer till personens beteende? Observera att det inte är ditt fel att personen beter sig som hen gör. Du bör heller aldrig ta det som händer personligt, personen använder sig endast av dig som ett verktyg för att mata sin inre skam och avund.  

3. Hitta ett sätt att frigöra dig från känslan av underlägsenhet. Att ständigt bli förminskad eller nedtryckt kan i längden leda till låg självkänsla/självförtroende. Ett exempel är att tänka på personen som en tvååring. Observera att det inte är meningen att du ska uttrycka detta till person (ex. "du beter dig som ett barn"), använd dig i stället av en sådan inre tanke för att lugna dig själv. Upprepa för dig själv att personens beteende inte är rationellt.

4. När du väl har lyckats med detta, försök att inte "ge igen" för din närståendes beteende. Utmana inte personen, då blir situationen vanligtvis ännu värre och den enda som tar skada är du själv. Ett förslag är i stället att ta en "Time out". I stället för att brusa upp, avlägsna dig ifrån situationen och personen. Gå där ifrån och gör någonting annat.

5. Oavsett hur personen verkar uppfatta situationen, stå fast vid vetskapen att det är du, inte han eller hon, som har lyckats kontrollera situationen och dina egna tankar och känslor!


Hotchkiss tar även upp så kallade "riktlinjer för överlevnad":

Hur du kan lyckas undvika att ingå i/ta dig ut ur en relation med en narcissist:
 
1. Skapa dig en egen dröm i stället. Det är lätt att fastna i en narcissists verkligheter och fantasier, och ju mer du fastnar desto mer av dig själv förlorar du. Lev ditt liv efter dina egna villkor och sträva efter att uppfylla dina egna mål.

2. "Se människor som de är, inte som de vill att du ska se dem." Om en person gör dig illa och du ändå dras till honom eller henne, försök inse att du endast idealiserar personen och att dina känslor troligtvis inte är "sanna" i grunden. 

3. En vanlig föreställning är att personen kommer ändras för din skull, att du kan göra personen till "en annan människa". Det kan hända i vissa fall, men inte med narcissister, då de saknar förmågan att möta medkänsla med medkänsla.  Glöm inte att det finns personlig hjälp att få för att kunna bearbeta din nuvarande/dåvarande relation, exempelvis via en kompetent terapeut.  
Att leva nära någon med en narcissistisk personlighetsstörning kan vara oerhört krävande och psykiskt utmattande. Detta i kombination med att personen lider av någon slags beroendeproblematik kan i många fall få bringaren att rinna över. Det kan sluta med att man helt enkelt inte orkar längre. Ångest, nedstämdhet, utmattningssyndrom och depression är inte ovanligt förekommande hos anhöriga vilka lever i destruktiva relationer.


Har du frågor eller funderingar? 
Kontakta gärna mig på: info@carinabang.se 

Eller besök min FB-sida:
Coaching & Litteratur för personer med beroendeproblemEtt tips är också att läsa denna bok
Tyvärr säljs den inte längre, så leta på biblioteken eller på Bokbörsen online!

Ta hand om er!
/Carina  

  

Information taget ur boken: 
Sandy Hotchkiss, Men Jag Då?- Hur Man Överlever Bland Tillvarons Narcissister (2002)

Inga kommentarer: