fredag 30 mars 2018

Inspirerande TED-Talk om att prioritera det psykiska välmåendet

Många anhöriga till personer med beroendeproblem lider av både fysiska och psykiska besvär. Det är inte ovanligt att man söker hjälp först när den mentala kampen lett till kroppsliga problem så som huvudvärk, magkatarr, sömnproblem osv. Men grunden till dessa problem bottnar ofta i psyket, i exempelvis oro, ångest och depression. Varför tar vi så ofta vårt fysiska mående på större allvar än vårt psykiska?   

I detta inspirerande TED-talk pratar Guy Winch om hur vi favoriserar vår fysiska hälsa framför vår mentala. Exempelvis får vi från femårsåldern lära oss att vi ska duscha och borsta tänderna, men sällan att hantera känslor, tankar och mentala motgångar. En kronisk känsla av utanförskap och ensamhet, exempelvis, kan vara direkt farligt för vår allmänna hälsa. Winch tar upp hur misslyckanden kan påverka vår självkänsla och göra oss mer sårbara för stress och depression. Våra hjärnor och tankar kan vara svåra att förändra, men det går att ta kontroll och bryta den negativa cirkeln.

söndag 25 mars 2018

Intressant uppsats om anhörigas upplevelser

Kan verkligen rekommendera alla anhöriga att läsa Gunilla Anderssons och Kajsa Blombergs uppsats ”Tänk om jag nu skulle gå ut och skrika på snön, för att jag ska få tussilago att blomma - En intervjustudie om att vara anhörig till en person med överkonsumtion av alkohol”. Där intervjuas 7 personer om hur det är att stå nära någon som överkonsumerar alkohol, vilka svårigheter de möter och vilka olika strategier de tar till för att klara av att hantera sin situation. Många tar upp hur de påverkas av känslor som skam och maktlöshet. Det är även intressant att se sammanställningen av andra studier som gjorts i ämnet, där man bland annat kan finna betydelsen av socialt stöd.

”Tänk om jag nu skulle gå ut och skrika på snön, för att jag ska få tussilago att blomma”… en känsla av maktlöshet och frustration som säkert många anhöriga känner igen sig i. Tack till författarna och alla som delade med sig av sina historier. Hoppas på att det kommer ut fler studier av detta slag. 

Klicka här för att läsa Anderssons och Blombergs om anhöriga! 
 

tisdag 20 mars 2018

Hur ska omvärlden reagera om du berättar?

Många anhöriga isolerar sig. Man undviker att berätta för andra om att man påverkas av någon annan persons alkohol- eller narkotikaproblem. Man kanske är rädd för vad folk ska tycka, för att bli dömd om man inte bryter relationen eller kontakten med personen. Eller så kanske det handlar om rädslan för vad folk ska tycka om ens närstående, man vill skydda personen. Men att dölja problemet löser sällan någonting. Att prata om hur man har det och hur man mår är nästan alltid det första steget för att ta sig ur en destruktiv situation. Nu handlar det om att du ska må bra i första hand, låt någon hjälpa dig på vägen. 
Berätta för de som står dig närmast 

Fundera över vem som står dig närmast. En förälder, ett syskon, en kollega, en vän. Vem litar du på? Att veta att du har förtroende kan göra det lättare att öppna sig. Försök hitta någon som inte står din närstående nära, som inte själv påverkas och mår dåligt av personens beroende. 


Berätta för någon oberoende 

Om du har svårt med att prata med någon som står dig nära kan du vända dig till yrkesverksamma grupper. Din husläkare kan skriva en remiss till psykolog eller en terapeut. Du kan själv ta kontakt med anhörigterapeuter eller kurser. Om du är i skolåldern kan du ta upp din situation med en lärare eller skolkuratorn, de kan hjälpa dig att få samtalsstöd. 


Berätta för likasinnade 

För vissa är det lättaste att tala med personer som befinner sig i en liknande situation. Många söker sig till olika forum eller grupper online, där man fritt och anonymt kan prata om sin situation (ha bara i bakhuvudet att det alltid kommer finnas nättroll som inte är allt för snälla). Sedan finns det fysiska anhöriggrupper, där kan man finna att man verkligen inte är ensam. 


Att möta fördomar 

Det finns så klart alltid vissa personer som dömer. Kanske kommer du någon gång mötas av en sådan, och då kan det vara bra att vara lite beredd. Träffar du någon som beter sig uppenbart dömande, stanna upp och tänk: vem är det egentligen som har ”fel” här? Är det du, som vet exakt hur just din relation fungerar och som nu har en svår period. Eller är det den andra personen, som inte har någon aning om hur din och din närståendes relation ser ut? Det är din sanning som betyder någonting. Grunden är ofta okunskap och handlar om människors rädsla för det okända. Har du detta i baktanke kommer det vara lättare att påminnas om att du faktiskt vet mer än personen i fråga och ta vad den dömande personen säger med en nypa salt. Vänd dig till andra som bryr sig och lyssnar i stället!


torsdag 15 mars 2018

5 tips från boken ”Du är viktig!”

Har du läst boken Du är viktig!? Om inte får du här några tips och en liten inblick av innehållet. Jag hoppas att de kan vara till hjälp på vägen. Klicka här om du vill läsa hela boken och ta del av massor av information, inspiration, övningar tips och stöd! 
1. Hantera ångest och oro 

Stressreaktioner som svar på jobbiga situationer kan i många fall ta över handen och utvecklas till stark ångest eller panikattacker. När ångesten tränger sig på kan det vara viktigt att agera snabbt för att stoppa attacken innan den blommar upp. Ett sätt att hantera ångest och panikattacker är genom att distrahera sig och samtidigt tänka lugnande tankar. Man kan exempelvis ringa någon man litar på, titta på en film eller ta en promenad. Det handlar mycket om att inte låta tankarna ta över, utan att vara här och nu, samtidigt som man kan försöka fokusera på någonting annat. 

Fråga: Känner du igen det här? Vad är ditt första steg för att förbättra detta? 


2. Hantera tankefällor

En vanlig tankefälla är att man tar saker som den närstående gör personligt, någonting som ofta uppstår på grund av det orealistiska ansvarstagandet för andras handlingar. Detta tankesätt kommer leda både till skuld och skam. På samma gång ställer man höga krav på sig själv.

Ett förslag på vad du kan göra är att ta fram penna och skriva ner följande:
- Vilka negativa tankar du upplever
- Vad/vilka situationer det är som triggar igång dem
- Hur de får dig att känna
- Vilka konsekvenser de får för dig och de i din omgivning

Välj sedan ut 3 stycken negativa tankar och byt ut dem mot 3 stycken positiva!


3. Lär dig kommunikationsfärdigheter 

Du är viktig! tar upp 8 specifika förslag på positiva kommunikationssätt, här är 3 av dem:   

- Uttryck dig positivt: Förmedla dina tankar i positiva termer och var uppmuntrande. Undvik anklagelser, påhopp eller negativa påståenden om personens beteende. Uppmärksamma i stället personens positiva ageranden, visa att du ser när hon/han gör framsteg.

- Använd dig av ”Jag-uttalanden”: I stället för att exempelvis säga ”Du gör alltid så här…”, kan du säga ”Jag känner att…”. Det handlar om att flytta bort skuldbeläggandet från den närstående och i stället lägga fokus på hur du själv upplevt situationen genom visad omtanke.  

- Använd öppna frågor: Sådana som börjar på exempelvis ”hur”, ”vad” eller ”på vilket sätt”. Frågorna bör ställas på ett positivt sätt och målet är att personen ska få tid till att reflektera över hur denne tycker och känner och inte känna sig påhoppad. I stället för att fråga ”Har du druckit ikväll?” kan du fråga ”Vad har du gjort ikväll”, på ett icke-anklagande vis. 

Fråga: Vilken av dessa kommunikationsfärdigheter har du störst nytta av att träna på?4. Hitta rätt tillfälle att möta personen

Det handlar om vikten av ”timing”, som även programmet CRAFT tar upp. Nummer ett är att personen inte bör vara påverkad vid tiden för samtal. Fundera över vid vilka situationer det är som mest sannolikt att personen är nykter/drogfri, exempelvis inför viktiga möten eller direkt efter jobbet. Se till att ni har gott om tid på er och välj en plats där du vet att personen känner sig lugn och trygg. Slutligen, se tillbaka i tiden och fundera över om du tidigare upplevt att ni haft ett tillfälle att samtala på ett givande och konstruktivt sätt – hur såg omständigheterna (tid, plats, sinnesstämning) ut vid detta tillfälle?  

Fråga: vilken tidpunkt är mest gynnsam för samtal för dig och din närstående? Vilken är den sämsta, där du bör undvika samtal? 


5. Finn dina egna drivkrafter, styrkor och behov! 

Titeln till Du är viktig! säger en hel del om var fokus i boken ligger. För det är först när du mår bra som du faktiskt har möjlighet att hjälpa din närstående. Börja med att se över ditt sociala stöd. Hitta en trygg, social bas som finns där för att stötta vid motgångar. Stödet bör vara positivt och förstående. Vad många också mår bra av är att gå med i gruppterapi eller självhjälpsgrupper. En annan viktig aspekt är att lära sig att prioritera sina egna behov. Några vanliga sätt att försumma sig själv kan exempelvis vara att du ofta ställer du upp på saker som går emot dina värderingar, att du prioriterar bort viktiga delar av ditt liv för att kunna tillgodose behoven av din närstående eller att du känner skuldkänslor om du prioriterar dina egna behov. Fundera över hur du vill leva ditt liv för att du ska må bra, ett liv där du uppmärksammar, lyssnar på och tar hand om dig själv.

Fråga: Vad behöver du prioritera? Vad behöver du prioritera bort?Fann du ovanstående tips hjälpsamma? Var informationen användbar? Känner du igen dig eller tror du att någon annan kan finna stöd i det du läst? Då kan rekommenderar jag boken Du är viktig! Till dig som är anhörig till någon med alkohol- eller narkotikaproblem, som har mottagit positiv kritik från anhöriga. Boken finns att beställa på Adlibris.se.


Ta hand om dig, och glöm inte bort: Du är viktig! 


lördag 10 mars 2018

6 Tips på filmer som handlar om beroende

Här kommer några tips på filmer vars handling kretsar kring beroendeproblematik. Historierna berättas främst från perspektiven av personerna med beroendet, men visar även hur anhöriga så som syskon, barn, föräldrar, partners och vänner på olika sätt påverkas av deras levnadssätt.  


Half Nelson (2006)

Historien kretsar kring Nelson, en lärare som kämpar med beroendeproblem. Vi får också möta personerna omkring honom som påverkas av hans livsstil, bland annat en av hans elever som upptäcker hans beroende.   
Candy (2006)

En rörande och sorglig kärlekshistoria om hur ett drogberoende kan bryta ner en människas liv och förstöra relationer, arbete, familj och ekonomi.  

Flight (2012)

Denna prisbelönta film är baserad på en sann historia om flygkaptenen Whip Whitaker som lyckades rädda nästan samtliga passagerare då han tvingades kraschlanda. Efteråt kallas han hjälte, men med tiden kommer det fram att Whitaker lider av ett alkohol- och drogberoende och då börjar olyckan ifrågasättas. En berättelse om hur alkohol och droger kan påverka en människas liv.
I det här romantiska dramat möter vi Ben Sanderson som på grund av sitt alkoholberoende förlorar både sitt arbete, sin familj och sina vänner. Han bestämmer sig för att åka till Las Vegas där han ska dricka sig själv till döds, i stället finner han kärleken. Men relationen blir på grund av Bens beroende problematisk. Crazy Heart (2009)

Ottis Blake är en singer-songwriter som en gång i tiden var en välkänd Country-artist. Han har alkoholproblem, har skilt sig flertalet gånger och har förlorat kontakten med hela sin familj. Då han inleder ett förhållande med journalisten Jean bestämmer han sig för att förändra sin livsstil och bli nykter, men det är lättare sagt än gjort.   Shame (2011)

Shame är en historia om ett ämne som allt för ofta hamnar i skymundan; sexberoende. Huvudpersonen Brandon lever med ett sexberoende men hans livsstil förändras drastiskt då hans syster kommer på besök.

måndag 5 mars 2018

På 6 veckor fick Lena hjälp med att hantera sin dotters drogberoende

Jag har under åren hållit flertalet kurser för anhöriga över hela landet och vid varje kurstillfälle har jag träffat föräldrar som oroar sig för sina barns alkohol- /drogkonsumtion. Ibland kan det handla om en rädsla för att dottern/sonen ska utveckla ett beroende, eller så har barnet redan utvecklat ett tydligt beroende. Dessa föräldrar genomgår en daglig kamp för att förstå och hjälpa sina barn, och att själv söka hjälp är ett stort steg på vägen. Men, det är också ett faktum att många mammor och pappor lider i tystnad, de vågar eller kan inte söka stöd utifrån. Ibland kan vardagen också komma i vägen, man är stressad nog med att hinna med allt vad ett föräldraskap innebär. Det är en av anledningarna till att jag valde att starta onlinekursen för föräldrar till barn med beroendeproblem. Jag vill att alla, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att ta del av den kunskap och de verktyg som jag under så många år har erbjudit anhöriga på mina kurser. Det gläder mig därför att intresset har varit stort och att flera som deltagit i kursen har berättat att deras livssituation har förbättrats! 

Lena (som egentligen heter någonting annat), är en av många föräldrar som dagligen kämpar med att hantera att vara förälder till ett barn som lider av beroende. Hon har gått 6-veckorskursen och i utvärderingen frågade jag henne om hon även ville dela med sig av sin historia. Här följer några rader av mamman Lena:


Det känns som att det är få som förstår hur svårt det är att vara förälder till ett barn med missbruk, och det är väl därför det är så svårt att hitta stöd. Innan jag hittade den här kursen hade jag haft kontakt med beroendeenheter, men anhörigstödet funkade inte riktigt, jag kände inte att jag fick de verktyg som jag behövde.

Min dotter har missbrukat olika droger under flera år nu. Som förälder är nästan varje dag en kamp, fyllda av bråk och oro. Det värsta är när man kommer till den punkten att varje gång det ringer på telefonen tror man att det ska vara någon som säger att det har hänt henne nåt. Som förälder är man alltid orolig. För man vill så gärna att hon ska bli frisk, må bra och komma ut ur det där mörkret.

Jag blev så glad när jag hittade den är kursen och insåg att det verkligen fanns konkreta verktyg för att hantera en sån situation jag befann mig i. Den kändes som skräddarsydd för mig. Och att jag kunde sitta hemma och göra allt i min egen takt, jag var stressad nog som det var och det var skönt att slippa pressen som jag ibland känner att det kan finnas i fysiska kurser. Det som har förbättrats väldigt mycket är just kommunikationen med min dotter, att jag når fram till henne på ett sätt som jag inte gjort på flera år. Men också att jag fick möjlighet att komma ur gamla mönster och reflektera över min egen situation, för att själv må bättre.

Min dotter har sökt behandling på ett behandlingshem! Jag vet att hon inte är frisk än och att det är en lång väg kvar att gå, men bara det att jag har lyckats nå fram till henne är ovärderligt. Situationen känns inte lika hopplös längre, och det är jag djupt tacksam för. Jag kan rekommendera onlinekursen till alla mammor och pappor som har ett barn med missbruk av något slag.Om du vill veta mer om onlinekursen som riktar sig till föräldrar till barn med alkohol- eller drogberoende, klicka här

torsdag 1 mars 2018

Ny tävling! Vinn välskriven bok om att vara anhörig

Nu har du chansen att vinna Lena Forsman och Katerina Janouch bok Låtsas som ingenting

Om boken, utdrag från Adlibris.se:

"Eva, kvinnlig lärare med vuxna barn, blir bekant med Paul på nätet. Passionen slår ned i hennes liv, och plötsligt har han flyttat in. Att han levt ett hårt liv med droger och sprit verkar inte stå i vägen för lyckan. Men i denna självupplevda historia får vi följa de små hotfulla nyanserna som smyger sig in i vardagen. Vad är det hos Eva som gör att hon fastnat för Paul? Och kan hon skydda honom från hans förflutna? Det är tragedin i att vara medberoende som målas upp."

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT DELTA I TÄVLINGEN: 

1. Gå in på min Facebooksida: Coaching & Litteratur för anhöriga till personer med beroendeproblem (Du måste ha ett FB-konto för att kunna delta). Bläddra ner till inlägget som publicerades idag (1/3), som handlar om tävlingen. DELA inlägget. Om du inte har delat inlägget kan du tyvärr inte vinna tävlingen. 

2. Skicka ett meddelande till mig på FB-sidan där du skriver att du har delat inlägget. Svara sedan på frågan:  

Att stå nära en person med beroendeproblem kan vara tufft på många sätt. Enligt dina egna erfarenheter och/eller uppfattningar, vad är det allra svåraste med att vara anhörig?Kanske en klurig fråga, men det finns givetvis inga rätta svar. Det handlar om dina egna upplevelser och tankar. När du skickar ett meddelande till mig är du anonym, om du inte väljer att svara i kommentarsfältet. Vinnaren meddelas på FB-sidan om cirka en vecka!

LYCKA TILL :) 

/Carina