söndag 25 juli 2010

Stresshantering

Många av de problem som anhöriga upplever fysiskt och psykiskt är till följd av långvarig stress. Anhöriga lever ofta under konstant stress och rädsla, ibland under många år. Det får naturligtvis konsekvenser. Både gällande hälsan och måendet.

Därför kommer lite tips gällande stresshantering här:

måndag 19 juli 2010

Hur ser verkligheten ut? Egentligen?

Många anhöriga och medberoende förnekar hur verkligheten faktiskt ser ut. Precis som missbrukaren förnekar problemet. Istället håller man fast vid drömmar och förhoppningar. När man inte tar verkligheten för vad den är blir det svårt att ta bra och smarta beslut. Man bortser från viktig fakta.
Så hur ser din verklighet egentligen ut? Ta papper och penna och skriv ned!
Här är några frågor som hjälp på vägen:
- hur mår du och hur har du mått sista 6 månaderna?
- hur många dagar månaden påverkas av missbruket för dig?
- vilka av dina personliga gränser har du klivit över som du aldrig trodde att du skulle rucka på?
- om allt skulle fortsätta som nu, i 2 år till, hur skulle du må då?
- vilka fler påverkas av missbrukets konsekvenser och på vilket sätt? Barn ser och förstår mer än vad man tror...
- vilka människor och åtaganden har du försummat till förmån för missbrukaren och konsekvenser av missbruket?
- vad försöker du styra och kontrollera som ligger utanför din makt?
Hoppas du har modet att vara ärlig! Det kan vara smärtsamt men ger dig möjlighet att ta mer fruktbara beslut om ditt liv och hälsa!

fredag 16 juli 2010

Nya styrkor!

Det kan vara svårt och motsägelsefullt att tänka sig att de stressfyllda och sorgsna erfarenheterna vi fått av att vara anhörig har givit oss nya styrkor och värdefulla insikter och erfarenheter. Så vilka är dina positiva egenskaper du fått av dina erfarenheter? Här är några exempel från anhöriga som jag coachat:
* lärt mig att säga nej
* ödmjukhet, icke dömande
* prioriterar mina egna behov och hjälper andra att se när de åsidosätter sina egna behov.
* vet att jag kan ta hand om mig själv. Känner mig mycket säkrare, lugnare.
Skriv ned vilka styrkor du utvecklat!


torsdag 1 juli 2010

Dela med er och väx tillsammans!

Som anhörig till en person med alkohol- eller drogproblematik brukar vi vara högst ovilliga att dela med oss till andra om våra erfarenheter och våra tankar. Men överallt runt omkring oss finns medmänniskor med liknande erfarenheter. Ta modet och tala med varandra! Det lättar bördan av att stänga allt inne, man utbyter erfarenheter och stärker varandra!

Tillsammans blir vi starkare!