måndag 25 maj 2015

Anhörig till en person med ett sexberoende

Att vara närstående till en person med ett sexberoende kan orsaka lidande av många olika slag så som ilska, rädsla och känslomässig stress. Andra vanliga reaktioner är att den anhörige försöker att dölja vad som sker inför sin omgivning, men även inför sig själv, i ett försök att skydda sig själv ifrån obehagliga sanningar som kan vara svåra att ta in.

De gemensamma nämnarna för ett medberoende är: 
  1. Förträngning av problem och insikter
  2. Kontroll av den missbrukandes agerande
  3. Skydd av den beroende från negativa konsekvenser skapade av dess alkohol/drog-användande
För en anhörig till en person med ett sexberoende så kan tankar om vad som ska hända härnäst i princip ta över. Man kan exempelvis rota i personens fickor, väskor, dator eller telefon. Om detta beteende börjar ta över den anhöriges liv eller påverkar andra delar av dennes liv negativt  så är denne troligtvis på väg att utveckla ett medberoende. Man börjar att anstränga sig för att behålla kontrollen så pass mycket att ens egna behov (drömmar, visioner, relationer etc) skjuts åt sidan. Då man tvingas ljuga för att skydda den beroende kan känslor av skam och skuld uppstå.

Man skiljer ofta på sexberoende ifrån andra sorters beroende i det att sexberoende på ett sätt är väldigt stigmatiserat och ofta omfattar starka känslor av svek och skam. Otrohet eller ett extremt promiskuöst beteende fördöms ofta av omgivningen och av anhöriga, och skapar ofta smärta och kaos i förhållanden.

 Det är viktigt att notera att bara för att du lever med en person med ett beroende så behöver det inte betyda att du själv blir medberoende. Det finns exempel när en anhörig inte visar några "typiska" tecken på medberoende.


Källa: Rydberg, Kristin och Sundby, Erik
ur: Det är inte kärlek - när sex blir en drog (2012)

Inga kommentarer: