måndag 29 mars 2010

Älska = leva tillsammans?

En sak jag funderar på är; måste man leva tillsammans för att man älskar någon?

Ofta hör jag människor motivera att de stannar i destruktiva relationer med uttrycket: "Men jag älskar honom!" och därför låter sina gränser flyttas, låter sig utsättas för situationen som sårar, tillåter sig att leva i en relation där de faller samman och mår psykiskt dåligt. För att de älskar någon.

söndag 28 mars 2010

Om 2 år?

Om du skulle leva precis som du gör nu, om 2 år, hur skulle du må då? Om du inte gjorde någon förändring alls, hur skulle du må då om 2 år? Om du fortsätter precis som nu, var är du då om 2 år?

Känslomässigt?
Fysiskt?
Socialt?
Fritid?
Karriär?
Glädje?
Livskvalitet?
Balans?

tisdag 9 mars 2010

Kontrollbehov?

Vad står kontrollbehovet för? Många personer som utvecklat ett medberoendebeteende har också utvecklat ett stort kontrollbehov. Kontrollera den andre personens mobiltelefon, tjuvlyssnar på telefonsamtal, ringer och kontrollerar personen var den är, vad den gör, vilket skick personen är i, vilka den umgås med, går igenom fickor, letar i väskor, genomsöker huset, åker och spionerar där den anhörige kan vara osv...

Vad fyller kontrollbehovet för funktion? Jag tror att den kan ha flera olika orsaker.

lördag 6 mars 2010

Att prata minskar skam!

Som anhöriga är det vanligt att känna skam och skuld. Är det mitt fel att alkoholisten dricker? Vad skulle jag har gjort annorlunda? Det är mitt misslyckande att personen använder droger. Vad skulle andra tänka om mig om de visste hur det egentliggen ligger till? Vad skulle andra personer säga om mig om de visste hur jag egentligen har det hemma?

Ofta försöker vi hålla problemet så hemligt som möjligt. Vi tror att vi är ensam i situationen. Att ingen annan skulle förstå.

onsdag 3 mars 2010

Hjälpa eller stjälpa?

Hjälper jag om jag skyddar missbrukaren från missbrukets konsekvenser? Eller stjälper jag för att missbrukaren då inte behöver ta ansvar för konsekvenserna?

Hjälper jag om jag betalar knarkskulder? Eller stjälper jag för att personen istället kan köpa ännu mer droger för pengarna?

Hjälper jag om jag torkar upp spyorna efter en fylla? Eller stjälper jag för att den som dricker märker att han/hon kan fortsätta dricka för det ordnar sig ändå?

Hjälper jag om jag betalar hyran för personen har druckit eller köpt droger för pengarna? Eller stjälper jag för att missbrukaren själv inte behöver ta ansvar för konsekvensen av att använda pengarna till alkohol och droger?

Hjälper jag om jag ringer och sjukskriver min fru/make/barn för denne inte är i skick att gå till jobbet? Eller stjälper jag för att personen åter igen inte behöver hantera de negativa konsekvenserna av drickandet/drogandet?

Hjälper jag om jag ljuger till förmån för missbrukaren? Eller stjälper jag åter igen för att denne inte behöver se de negativa konsekvenserna av missbruket?

Hjälpa eller stjälpa?
Vad är att hjälpa?