lördag 26 februari 2011

Känslorna är dina signaler!

Känslor är signaler till oss om att något aningen är bra, härligt, fantastiskt eller att något behöver uppmärksamhet och tas hand om.

Som anhöriga lever man ofta i en känslomässig berg- och dalbana, och risken är att om man reagerar på varje känsla man har så kan det bli riktigt mycket kaos.

Det kan därför vara värt att istället ta en paus, en lugn stund och inte agera, men istället lyssna på känslorna för att förstå: Vad är det de här känslorna vill säga mig? Vad är det jag behöver ta hand om? Vad är det jag kan påverka av detta och hur ska jag göra det?

måndag 21 februari 2011

Frågor om skilsmässa, ekonomi m.m.

Ofta får jag mail från personer som oroar sig kring hur en skilsmässa skulle gå till, när man står i den positionen att man kanske inte kan leva tillsammans med missbrukaren längre, utan man måste i första hand fokusera på att skapa en trygg miljö för barnen. Då jag inte kunnat besvara dessa frågor så har nu en kvinna som arbetar med familjer inom socialtjänsten hjälpt mig att sammanställa en lathund.

Hoppas den kan vara till hjälp och klara ut några frågetecken!

tisdag 15 februari 2011

Hello everybody around the world!

When I looked on the statistics for this blog I noticed that I had readers in many different countries as USA, England, Cananda, Russia, Finland, Norway, Denmark, Germany, Malaysia, and China. You are so welcome! But unfortunatly I will keep on writing in Swedish.

But if you want to, you can always order the "Self-help manual for relatives" that has been transulated to english. To order that so it comes on an e-mail to you, click on this link: http://www.codependencyinfo.com/codependency.html
I wish you all the best brothers and sisters around the world!
/Carina

lördag 12 februari 2011

Övning: Livshjulet

Livshjulet är en övning som ofta förekommer inom coaching. Den är väldigt bra för att få en översiktlig bild över livets olika områden och vilka områden som man kanske omedelbart behöver ta hand om. Och områden som är bra som det är.

* Börja med att ta fram ett papper och rita en cirkel som ni ser på bilden nedan. De olika linjerna symboliserar olika livsområden, ex. familj, arbete, relationer m.fl. I mitten av cirkeln står siffran 0. Längst ut på cirkeln är siffran 10.

* Bedöm nu hur tillfredsställd du är inom de olika områdena i livet där 0 = absolut otillfredsställd och 10 = helt tillfredsställd.

* När du är klar kan du dra ett streck mellan dina olika punkter för att se hur balanserat din livscykel rullar. Ser det vingligt ut?

* Välj 1-3 områden som du väljer att förbättra. Ex. Fritid/personlig utveckling. Där har jag kryssat i 3, alltså inte så nöjd men det finns ändå saker som jag är nöjd med. Vad behöver jag göra för att 3an ska gå upp ett steg till en 4a? Att gå upp ett steg skulle betyda för mig att börja bergsklättra lite igen. Jag bestämmer mig för att ringa min klätterkompis och boka in 3 klätterdagar.

måndag 7 februari 2011

Maktlöshet/Maktfull

Vi är maktlösa inför att missbrukaren väljer att dricka eller ta droger.

Vi har makt över vad vi väljer för våra egna liv.
Vi har makt över vilka val vi själva gör.
Vi har makt över vad vi lägger vår energi på.
Vi har makt över vad vi lägger vår tid på.
Vi har makt över vilka människor vi väljer att umgås med.
Vi har makt över vilka värderingar vi vill leva efter.
Vi har makt över... (fortsätt gärna listan, skriv i kommentarer!)

torsdag 3 februari 2011

Övning: Nytt perspektiv!

Ett problem som i nuläget kan verka övermäktigt, kan några år senare se ganska litet ut. När man är mitt i ett problem så är man känslomässigt påverkad och det kan vara svårt att se utifrån andra perspektiv. Ibland kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och försöka se situationen från ett annat håll.

Här har ni därför en perspektivövning som kan vara till hjälp! Skriv gärna ner dina svar.

- Om du skulle hoppa fram 10 år i ditt liv, och titta tillbaka på den här situationen, hur skulle du tänka då? Vad skulle du då ge dig själv för tips?

- Om det istället var din bästa vän som var i din situation, vad skulle du då råda den personen till?

- Om du var statistiker, och tittade på hur ditt liv sett ut rent statistiskt de senaste året. Antal bra dagar, antal dåliga dagar, konskevenser av alkohol-/drogberoende m.m. Vad skulle statistikern göra för slutsats?

- Om du arbetade på en hjälporganisation (ex Rädda Barnen) eller socialtjänsten eller liknande: Vad skulle du då tycka var det mest akuta problemet att ta tag i. Vad skulle vara det absolut viktigast att göra som steg 1?

Det här är bara några olika perspektiv av 1000 olika perspektiv man kan titta utifrån. Hittar du andra hjälpsamma perspektiv, använd dem också!