måndag 27 augusti 2012

Han är inte som andra alkoholister/narkomaner...

Nu känner jag för att göra upp med en uppfattning jag ofta hör. Den brukar komma i uttryck med liknande uttalanden:

"Han är inte som alla andra alkoholister/narkomaner." Och detta brukar ofta sedan fortsätta med exempelvis: "Han är en fantastisk pappa när han är nykter och en omtänksam och kärleksfull partner och vän... Han är inte som andra alkoholister."

Jag skulle vilja vända på hela perpektivet om att alla alkoholister sover på parkbänken och alla narkomaner håller till på  "plattan" och att dessa tydligen inte har några goda egenskaper.

Med erfarenhet av att ha arbetat 10 år inom Kriminalvården och mött 100-tals personer med alkohol- och narkotikaproblematik så skulle jag vilja påstå att nästan alla (med några få undantag) är fantastiska människor när de är nyktra och drogfria. Väldigt fina, känsliga, roliga och omtänksamma människor. Och det är ändå personer där deras problem har blivit så stora att de blivit dömda till fängelse på grund av konsekvenserna av alkohol eller droger.

Så vad jag vill säga med detta är, att även om man är alkoholist eller narkoman eller har sådana problem så kan man ha många fina kvaliteter och egenskaper. Tyvärr förstörs dessa egenskaper av alkoholen eller drogen, när personen är påverkad. Ibland kan även missbrukspersonligheten "stanna kvar" trots att personen är nykter/drogfri. Eller så var det egenskaper som personen hade innan den började använda substanser, men att de kanske försärks av drogerna. Men de har också sina fina egenskaper kvar.

Det är inte svart eller vitt. Ett mynt har alltid två sidor.

Men som anhörig kan vi inte välja vem vi vill ha en relation till. Vill vi ha en relation till den ena sidan av myntet så får vi den andra sidan också.

/Carina

onsdag 22 augusti 2012

Hopp - en handbok för nynyktra

Vill du veta mer om tillfrisknande av beroendeproblem genom 12-stegsmetoden är detta en bok för dig. I denna handbok beskriver Anders på ett inspirerande sätt om hur han tog sig ur sitt missbruk och tog makten över sitt liv – och hur du kan göra detsamma.

 
”Hopp - en handbok för nynyktra” visar dig vägen till livet Du vill leva.

fredag 17 augusti 2012

Gratis Motivationsguide!

Känner du att du skulle vilja göra någon sorts beteende- eller livsstilsförändring? Du kan du ladda ned en gratis motivationsguide "Stärk din motivation" via Aftonbladet som jag har skrivit tillsammans med livshandboken.se.

Motivationsguiden är inte specifikt för anhöriga till personer med missbruksproblematik utan en generell guide som är till stöd om man själv vill göra någon sorts förändring i livet eller uppnå personliga mål och drömmar.

Klicka på länken och skriv ut Motivationsguiden! Där finns information, exempel från verkligheten och massor av självhjälpsövningar! http://wwwc.aftonbladet.se/halsa/motivationsguidenAB.pdf

OBS! Ibland fungerar inte länken, eller den kan ta lite tid att ladda upp. Om det händer dig, då kan du maila mig i stället så skickar jag Motivationsguiden via mail i stället:
info(a)carinacoach.se

Lycka till i din process att uppnå dina mål!

Tycker du om Motivationsguiden så sprid detta inlägg till dina vänner som också kan ha nytta av den!

/Carina

lördag 11 augusti 2012

Medberoendebeteende kan gå i arv

Har du observerat att du utvecklat ett medberoendebeteende? Och har du barn? Eller är du själv uppväxt i en familj där det fanns missbruk och medberoende? Då kanske du också har erfarenhet av att beteendet kan gå i arv till nästa generation.

Precis som andra beteendemönster, känslor som projiceras mellan familjemedlemmar och värderingar som kan föras vidare från föräldrar till barn så kan även medberoendebeteenden föras vidare. Det är värt att tänka på. Som det gamla talesättet säger: "Barn gör inte som vi säger utan som vi gör." Det hjälper inte om vi säger till våra barn att det är viktigt att vara ärlig om vi själva ljuger. Eller säga till vårt barn att du är värd att älskas, men vi föraktar och trycker ned sig själv.

Här kommer olika symtom på medberoendebeteenden. Känner du igen dig?

  • Överdrivet omhändertagande gällande annan vuxen människa. Tar ansvar och kontrollerar annan vuxen person.
  • Löser andra personers problem och ger oönskade råd.
  • Känner ofta vrede, depression, bitterhet, dåligt samvete och skuld. Snabba känslosvängningar.
  • Oroar sig för någon annan större delen av den vakna tiden.

måndag 6 augusti 2012

Anhörigföreningen NärRingen

NärRingen är en förening vars huvudsyfte är att sätta fokus på anhöriga samt medberoende till personer med missbruksproblematik.

De erbjuder stödjande och motiverande samtal till anhöriga samt öppna anhörigträffar i Stockholm. Några gånger per termin erbjuder de workshops och föreläsningar. Detta uppdateras kontinuerligt på hemsida deras hemsida www.narringen.se.

Alla de som är verksamma inom NärRingen har antingen gedigen utbildning eller egen erfarenhet av missbruk. Naturligtvis har alla du kommer i kontakt med tystnadsplikt!
 
Varmt välkomna till anhörigmöten på onsdagar året runt (med undantag för vissa veckor under sommaren) i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, kl. 18.30. Ingång på baksidan. T-bana Slussen.

/NärRingen
www.narringen.se
info@narringen.se