fredag 28 mars 2014

Att växa upp med missbruk i familjen

Jaget och Missbrukaren
av Craig Nakken
Barn till missbrukande föräldrar utvecklar oftare ett eget missbruk eller medberoendebeteende i jämförelse med barn som inte vuxit upp med missbruk. Risken för att barnet blir något av dem är stor om en av föräldrarna missbrukar men ännu större om båda föräldrarna missbrukar.

Vad beror detta på? Jo, missbruket tvingar familjemedlemmar att hitta vägar för att hantera livssituationen. Vissa drar sig till drogerna. Drogerna hjälper familjemedlemmen att fly verkligheten. Och personen som utvecklat ett medberoendebeteende tror att den kan rädda sina föräldrar och sin familj ur missbruket och smärtan. Tyvärr finns det risk att den medberoende i stället underlättar för personen med missbruk att fortsätta, genom att skydda och ljuga till förmån för denne.

I familjer med missbrukande föräldrar utvecklas ett visst slags språk, med egna värderingar och logik. Föräldrarna kan försöka berätta för barnen om moral och värderingar men det barnen lär sig är hur föräldrarna handlar och beter sig. Barnen växer upp och upprepar de mönster och de beteenden som de vuxna lärt dem. Som vuxen tenderar då personen att söka sig till personer med samma dysfunktionella mönster då det är något man känner igen, är trygg med och känner sig "hemma" med.
Det kan bli en upprepande destruktiv cirkel.

Läs mer om detta i boken "Jaget och missbrukaren" av Craig Nakken!

Allt gott!
/Carina

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)

lördag 22 mars 2014

Acceptera att man inte förstår

Ofta kan det vara så att man som anhörig inte kan förstå varför den vi älskar väljer att ta droger, dricka alkohol eller ta tabletter i stället för att välja livet och samvaron med nära och kära. Vi kan inte förstå varför de vi älskar väljer att kanske svika oss, ibland vara elaka och ibland försumma oss.

När vi inte förstår försöker vi inte psykologiska förklaringar till varför det är så. Vi hoppas att om vi bara förstår så kommer vi må bättre. Om vi bara förstår så kommer vi kunna hjälpa personen att bli "friskt".
Exempel på förklaringar:
* Hen hade en svår barndom...
* Hens föräldrar drack också...
* Hen har dåligt självförtroende...
* Hen har dålig självkänsla...
* Hen kände sig oälskad/dög inte för sina föräldrar...
* Hen har en depression...
* Hen är arbetslös...
* Hen är ensam...

När vi så har hittat den psykologiska förklaringen har vi lättare att förlåta, lättare att stå ut och ha överseende med eventuella svek, elakheter och att bli försummad ibland... Därför det är synd om hen och hen behöver hjälp. Det blir på den anhöriges ansvar (och bekostnad av sin egen hälsa och kanske andra ansvarsområden) att försöka hjälpa, stödja och göra personen frisk.

Men, skulle vi ha låtit en annan människa behandla oss så? Skulle vi låta exempelvis en vän, annan familjemedlem eller arbetskamrat utsätta oss om och om igen för svek, lögner och elakheter?
Kanske inte.

Varför står man du ut när en gör det men man skulle inte accepterat om någon annan gjorde det?

Ibland kanske det är så att det vi inte kan förstå det som är orsaken bakom. Ibland är det kanske så att det ligger bortom vår uppfattningsförmåga. Kanske är det så att vi ibland mår bättre av att acceptera det. "Det här förstår jag inte. Jag accepterar att jag inte förstår. Men det jag inte förstår får konsekvenser för mig och för mitt liv. Hur vill jag gå vidare utifrån den kunskapen?"

/Carina

måndag 17 mars 2014

Anhörigsupporten på Twitter!

Hej hej!
Välkomna att följa mig på Twitter!
Sök @Anhrigsupporten

Ses där hoppas jag!

/Carina

lördag 15 mars 2014

Glömmer du saker hela tiden?

Att leva som anhörig till en person med missbruksproblematik innebär för många en hög grad av negativ stress.
Kortvarig stress kan vara positiv och ge oss extra energi och fokus för att klara av något krävande. Men långvarig stress, utan återhämtning, kommer att få konsekvenser. Och att leva nära någon annans missbruk leder till stress och oro och det är ofta svårt att hitta möjligheten till återhämtning. Och även om man har möjligheten så kan det vara svårt att själv återhämta sig, då tankarna och känslorna ofta fortsätter att stressa och oroa trots att det kanske för tillfället är en lugnare stund.

Ett vanligt symtom på stress är glömska, minnesluckor och sämre närminne. Känner du igen det?

Blir du förvånad över att du glömmer så ofta eller reagerar andra på att du är glömsk?

Stress kan också ta sig i uttryck på andra sett, minskad koncentrationsförmåga, sämre sömn, trötthet och det kan utveckla sig till depression, sämre immunförsvar, ökad risk för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

Befinner du dig i riskzonen? Då är det nog inte bara personen med missbruksproblem som behöver hjälp. Kanske du också behöver hjälp. Att utsättas för långvarig stress är farligt.

Ta hand om dig själv!
/Carina

tisdag 11 mars 2014

Anhörigworkshop, "early bird"-pris fram till 14/3

Passa på att anmäla dig till Anhörigworkshopen innan 14/3 då det är rabatterat pris!

Helgworkshop för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem
Workshopen utgår från "Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare". Dagarna syftar till att sätta fokus på de anhörigas behov och välbefinnande (inte om hur vi kan hjälpa missbrukaren att bli nykter/drogfri). Vi sätter ljuset på den anhöriges livssituation oavsett vilka val personen med missbruk gör.

Under dagarna arbetar vi med egna frågeställningar gällande den egna livssituationen och möter andra personer i liknande situation.
Upplägget varvas mellan korta föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner i mindre grupper.


Innehåll:
* Presentation (bara med förnamn om man vill)
* Vad menas med begreppet "Medberoende"
* Hur påverkas du?
* Information av person med tidigare missbruk - frågestund
* Kommunikation
* Maktlöshet och skuldkänslor
* Sorg, besvikelse och avslappning
* Nu och framåt? Livshjulet

Tider:
Fredag 9/5 kl. 18-20
Lördag 10/5 kl. 10-16
Söndag 11/5 kl. 10-15

Kursledare:
Carina Bång, Beteendevetare, ACC-coach och utbildare i MI. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper samt initiativtagare till internetforumet: http://beroendelinjen.forum24.se/

Sista anmälningsdag: 25/4 2014

För mer information och anmälan, klicka på denna länk:
https://dinkurs.se/anhorig2014

OBS! Tror du att någon annan skulle ha behov av denna anhörighelg? Sprid vidare genom länkarna till vänster!


VÄLKOMNA!
/Carina

måndag 10 mars 2014

Finns medberoende?

Även på föreläsningen på NBV Örebro dök frågan upp:

Existerar verkligen medberoende eller hittar man kanske fler förklaringar om man tittar mera på PTSD (Posttraumatisk stress syndrom)?

Carina Bång föreläser på NBV Örebro, 2014söndag 9 mars 2014

Medberoende - vad betyder det egentligen?

Jag tycker om när jag hör/läser påståenden som är kritiska till begreppet "Medberoende". Det kanske låter märkligt, eftersom jag skriver en hel blogg om medberoende och har skrivit en bok som hjälp för personer som utvecklat medberoendebeteenden.

Men, enda sedan jag började titta närmare på "medberoende" så har jag varit kritiskt till begreppet. Vissa ser medberoende som en sjukdom Men medberoende är ingen diagnos. Jag ser dessa beteenden som man kan samla ihop under vad som avses med "medberoende" som ett flertal olika coping/anpassningsstrategier för individer som försöker hantera svåra och traumatiska livsomständigheter. Egentligen en naturlig reaktion på en onaturligt situation.

Sedan kan dessa beteenden i längden ge negativa konsekvenser. Och att leva med alkohol- och drogproblematik kan ge stressrelaterade problem som i sin tur kan ge en diagnos. Exempelvis mag- och huvudvärk, depression osv.

Vissa säker också att "den medberoende är sjukare än missbrukaren". Njaaeee... det håller jag inte heller med om. Men den medberoende utvecklar i längden ofta destruktiva och dysfunktionella mönster i samspelet med personen med missbruk men kan också påverka andra relationer. Människor som lever i utsatta, oberäkneliga och ibland farliga livssituationer kommer att försöka göra det bästa de kan just i den situationen. Men hade man haft facit i hand så hade man kanske gjort annorlunda. Fast ingen av oss får ju facit. Vi får göra så gott vi kan, utifrån den kunskap och erfarenhet vi har.

Jag har försökt hitta ett bättre begrepp än ordet "medberoende" men då är det ingen som förstår vad jag avser istället. Oftast använder jag "anhöriga till personer med missbruksproblematik" men det är så långt... Har ni andra tankar eller begrepp som är bättre lämpat för att beskriva fenomenet? Skriv i kommentarerna är ni snälla!

Läs mer om svårigheter med begreppet medberoende här: http://www.can.se/Global/Tidskriften_AoN/2013/5-13-Medberoende%e2%80%93ett%20problematiskt%20begrepp.pdf?epslanguage=sv

Vi hörs vidare fina läsare!
/Carina

fredag 7 mars 2014

"Sjukt hjälpsam"

Tips på radioprogram! "Sjukt hjälpsam" på P1 Kropp och Själ 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/337458?programid=1272 

Ha en fin dag! /Carina


tisdag 4 mars 2014

"Jag fryser om dina händer..."

Medberoende i diktform?

"Jag fryser om dina händer.
När du ler blir jag varm av dig.
Du är glädjen som allting tänder och ångesten på min stig.
Så rik är jag vorden och väger en värld sen jag blivit din
- så fattig att inte jag äger en droppe blod som är min."

av Bo Bergman