tisdag 28 december 2010

Farorna med att sätta gränser...

Om man som anhörig tidigare haft svårt att sätta gränser gentemot missbrukaren och kommer till det stadiet att man börjar sätta nya gränser så kan det skapa vissa reaktioner, både hos den anhörige och missbrukaren. Man gör något nytt, det kan kännas svårt och ovant, och det är lätt att gå tillbaka till gammalt beteende.

Här kan du läsa om två vanliga effekter av att börja sätta gränser. Var förberedd och det kommer bli lättare att hantera!

* Att man som anhörig börjar känna sig "tom". När man sätter gränser gör det att man får mer tid att tänka på sig själv. Det man tidigare vanligtvis gjort med sin tid och energi, alltså oroat sig och engagerat sig för personen med missbruksproblem, den tiden och energin behöver man nu lägga på sig själv och annat. Det gör att det kan uppstå en känsla av tomhet. Då är det lätt att gå tillbaka till samma mönster igen för att fylla upp tomheten. Och man är tillbaka igen i gamla medberoendemönstret. Acceptera att det kan kännas så, och använd tiden och energin till att göra något positivt för dig.

* Att personen med missbruksproblem ska "straffa" för att man sätter gränser. Ger den anhörige skuld och dåligt samvete. Och vips är man tillbaka till det gamla medberoendemönstret igen. Stå ut. Håll fast vid gränserna. Det vinner ni båda två på!

måndag 27 december 2010

Påminnelse! Start Anhöriggrupper 10/1

I januari drar vi igång Anhöriggrupp för anhöriga till missbrukare i Stockholm!
6 måndagar i streck med start måndag 10/1 kl. 18.00.

Läs mer på inlägget från den 9/12!

Väl mött!
/Carina

fredag 24 december 2010

JUL!

Jag önskar er en fridefull jul
med kärlek och värme!

/Carina

Ps. Jag har lekt med mitt nya bildprogram i datorn.
Vet att det inte är vackert men det är kul! :-)

onsdag 22 december 2010

Människor som är tacksamma är lyckligare!

Det finns bevisat genom forskning att människor som är tacksamma är lyckligare!

Människor som har förmåga att känna tacksamhet, även för de små sakerna och nyanserna i livet upplever större lycka. Förmågan att vara tacksam för det vi kanske annars tar för givet.

Ett tips är att skriva en tacksamhetslista varje dag, för att lära sig att bli mer observant på vad som dagligen händer som man är tacksam för.

Så därför, vad är du tacksam för idag?

Om du vill läsa mer om vad forskning visar om lycka, läs Lyckoformeln av Stefan Klein.
Lyckoformeln : vad vetenskapen kan lära oss om lycka


lördag 18 december 2010

Skuld och skam

Min kära kollega Ann-Charlotte Johansson, ViljaUtveckla, har bidragit med sin kunskap om skuld och skam. Tusen tack!

Att känna skuld och skam kan hjälpa människan att se sina egna gränser men när känslorna är sprungna ur något dysfunktionellt blir vår inre vägledning inte tillförlitlig och personens självbild blir skev. Som medberoende är man väl bekant med känslorna skuld och skam. Skam drabbar människans självrespekt och skammen är kopplad till personens existens och värde. Skuld är kopplad till de handlingar som man gör eller inte gör.

måndag 13 december 2010

Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem

Statens folkhälsoinstitut har skrivit rapporten:
"Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem"

Några av de resultat de kommit fram till är att omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen konsumerar alkohol i en omfattning som utgör en risk för föräldrarnas egen hälsa, så kallat ”riskbruk”.

Resultaten i rapporten indikerar att allvarliga alkoholproblem i familjen medför hälsorisker för barnen. Dessa behöver inte bestå i vuxen ålder förutom att andra studier visar att barn till föräldrar med alkoholmissbruk själv löper en ökad risk att utveckla alkoholproblem.

Föräldrars riskbruk av alkohol ökar risken för negativa effekter på barns hälsa. Om det dessutom finns ytterligare problem i familjen, som tex psykisk sjukdom, stärks risken ytterligare att det påvkerar barnets hälsa negativt.
Detta berör många barn i vårt samhälle och den största steget mot förbättring är naturligtvis att minska riskbruket av alkohol bland vuxna. Det är förutom det av vikt att barn får tillgång till stöd och insatser i syfte att minska hälsoproblemen som uppstår då det är utsatt för stora påfrestningar. Exempelvis kan sådana insatser tillgodoses inom skolan, där de får hjälp att hantera känslor och utveckla sin förmåga till problemlösning.

Vill ni läsa hela rapporten från Statens folkhälsoinstitut? Klicka här!

torsdag 9 december 2010

Anhöriggrupper start 10/1 2011

I januari drar vi igång Anhöriggrupp för anhöriga till missbrukare i Stockholm!
6 måndagar i streck med start måndag 10/1 kl. 18.00.

Gruppledare är: 
Carina Bång, beteendevetare & coach med erfarenhet av att vara anhörig
Torbjörn Alderfalk, nykter alkoholist och narkoman samt coachar anhöriga.

Vi arbetar utifrån Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare och diskuterar olika teman vid varje tillfälle, ger inspiration, stöd och kunskap till varandra!

Kostnad: 100 kr/tillfälle (600 kr för alla tillfällen, kostnaden faktureras i förskott). Arbetsmanual samt övrigt material ingår. Plats meddelas vid anmälan.

Diskussionsteman:
* Symptom på medberoende
* Maktlöshet
* Att frigöra sig
* Skuldkänslor och att vara till lags
* Vad tycker jag?
* Tydlig kommunikation
* Hur påverkas du?
* Kropp & Hälsa
* Sorg, besvikelse och krossade drömmar


För anmälan: ta kontakt med Carina på info@carinacoach.se.

Välkomna!

söndag 5 december 2010

Yoga övning för att minska stress!

Som jag nämnt ofta tidigare så upplever många anhöriga hög stress vilket påverkar kroppen på många olika sätt, både fysiskt och psykiskt.
Därför bad jag Mattias Hagman, Gävle Yogaskola, om tips på enkel yogaövning för att hantera stress. Övningen är bra mot stress, huvudvärk och sömnbesvär.

Så här kommer den! Hoppas den kan vara till hjälp att känna större lugn och sinnesfrid!

Pranayama
Renande andning

* Ligg på rygg på en filt eller tunn madrass. Lägg en filt över dig så att du håller dig varm. Slut ögonen, vänd om möjligt handflatorna uppåt och sära på fötterna ca 2-3 decimeter. Låt kroppen slappna av och ligg stilla.

* Lugna andningen (3 djupa in- och utandningar).

* Bilda en cirkel med tumme – pekfinger (chin mudra).

* Andas in djupt, sakta och jämnt, från magen upp i bröstet.

* Håll andan i 3-4 sek.

* Andas ut djupt, sakta och jämnt.

* Fortsätt så länge tid finns (max 15 min, minst 5 min).

* Efter att du avslutat övningen, ligg stilla i några minuter (minst 3 min).
Med vänliga hälsningar

Mattias Hagman
Gävle Yogaskola
http://www.gavleyogaskola.se

onsdag 1 december 2010

Vad händer om du säger nej?

Säger du ofta ja, fast du menar nej? Finner du dig i situationer där du undrar hur i hela världen du hamnade där? Upptäcker du att du lovat saker som du egentligen inte alls orkar, men ställer upp ändå? Kan du köra slut på din egen energi för att du tar hand om andras behov när du egentligen skulle behöva ta hand om dig själv?

Många av oss har problem med att säga nej. Det väcker en massa rädslor. Rädslor som att känna sig taskig, få dåligt samvete, vara otacksam, snål, att inte bli omtyckt m.m.

Vad väcker det för rädslor hos dig att säga nej?

Om ber en vän om hjälp, skulle du vilja att denne säger ja, kanske på grund av rädsla för att du inte ska tycka om henne/honom annars? Eller vill du att personen ska vara ärlig?

Vad skulle vara vinsten med att säga nej ibland?

Vad skulle du kunna säga JA till, om du kunde säga nej till andra saker?

Nej, tack för mig. Nu ska jag titta på tv! ;-)