tisdag 12 maj 2015

Makt vs. Maktlöshet

Vad är du maktlös inför och vad har du faktiskt makt över?

Det är en bra fråga som vi alla någon gång behöver fundera över. För ett stort steg till att börja må bättre är att inse vår egen maktlöshet över de problem som vi inte kan påverka. Ett exempel på detta är just en annans människas missbruk, att försöka tillintetgöra ett beroende som inte är vårt. Men där är vi helt maktlösa, det är bara missbrukaren som kan göra detta, det är missbrukarens val och missbrukarens kamp, inte vår.

Det vi däremot har makt över är oss själva, vårt eget liv. Om vi inser detta så kommer vi ha möjlighet att visa omtanke samtidigt som vi vet var gränserna går för vad vi kan påverka och inte påverka. Om vi inser var vi har makt och var vi är maktlösa så kommer vi kunna lägga kraft och energi på sådant som gör att vi själva mår bra. 

Här kommer några ytterligare frågor som du kan fundera över! Välj ett av svarsalternativen på varje fråga och kontrollera sedan hur du kan ligga till. 

1. Tänker du tankar som “Han/hon borde…” eller säger ”Du borde…” till andra personer?
Aldrig 0 p              Ibland (någon gång i veckan) 3 p      Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p

2    2. Försöker du kontrollera hur någon annan person dricker/tar droger? Ex. genom att hälla ut alkohol, dricka mera så den andre dricker mindre, slänger piller, annat?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i månaden) 5 p     Ofta (varje vecka) 5 p


      3. Gör du upp planer för någon annan persons liv? 

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i veckan)  3 p       Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


4   4. Blir du besviken/arg/ledsen när någon annan inte gör så som du planerat eller tänkt dig?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i veckan)  3 p       Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


      5. Försöker du ibland genom hot, mutor, bestraffning få det som du vill ha det?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i månaden) 5 p     Ofta  (varje vecka) 5 p


      6. Försöker du genom att tjata och övertala få det som du vill ha det?

Aldrig 0 p       Ibland (någon gång i veckan) 3 p        Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


      7. Tar du på dig ansvar och känner skuld och skamkänslor för vad någon annan person har gjort?

Aldrig 0 p        Ibland (någon gång i månaden) 3 p    Ofta (varje vecka) 5 p


8   8. Väntar du på någon annan persons beslut innan du kan egna beslut gällande dig själv?

Aldrig 0 p        Ibland (någon gång i veckan)  3 p       Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p


9   9. Försöker du läsa någon annans tankar och tror dig ibland kunna veta vad en annan person tänker?

Aldrig 0 p         Ibland (någon gång i veckan)  3 p      Ofta (i stort sätt varje dag) 5 p

RESULTAT
0-9 poäng Det verkar som att ett kontrollbeteende inte har tagit över handen och kanske har du redan arbetat mycket med dig själv för att släppa kontrollen. Grattis! Du har förmodligen förmågan att snabbt inse vad du kan påverka och inte, och du väljer att lägga fokus på det du har makten att påverka!
10 – 35 poäng Förmodligen så har du vissa situationer som triggar igång ditt kontrollbeteende och andra gånger lyckas du hålla det ifrån dig. Men det påverkar dig fortfarande, och det gör att du sannolikt då och då lägger energi på saker som du inte kan förändra. Det gör dig i perioder energilös och kanske besviken och bitter. Försök att släppa kontrollen över det du inte kan påverka och lägga krutet på det du kan påverka!

36 – 76 poäng. OJ! VARNING! Om du fortsätter så här så kan jag nästan lova att du kommer gå in i väggen (om du inte redan har gjort det). Var uppmärksam vad din kropp säger till dig! Har du ångest? Panikattacker? Hjärtproblem? Huvudvärk? Svårt att sova? Du behöver seriöst ta itu med att inse det du inte har makt över och koncentrera dig på det du kan påverka! Jag tror också att du behöver ha någon att prata med om detta. Kanske är det bra för dig att gå till en anhöriggrupp på orten eller ta kontakt med en terapeut? Önskar dig mycket kraft att ta itu med detta!

Ta hand om dig!

Inga kommentarer: