söndag 30 september 2018

Varför det är viktigt att hela familjen får hjälp!

Äntligen pratar vi om det! Forskning tar allt oftare upp det faktum att beroende är en sjukdom som nästan alltid påverkar de anhöriga negativt, det är
någonting som kan förstöra nära relationer eller splittra en hel familj. Det senaste året har man kunnat ta del av flertalet artiklar, nyhetsinslag, radio- och TV-program, podcasts m.m, där man belyser de anhörigas situation. Det har även publicerats historier från både kända och okända personer, berättelser som med slagkraft har nåt ut till folket. Det handlar främst om beroendets påverkan på de som står personen allra närmast och hur svår anhörigsituationen faktisk kan vara. 

Jag efterlyser mer av detta! När vi pratar om problemet avstigmatiserar vi det, vilket leder till att fler anhöriga förhoppningsvis vågar söka hjälp, då de upplever en större förståelse för deras situation. Vad som också sker är att det sätter ett tryck på politiker och andra beslutsfattare att införa nya och bättre sätt att hjälpa de anhöriga på. 

Vad som är viktigt att samhället inser är att man som anhörig mer eller mindre är en del sin närståendes beroende, vilket betyder att anhöriga bör ha rätt till lika mycket hjälp. Nedan följer en mycket kortfattad lista över några sätt som en persons beroende kan påverka de som står henne/honom nära.   

Hur kan en persons beroende påverka familj, vänner eller förhållanden?

Instabilitet inom familjen

Ofta kommer alkohol/drogen i första hand för personen med beroende. Det kan vara så att personen inte tar ansvar för hans/hennes förehavanden eller handlingar i eller utanför hemmet. Detta kan leda till stora konflikter och instabilitet inom familjen. 

Misstro, lögner och stölder

Att ljuga är ofta vanligt hos en person med beroende, och avsikten är nästan alltid att på något sätt dölja sitt alkohol-/droganvändande. Personen kanske även stjäl pengar eller andra saker av personer i dennes närhet. Detta skapar naturligtvis ilska och misstro då de anhöriga känner sig svikna. 

Ekonomiska problem

Det är vanligt att den beroende kanske inte tar ansvar för hans/hennes arbete, skola eller inköp. Ofta kan det bli så att personen förlitar sig på sina familjemedlemmar för ekonomiskt stöd. 

Konflikter mellan familjemedlemmarna

Beroende kan leda till stark negativism i hemmet. Den ilska och sorg som de anhöriga känner kan börja gå ut över varandra. Det är inte ovanligt att det ofta förekommer bråk, anklagelser och påhopp mellan de olika familjemedlemmarna. 

Skam och förnekelse

Även de anhöriga kan känna skam inför deras närståendes beroende, vilket kan leda till att de förnekar beroendet både inför sig själva och andra. I värsta fall kan även de själva börja ta till alkohol och droger i ett försök att handskas med de smärtsamma känslorna. 


HUR KAN DU FÅ HJÄLP OCH STÖD? 

Ta kontakt med en självhjälpsgrupp där du kan möta andra som har samma erfarenheter som du själv, exempelvis AMD, AHA, FMN och Alanon.

Prioritera dina egna behov och barnen i familjen!

Om du är mamma eller pappa till ett barn med alkohol-/narkotikaproblem har webbkursen för föräldrar visat sig hjälpa många med att hantera sin sons/dotters beroende.

Vi kan inte lösa alla problem själva! Ett förslag är att söka professionell hjälp, exempelvis parterapi, ekonomisk rådgivare, stresshantering m.m.


Ta hand om er! 
 /Carina

tisdag 25 september 2018

Varmt välkomna på Öppet hus för anhöriga - online!

Ni är alla hjärtligt välkomna att delta på webbinariumet som hålls av mig den 16 oktober. Detta är ett Öppet hus, det vill säga helt kostnadsfritt. "Kika förbi" någon gång mellan 17-20 för att få svar på dina frågor och funderingar! (Mer info nedan).

TID & PLATS:
16/10 kl. 17-20 på din dator.


KOSTNAD: 
Gratis


PRESENTATÖR: 
Carina Bång, Beteendevetare & cert CRAFT-terapeut.

Som deltagare uppger du ett ANONYMT namn (dock måste mailadressen vara korrekt, det är bara presentatören Carina Bång som ser denna).

Du kan hoppa in och ur webinariet mellan kl. 17-20 såsom det passar dig.

INNEHÅLL:

Intervjuer, föreläsningar, utlottningar, självhjälpsövningar och du får möjligheter att ställa frågor!


Intervjuperson:

Intervju med Camilla Kuylenstierna, författare till boken AnsvarsFULL.

Vi kommer bland annat prata om:

- Hur kan en förändringsprocess se ut?
- Vanliga frågor anhöriga brukar ställa sig
- När är det lämpligt med samtal och inte
- Vad kan jag göra för att stödja min närståendes förändring?
- Vad är det som gör att man väljer att bli nykter/drogfri?

Du får ett bekräftelsemail när du anmält dig med en länk du behöver för att kunna komma in på webinariet.REGISTRERA DIG HÄRSISTA ANMÄLNINGSDAG:
9/10

OBS! STÄLL DINA FRÅGOR I FÖRTID!
Som deltagare får du gärna skicka ett meddelande i förhand med dina funderingar. Du kan göra detta genom att gå in på www.carinabang.se där du fyller i kontaktformuläret med din fråga (scrolla ner till slutet av sidan till "Kontakta mig"). I formuläret skriver du som rubrik: ”FRÅGA ÖPPET HUS”.

Skicka in din fråga senast 15/10

Vi besvarar sedan de frågor som kommit in under öppet hus den 16/10 - som du kan följa på din dator!

VARMT VÄLKOMNA!

torsdag 20 september 2018

6 tips på hur du kan minska risken för alkohol-/drogberoende hos ditt barn


Ett av de största bekymmer som föräldrar kan bära på är oron för att deras barn kommer att börja använda, eller redan använder, droger.

Tänk om det fanns någonting som du kunde göra för att förhindra ett alkohol- eller narkotikaberoende? En god nyhet är att forskning visar att föräldrar kan göra vissa saker för att minska risken för att deras barn börjar/fortsätter använda droger, och det finns olika strategier som du kan använda dig av. 
1. Kommunikation
Att lära dig att kommunicera på förtroendefullt sätt kan hjälpa dig att få koll på vad som händer i ditt barns liv samt att upptäcka eventuella problem i ett tidigt stadium. Undvik anklagelser eller arga utbrott. Den minskar chansen att ungdomen vågar berättar känsliga saker för dig. Om du känner dig riktigt arg, så kan det vara bra att avvakta med samtalet i 24 timmar och göra upp en plan på hur du kan hantera situationen på bästa sätt. Då kommer du känna dig lugnare och kan tänka klarare.

2. Uppmuntran
Detta är verkligen viktigt för att bygga förtroende, minska konflikter och främja samarbete. Undvik att jämföra ditt barn med dennes syskon eller påminna henne/honom om tidigare misslyckanden. Lyft upp styrkor, goda egenskaper och lyckanden! Följ med på aktiviteter ungdomen gör och bekräfta honom/henne gällande vad den har gjort/bidragit med/hanterat saker.

3. Förhandling
Förhandling uppmuntrar problemlösning och samarbete. Det gör att ditt barn kan lära sig att fokusera på att hitta lösningar, tänka igenom eventuella konsekvenser av sitt beteende och skapa en bättre kommunikationsförmåga. Exempelvis genom frågor som:
- Vad ser du för olika lösningar på detta?
- Vad kan vi tillsammans göra för att hitta en lösning?
- Hur kan vi dela upp detta och hjälpas åt? Vad kan du ta ansvar för och vad ska jag ta ansvar för, tycker du?

4. Sätta gränser
Gränser är viktiga eftersom de ger riktlinjer och lär ditt barn hur viktigt det är att följa reglerna. Det skapar självkontroll och ansvar hos individen. Var tydlig med vad som är okej och vad som inte är okej. Kom ihåg! Barn gör ofta som vi vuxna gör. Inte som vi säger.

5. Uppsikt
Att hålla uppsikt över ditt barn är väsentligt eftersom det hjälper dig att upptäcka problem i ett tidigt skede, men det är inte alltid möjligt att veta vad ditt barn gör/håller hus. Ett förslag till oroliga föräldrar är att se över barnens schema, be dem att höra av sig om de ska åka iväg eller komma hem sent eller ringa/sms:a dem då och då. Det är en svår balansgång, för känner barnet att det är för kontrollerat, då finns risken att denne i stället gör revolt mot kontrollen och inte höra av sig alls. Försök att visa att du litar på ditt barn, även om du är orolig. Be om att få namn/nummer/adresser till folk i ditt barns umgängeskrets (ex. vänner, vänners föräldrar m.m). Ditt barn kanske tycker att du övervakar honom/henne då, men säg att det är för att du bryr och vill veta att hon/han är säker, och att det kan vara bra att ha vid en nödsituation.

6. Att känna ditt barns vänner
Som nämnt i punkten ovan så är det viktigt att vara delaktig i ditt barns liv. Ungdomar är ofta osäkra, har dåligt självförtroende och självbild. De vill "passa in" och har ofta ett stort behov av att behaga och imponera på sina vänner. Detta kan lämna dem sårbara för grupptryck . Det är viktigt att observera vilka de umgås med. Ungdomar gör ofta exakt som sina vänner gör. Så röker en kompis är sannolikheten stor att även din ungdom gör det. Dricker kompisgänget på fest, då är sannolikheten hög att även din dotter eller son gör det, osv. Prata om känsliga ämnen, som sex och droger (så de inte får information från opålitliga källor) och lyssna noga när de tar upp ett problem som uppstått. Då anförtror sig ungdomen till dig. Håll en kontinuerlig kontakt med hennes/hans lärare och vänners föräldrar.


Kom ihåg att det är viktigt att vara någon som ditt barn kan komma till med sina med- och motgångar, problem och bekymmer. Var deras bollplank, påhejare och förebild. Det kommer med all sannolikhet uppstå problem och hinder i er relation som ni behöver hjälpas åt med att lösa. I slutändan strävar alla föräldrar efter att våra barn få leva glada och friska, och att alla erfarenheter – både bra och dåliga – lär oss viktiga livslektioner. 

Har det gått så långt att ditt barn redan hamnat i ett beroende kan det vara svårt att följa någon av dessa riktlinjer. Då rekommenderar jag er verkligen att söka professionell hjälp, kanske är det aktuellt att ditt barn ingår behandling på ett behandlingshem. Du kan kontakta beroendeenheter, socialtjänst, läkare m.m. Det finns även mycket hjälp att få via webben, exempelvis onlinekursen för föräldrar som har hjälpt många mammor och pappor att hantera den svåra situation de befinner sig i. Hoppar ni finner stöd och hjälp!

Källa: 

onsdag 19 september 2018

Idag är sista sista chansen att anmäla dig till föreläsningen för anhöriga!

.

Idag är sista anmälningsdagen för de som vill ta del av den kostnadsfria föreläsningen för anhöriga jag håller i Nyköping under den Nationella anhörigveckan. 

För mer info, klicka här.


Anmälan görs till anhörigcenter
Telefon: 0155 - 45 74 10
E-post: anhorigcenter@nykoping.seVARMT VÄLKOMNA!tisdag 18 september 2018

Imorgon sista anmälningsdag för Anhörigföreläsning i Nyköping

.


Passa på! Imorgon är sista anmälningsdagen för de som vill ta del av den kostnadsfria föreläsningen för anhöriga jag håller i Nyköping under den Nationella anhörigveckan. Varmt välkomna!


I föreläsningen ”Kan jag hjälpa min närstående med beroendeproblem?” kommer du bland annat få tips på hur du kan förbättra förhållningssättet och kommunikationen till en person med beroendeproblem samt hur du kan förbättra din egen livssituation. Föreläsningen är gratis.


Information

Tid: torsdag 4 oktober kl 18.00 - 20.00
Kostnad: Gratis
Plats: Nicolai församlingshem, Hospitalsgatan 2, Nyköping.
Sista anmälningsdag: onsdag 19 september


Anmälan görs till anhörigcenter
Telefon: 0155 - 45 74 10
E-post: anhorigcenter@nykoping.seNationella Anhörigdagen
 
Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Klicka här för att läsa mer om Anhörigdagarna som samarrangeras av Svenska kyrkan och anhörigcenter 4-5 oktober.

måndag 10 september 2018

4 tips: Hur ska jag hantera lögner och svek?

Lögner, svek och manipulation är vanliga strategier hos personer med beroendeproblematik. Det handlar oftast om att skydda alkoholen/drogen eller att man upplever mycket skam. Det kan också bero på att man inte vill oroa sina anhöriga. Trots detta är det smärtsamt att bli ljugen för. Sker det gång på gång är risken stor att vår tillit sjunker i botten. Relationen, som redan var spänd, blir ännu svårare att hantera och kanske börjar man tvivla på allt ens närstående säger. 

Om du som anhörig befinner dig i en situation där din närstående ofta bryter löften, undanhåller sanningar eller ljuger kan tipsen nedan kanske vara till hjälp. 1. Var ”förberedd” på lögnen  
Det är bra att tro gott om varandra, men man bör vara medveten om att lögner ofta förekommer i samband med ett beroende. På detta sätt behöver du inte känna dig lika besviken, skärrad eller manipulerad då du finner att personen har ljugit. 


2. Ta inte lögnerna personligt

Lögner och hemligheter är en vanlig del av beroendesjukdomen. Har du detta i bakhuvudet kommer du förhoppningsvis inte känna dig lika sviken om du upptäcker att personen har ljugit. Personen vill inte såra dig, utan alkoholen/drogen har skadat hjärnan. Man kan tänka att drogerna gör allt för att skydda sig själv. Inklusive att ljuga eller kasta skuld på andra för att ta bort fokus från drogerna och individen som har problem. 


3. Undvik anklagelser
Detta för att en person som känner sig anklagad alltid kommer försvara sig genom motangrepp eller förnekande. Detta försvar uppstår även när individen själv anser att de själva gjort fel. Blir man anklagad så försvarar man sig. 


Om ni befinner er i en hetsig argumentation bör du undvika att ställa personen mot väggen. Vad du kan göra är att säga lugnt och sansat: ”Jag är medveten om att det du sa till mig inte var hela sanningen, och det känns jobbigt. Kanske finns det en anledning till att du sa det du sa. Jag skulle gärna vilja att vi pratar om det en annan gång, då vi båda är mindre upprörda.” Förmodligen kommer en del av din egen ilska och irritation släppa, då du vet att du gjort personen medveten att du inte accepterar att bli sviken, på samma gång som du låter personen veta att du att du är villig att lyssna.  


4. Fundera: Vad är bakgrunden till lögnen?

Ibland tänker man att allt kommer kännas mycket bättre om personen erkänner sina lögner. Och ofta gör det ju det. Men vad man kan fråga sig är: kommer erkännandet leda någon vart? Kommer personen sluta ljuga nu? Det finns en stor risk att fler svek kommer uppstå. Vad man i stället kan fokusera på är att det inte handlar om lögnen i sig, att personen har ljugit, utan snarare varför. Genom olika kommunikationstekniker kan du lära dig hur du ska prata med din närstående och låta henne/honom förklara hur han/hon tänker och känner.Vill du veta mer om anhöriga och beroende? 
Gå in på min Facebooksida: Coaching & Litteratur för Anhöriga till Personer med Beroendeproblem 

Ta hand om er!

torsdag 6 september 2018

"Medberoende" - Vad är det egentligen?

Rekommenderar verkligen alla anhöriga att läsa Christina Uttis artikel om medberoende ("co-dependence" på engelska). Den sammanfattar i korthet vad termen faktiskt står för. 


Ordet "medberoende" kan vara mycket missvisande och har under lång tid slängts runt hit och dit, ofta i felaktiga sammanhang och i negativ ton. Ordet har för många anhöriga blivit till en stigmatiserad stämpel, och stämplar kan vara svåra att skaka av sig, i alla fall för personen som bär dem. "Medberoende" har en negativ klang och det verkar vara svårt att helt sudda ut ordet, så i stället måste vi försöka lära både oss själva och andra vad det egentligen står för. För, att vara "medberoende" går helt enkelt hand i hand med att älska en person. Att stå någon nära och vilja personens bästa. Att försöka hjälpa. Även om man kanske inte vet hur man ska gå till väga alla gånger. Därför behöver man som anhörig all stöd och hjälp man kan få. 

Läs Christina Uttis artikel här

Ta hand om er! 


tisdag 4 september 2018

Gratis föreläsning för anhöriga - Nyköping

.


.

Varmt välkomna till uppmärksammandet av Nationella Anhörigveckan i Nyköping! Där kommer jag hålla i föreläsningen ”Kan jag hjälpa min närstående med beroendeproblem?” där du bland annat kommer få tips på hur du kan förbättra förhållningssättet och kommunikationen till en person med beroendeproblem samt hur du kan förbättra din egen livssituation. Föreläsningen är gratis.


Information

Tid: torsdag 4 oktober kl 18.00 - 20.00
Kostnad: Gratis
Plats: Nicolai församlingshem, Hospitalsgatan 2, Nyköping.
Sista anmälningsdag: onsdag 19 september


Anmälan görs till anhörigcenter
Telefon: 0155 - 45 74 10
E-post: anhorigcenter@nykoping.seNationella Anhörigdagen
 
Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Klicka här för att läsa mer om Anhörigdagarna som samarrangeras av Svenska kyrkan och anhörigcenter 4-5 oktober.