måndag 27 september 2010

Berg och dalbanan!

För er som lever nära en person med missbruks- och beroendeproblematik vet säkerligen hur känslorna kan åka upp och ned. Svart eller vitt. Man kan hata, älska och ha stor sorg, allt inom loppet av en timme. Känslorna pendlar snabbt. Ansträngande och förvirrande.

lördag 25 september 2010

Medberoende - inte en diagnos!

Tack Länkarna i Uddevalla för att ni formulerar det jag tänker angående medberoende: http://www.uddevallalankarna.se/medberoende.htm

/Carina

Samtalsledare på gång!

Jag blir så glad! Förra veckan höll jag utbildning för blivande Samtalsledare som håller individuella samtal och grupper för anhöriga utifrån manualen "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare". Och det var många fler där än vad jag hade förväntat mig. Vilket medförde att jag hade alldeles för lite material med mig men till min glädje inser jag att man har satt ett större fokus på de anhöriga och man har kommit till insikt att även anhöriga behöver hjälp!

Det var 26 stycken entusiastiska samtalsledare från Fyrbodal på kursen, vill ni veta vilka,  om ni vill ta kontakt med dem för egen del så finns de här: http://www.codependencyinfo.com/arbetsmanual.html

Om ni vill läsa mer om kommande samtalsutbildningar, läs här: http://www.dinkurs.se/appliance/?event_id=4678

Önskar er en skön helg!
/Carina

onsdag 22 september 2010

Är medberoende en copingstrategi?

Med copingstrategi menas (som jag förstår det) en individs sätt att hantera svårigheter och oro under lång tid. Den anhörige utvecklar anpassningsstrategier för att stå ut och överleva under missbrukets negativa konsekvenser. På så sätt får den anhörige en roll den spelar i förhållande till missbrukaren som i längden kan bli destruktiv för båda parter, trots att problemet inte i första hand ligger hos den anhörige, så blir det ett samspel.

Genom terapi och psykologisk hjälp kan man lära sig nya copingstrategier som är mer konstruktiva för att hantera livets svårigheter och trauman.

söndag 19 september 2010

Har du lätt för att glömma?

Som medberoende kan man uppleva stor inre stress och det är inte den typen av stress som framkallar glädjehormoner. Stresshormoner har en förmåga att stänga av kroppens immunförsvar och i värsta fall bryta ner våra hjärnceller. Det är i så fall inte konstigt att du t.ex glömmer saker. 
Titta på den här filmen om stress och hur den påverkar kroppen och hjärnan.

-"Den orättvisa stressen"
 http://svtplay.se/v/2148450/dokumentarfilm/den_orattvisa_stressen

Dokumentärfilmen finns tillgänglig t.o.m torsdagen den 23 september.

Om du känner igen dig, då är det dags att du tar din stress på allvar!

fredag 17 september 2010

Dagliga frågor!

Om du vill puffa dig själv framåt i livet/karriären/personliga utvecklingen så får du några hjälpsamma frågor som du kan ställa till dig själv varje dag:

* Vad vill du utveckla/lära dig idag?
* Vad vill du uppnå idag?
* Vad är viktigast att prioritera och prioritera bort idag?
* Vad kan du göra för att öka ditt välmående idag?
* Hur kan du stödja någon annan i deras utveckling idag?
* Hur vill du känna dig när du gå och ligger dig ikväll?
* Vad är du tacksam för idag?

fredag 10 september 2010

Kontrollbehov 2

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om kontrollbehov. Här kommer fortsättning på temat kontrollbehov.

Vad fyller kontrollbehov för funktion hos den medberoende? Tidigare har jag skrivit att kontrollbeteendet blir ett sätt att försöka minska egen ångest. Jag tror att det är ett starkt skäl till att kontrollera, jag försökar minska min egen ångest genom att antingen hitta bevis för att jag har rätt eller fel.

fredag 3 september 2010

Värderingsövning!

Övning!
1) Nedan står det flera olika värderingar. Ringa in de 7 viktigaste värderingarna för dig som du vill leva efter!
Om du har egna värderingar som inte nämns nedan så kan du lägga till dem!

PRESTATION     ÄVENTYR     SKÖNHET     OBEROENDE
ANSVAR     VÄLBEFINNANDE     ENGAGEMANG     PÅLITLIGHET
KREATIVITET     PLIKT     TROHET     BERÖMMELSE
FAMILJ     FLEXIBILITET      VÄNSKAP     ÄRLIGHET
GENEROSITET     ANDLIGHET     HÄLSA     UTVECKLING
ÖDMJUKHET     SINNESRO     NÄRHET     RÄTTVISA
KUNSKAP     FRITID     KÄRLEK     KOMPETENS
POPULARITET     LIVSMÅL     MAKT     UTMANINGAR
PENGAR     STABILITET     ENKELHET     TRADITIONER
SPÄNNING     RESPEKT     FRIHET     SKOJ
SAMARBETE     HUMOR     PÅVERKAN     INTEGRITET
BALANS     KARRIÄR      KUNSKAP     LYX
TROHET     INTIMITET      LOJALITET     EKONOMISK VINST

2) Lever du efter dina livsvärderingar just nu? Försakar du någon? Vad kan du mer göra för att leva efter dina livsvärderingar? Vad behöver du förändra eller ompriortera för att leva mer i enlighet med dina värderingar?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

3) Hur påverkar det dig om du försummar någon värdering? Vilka konsekvenser får det för dig?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

4) Av de värderingar du ringat in, vilka känns viktigast att nu lägga extra fokus på?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Lycka till!