lördag 29 juni 2013

Vill du köpa boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten"?

Oj, boken har blivit tillfälligt slut på förlaget! Därför går det inte beställa från nätet just nu. Det beror på att jag håller på att byta distributionssystem och nu har det hängt upp sig...

Så vill ni beställa boken nu under juli månad så är det bättre att göra det direkt av mig. Maila till info(a)carinacoach.se. Ni får det rabatterade priset i sådana fall som är 120 kr + porto. Böckerna kommer att levereras efter den 11/7.

Ha en skön och fin och harmoniskt och ljuvlig och härlig sommar!

/Carina

tisdag 25 juni 2013

Vågar vi?

Vågar vi se hur barnen påverkas av alkoholproblem och missbruk i familjen?

http://www.maskrosbarn.org/

fredag 21 juni 2013

Är "medberoende" en myt?

Vissa anser att medberoende är en sjukdom.
Andra tycker att medberoende är ett beteende som utvecklats under speciella livsomständigheter.
Och vissa anser att medberoende är en myt.

De sistnämnda menar att vi människor är beroende av varandra hur vi än vänder och vrider på det. Vi är beroende av närhet, samarbete, förståelse, stöd, kärlek, och när det kommer till kritan, för vår överlevnad.

Ibland är vårat beroende av varandra ömsedisigt och positivt. Ibland har det utvecklats till att bli ett destruktivt beroende, som kanske styrs av osäkerhet, kontroll, svartsjuka, kränkningar m.m.

Vad tycker ni? Sjuksom, beteende eller myt?

Allt gott!
/Carina

söndag 16 juni 2013

Bok till rabatterat pris under v. 25

Inför sommaren vill jag nu passa på att sälja boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser till rabatterat pris. Detta erbjudande gäller endast denna vecka, v. 25.

Vanligtvis säljs den bara på internetbokhandel (pris ca 210 kr inkl moms) men denna vecka (v. 25) kan ni alltså beställa den direkt av mig för 120 kr inkl moms + porto. Maila i sådana fall era kontaktuppgifter och adress till: info(a)carinacoach.se.

Hoppas ni får en givande sommarläsning! :-)

/Carina

söndag 9 juni 2013

Barnens rättigheter

Vad har barnen för rättigheter när de far illa pga missbruk i familjen?

Den 1 Januari 2010 antogs förändringar i hälso- och sjukvårdslagen som säger att man särskilt ska beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder har en psykisk sjukdom, missbrukar alkohol eller droger eller har en allvarlig fysisk sjukdom.
(Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU3)

I Socialtjänstlagen 11 Kapitlet Handläggning av ärenden står det 10 § Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.
Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.  

Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken.
Lag (2010:741).

Ur intervjustudien "Frågar man inget - får man inget veta" av ideella föreningen Maskrosbarn, där har man intervjuat 50 ungdomar som lever med föräldrar med psykisk sjukdom och/eller missbruk.  

Resultaten visar att 94% av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter.  

80% av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73% av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter. 

Vill ni läsa rapporten? Då finns den här: http://www.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2012/03/Kort-version-Rapporten.pdf

/Carina

måndag 3 juni 2013

Kommunens grupper för anhöriga

Jag blir så glad och tacksam när jag får feedback från anhöriggrupper som använder materialet "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" i sina verksamheter.
Nyligen fick jag utvärderingar från Svenljunga kommun och det är så fint att se hur arbetsmanualen och hur gruppledarna (i denna grupp Catrin Norrström) arbetar för att fokusera på de anhörigas situation och lyfta och stärka dem. Det är dessa dagar jag känner att det är värt något, det jag gjort och gör.

Här är lite utdrag om vad diskussionerna i gruppen och arbetsmanualen har betytt för dem:

* Det är stärkt mig. Mitt mående har påtagligt förbättrats!
* Vågar sätta gränser nu på olika sätt i mitt liv.
* Det har stärkt min självkänsla mycket.
* Jag vågar säga ifrån mera.
* Bra gruppledare!
* Jag har blivit mer självmedveten.
* Har fått en annan bild på vad som är mitt ansvar och att det påverkar hur man säger saker.
* Känner mig starkare.

Vill ni se om det finns någon på er ort som utbildat sig för att använda Arbetsmanualen i individuella eller gruppsamtal? Här finns en lista, sök på din ort:
http://www.codependencyinfo.com/Samtalsledare.html

Vill du själv hålla anhöriggrupper? Nästa kurs för gruppledare är i december, se mer info här:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=17397

Vi hörs snart igen fina ni!
/Carina