onsdag 30 december 2009

Tydlig kommunikation

Idag har jag funderat på kommunikation. Hur samtalar man lämpligast med en person med beroende- och missbruksproblematik?

Efter samtal med anhöriga har jag lagt märke till att många slutar nämna alkoholen eller drogen vid sitt rätta namn i sin kommunikation med missbrukaren.

tisdag 22 december 2009

Du är inte ensam!

Som anhörig upplever man sig ofta som ensam och vågar inte prata med någon annan om sin situation. Uppskattningsvis finns ca 300 000 personer med alkoholproblem, ca 26 000 personer med narkotikaproblem och ca 250 000 personer med läkemedelsberoende. Om dessa 576 000 personer med missbruksproblematik har 5 anhöriga var, föräldrar, barn, syskon, makar mfl så gör det att det finns över 2,8 miljoner människor i Sverige som är anhöriga till en person med missbruksprobelmatik.

Så, du är inte ensam!
Om du vill diskutera med andra anhöriga anonymt, diskutera på Beroendelinjens diskussionsforum: http://beroendelinjen.forum24.se/

Att vara uppväxt i familj med alkohol- och drogberoende. Undersökning.

Tillsammans med Ann-Charlotte Johansson (http://www.viljautveckla.se/) har vi genomfört en enkätundersökning på Beroendelinjens diskussionsforum (http://beroendelinjen.forum24.se/).

Här kommer en liten sammanställning av resultatet (kan ej ses som vetenskaplig undersökning, men visar ändå på viktiga signaler). 80 personer har besvarat enkäten, i huvudsak kvinnor. 44 personer av de som svarat har växt upp i en familj där en förälder eller båda föräldrarna haft alkohol- eller drogproblematik.

måndag 21 december 2009

Kännetecken för medberoendebeteende

Här nedan kan du se en lista på olika symtom av medberoende, känner du igen dig?
  • Överdrivet omhändertagande gällande annan vuxen människa. Tar ansvar och kontrollerar annan vuxen person.
  • Löser andra personers problem och ger oönskade råd.  
  • Känner ofta vrede, depression, bitterhet, dåligt samvete och skuld. Snabba känslosvängningar.   
  • Oroar sig för någon annan större delen av den vakna tiden.

söndag 20 december 2009

Mina tankar om medberoende

Som anhörig kan man utveckla olika medberoendebeteenden. De kan ta sig väldigt många uttryck och är olika för olika individer. Man kan förklara det som att den medberoende är beroende av en annan människa som i sin tur har ett destruktivt beroende av tex alkohol, narkotika och tabletter.