fredag 29 april 2016

Har du också gått in i sekretessmuren?


Den muren man kan köra rätt in i som anhörig när man vill ge viktig information om sin närstående med beroendeproblem till personal inom ex kommun och landsting? Och de hänvisar till sekretessen som gör att de lägger på luren innan de lyssnat på vad man vill?Vi har hittat en lösning som funkar bättre!

Det har exempelvis hänt mig när jag ville ringa en psykolog gällande en ung person som ville ta sitt liv. Jag ville alltså INTE FÅ någon information om personen, jag ville GE information om dennes självmordstankar. Men jag kom inte längre än till receptionisten som sa att hon inte kunde prata med mig längre pga sekretessen.

Det händer även många anhöriga jag samtalar med, som kanske ser hur läkemedel missbrukas som blivit utskrivet av sjukvården. Eller som vill berätta om sin närståendes psykiska status i hemmet. Som vården inte kan känna till eftersom de inte lever med personen, men som ofta är väldigt viktig information. 

Men, nu har jag tillsammans med några anhöriga i stället testat att skriva brev till berörda läkare, psykologer och socialsekreterare. Det fungerar mycket bättre! De anhöriga kan då märka att det händer saker i behandlingen efter informationen de givit via brev. Förmodligen blir det också lättare för den yrkesverksamma att ta till sig informationen utan att behöva riskera att svara på frågor de inte får svara på.

Detta är viktigt även gällande orosanmälan, även om ni ringer och gör en anmälan så skriv också alltid en orosanmälan via brev med era observationer!

Dela detta vidare till dem som kan behöva veta!
/Carina

måndag 25 april 2016

Mindfulnessövning

  Om du känner oro, rädsla eller vill öva på acceptans, då kan den här övningen vara till hjälp. Försök att skapa ro omkring dig och ta kontroll över andningen. Andas lugna, djupa andetag. Ända ned i magen. Vad är rofyllt för dig? Omge dig med lugn och acceptera att tankarna kommer och går.
 Mindfulness kallas ofta för medveten närvaro på svenska och har sina rötter i zenbuddismen. Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Det är i nuet vi lever; det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Det finns vetenskapliga studier som visar att mindfulness är verksamt för personer med psykisk ohälsa och stressrelaterade problem. Om du vill pröva denna övning så gör det gärna varje dag under en bestämd tid för att se om de gör någon skillnad för dig.

* Ta ett djupt andetag, håll andan några sekunder och andas ut. 
* Vid nästa andetag tänker du att du andas ut all gammal oro, ångest, obehag, alla de negativa känslor du vill bli av med. 
* Vid inandningen andas du in styrka, lycka, välmående och andra känslor du hellre vill ha. 

Ta så många andetag att du känner att du blir mentalt lättare och att det infinner sig en lugn känsla. Kanske känner du inget första gången du gör detta men fortsätt ändå att göra denna övning, när du lagar mat, står i kön i affären, sitter i bilkö, behöver en liten paus från jobbet, innan du ska lägga dig ...

Övning av Maria Flensburg, instruktör Mindfulness Training, MBSR.

Dela gärna inlägget vidare om du tror att någon annan kan ha nytta av övningen! :-)


söndag 24 april 2016

CRAFT-kurs 1 månadsutvärdering

Nu har jag sammanställt 1 månadsutvärderingarna efter CRAFT-kurser jag höll 2014-2015. Jag tycker det är mycket intressant läsning (hoppas fler tycker det), så spännande att se hur anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem omsätter kunskaperna på kursen till sin vardagssituation.

Så fantastiskt hur en helgkurs kan förändra så mycket... :-)

CRAFT-kurs 1 månads utvärdering

tisdag 19 april 2016

SAMTALSSTÖD FÖR ANHÖRIGA I SOMMAR!


Behöver du som anhörig hjälp att sätta fokus på dig själv?
 
I sommar erbjuder jag individuellt samtalsstöd via telefon.

Någon annans problem med alkohol och droger kan:
- vända kärlek till hat
- hopp till förtvivlan
- tillit till misstänksamhet
- förstöra semestrar och högtider
- påverka dig ekonomiskt
- leda till aggressivitet och hotfullhet
- göra att du tvivlar på dig själv
- ibland göra att du tror att du är problemet

Du är inte ensam! 
 
Det här är vad det innebär:
• 3 bokade coachingsamtal via telefon (ytterligare samtal kan bokas in utifrån behov)
• Samtalen kostar 500 kr/tim och faktureras på förhand och sker i juni och augusti
• Material: ”Arbetsmanualen för anhöriga”
• 2 filmföreläsningar ur specifika delar av CRAFT
• Hemläxor och uppgifter mellan samtalen
• Du kan välja mellan två olika inriktningar. 1) Att arbeta med dina medberoendebeteenden eller 2) CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).
• Du bokar din tid här:
www.timecenter.se/coachingmotivation
 
Kort om mig! Jag heter Carina Bång, Beteendevetare, cert. CRAFT-terapeut. Tidigare har jag arbetat många år med att motivera personer med missbruk/beroende till att förändra sitt liv och att bryta med kriminalitet och droger. Idag arbetar jag som utbildare för främst personal inom kommun/socialtjänst och landsting samt som CRAFT-terapeut för personer som lever nära en person med missbruksproblematik. År 2012 publicerade jag boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser.

Välkommen att ta kontakt med mig om du vill satsa på ditt eget välmående, oavsett vilka val personen med missbruk gör. 

 /Carina
info@carinabang.se

lördag 16 april 2016

Medberoendepodden

Kommentarer från Medberoendepodden! 

Ta en promenad i solen och lyssna på många bra intervjuer om att leva nära och påverkas av missbruk och hur man trots det kan börja må bättre igen!


www.medberoendepodden.se

I avsnitt 10 kan ni höra intervjun med mig!

tisdag 12 april 2016

4 tips för föräldrar till barn som missbrukar!

Om du är en förälder till ett barn med beroendeproblematik så är jag övertygad om att du redan har gjort allt som står i din makt för att hjälpa henne eller honom till förändring.

Du kanske har testat att vädja, skälla, gråta, försöka förstå, övertyga, ifrågasätta eller muta. Många slits mellan att försöka sätta gränser, dåligt samvete, sorg och ilska.

I sådana här smärtsamma livssituationer är det väldigt svårt att veta hur man ska bete sig, och det kan kännas som att det blir fel hur man än gör. Även om det inte är ditt fel så kan det vara oerhört tungt och plågsamt, och du är inte ensam om detta.

Här finner du till att börja med 4 tips på hur du kan bemöta ditt barn. De är meningen att vara ett stöd för dig i den svåra situationen det innebär att vara förälder till någon med alkohol- eller drogproblem.  

Öppna pdf.-filen genom att registrera dig gratis via länken: http://www.carinabang.se/4tips.htm

fredag 8 april 2016

De 6 familjerollerna i ett hem med missbruk


En artikel i Pro Talk (rehabs.com) tar upp frågan om de olika rollerna som kan uppkomma inuti en familj där ett beroende förekommer. Dessa roller kan skifta mellan familjemedlemmarna och de utvecklas som en slags överlevnadsteknik, både för att skydda personen som lider av missbruk samt själva balansen inom familjehemmet. Att hålla fast vid dessa roller kan bland annat leda till att den närstående får möjlighet att fortsätta med sitt missbruk.

Känner du igen dig själv eller någon annan familjemedlem i någon eller flera av de nedanstående rollerna? DE 6 FAMILJEROLLERNA


1. Möjliggöraren
En person som ständigt försöker skydda den beroende. Detta kan innebära allt ifrån att betala personens räkningar, laga mat, städa, hjälpa personen att behålla hans/hennes arbete/utbildning genom att prata med chefen/skolan etc. Möjliggöraren undertrycker ofta svåra känslor så som rädsla, ilska eller skam.

2. Hjälten
En högpresterande person som strävar efter perfektion både innanför och utanför hemmet. Personen tar på sig ett stort ansvar, så som att försöka hjälpa de andra familjemedlemmar som påverkas av den anhöriges missbruk (laga mat, trösta etc.), samtidigt som denne är i ett stort behov av att vara den "bästa" inom andra områden (skola, arbete, träning etc).

3. Syndabocken
Denne är vanligtvis ett barn i familjen. Hon/han agerar ut de känslor som har skapats ifrån den destruktiva hemmamiljön i olika negativa/icke accepterade beteenden, såsom att skolka, råka i slagsmål, få problem med lagen etc. Dessa beteenden brukar härstamma ifrån starka känslor av ilska.

4. Maskoten
Detta är en annan roll som ett barn i familjen kan ta på sig. I stället för att bryta mot samhällets/familjens regler/lagar, så använder hon/han ett mycket gott uppförande och/eller komik/humor för att bibehålla en balanserad familjemiljö och för att glädja de andra familjemedlemmarna.

5. Det förlorade barnet
En nästan apatisk roll; detta är ett barn som är tillbakadragen och isolerad. Han/hon saknar ofta sociala färdigheter och söker sig till att vara ensam. Barnet tar på sig denna roll som ett sätt att skydda och avskärma sig ifrån den destruktiva hemmamiljön.

6. Den beroende
Personen med missbruk kan, liksom de övriga familjemedlemmarna, ta på sig olika roller. De andra familjemedlemmars roller påverkar ofta hur personen ter sig. Innerst inne känner ofta denne stor ånger och skam, känslor som blir värre när han/hon känner sig pressad av sina närstående. Skammen förvandlas många gånger till ilska eller aggression.


Varför är det viktigt att vara medveten om rollerna?

Att bli medveten om, identifiera och erkänna de olika roller som man som närstående kan ta på sig kan leda till en vilja och möjlighet att ändra på dem. Vi agerar ofta på ett visst sätt, utan att veta varför eller kanske utan att ens notera det. Eftersom de ovan nämnda rollerna fungerar som anpassningsmekanismer för att skydda sig själv och/eller familjen ifrån missbruket, så skadar de oss mer än hjälper oss.

Notera att det viktigaste av allt är att identifiera de roller som barnen i familjen tar på sig! Agera snabbt. Inte minst för att det är svårt för barnen att på egen hand lägga märke till/hantera/komma ut ur rollerna. Den roll som barnet utvecklar kommer att leda till olika beteendemönster som kan komma att forma hela dennes identiteten in i vuxenlivet, någonting som kommer att påverka hans/hennes egna relationer och välbefinnande!

Vad kan du göra?

Försök att se över och notera dina egna beteendemönster. Är det någonting som sticker ut ifrån din ”egentliga” personlighet? Kämpar du ständigt för att hjälpa den beroende eller andra familjemedlemmar? Är du överpresterande? Kan du bli ”onormalt” arg och agera ut din ilska på sätt som inte är hälsosamt? Om du har några barn, hur beter sig dessa? Observera. Prata med barnets lärare. Och viktigast av allt, prata med barnet.

Forskning visar på att familjeterapi kan vara mycket användbart. Ett annat förslag är att gå ensam till en terapeut. Att tala om ditt egna beteende och känslor kan hjälpa dig att identifiera och ändra på den roll som du har tagit dig på, samt att kunna hjälpa andra familjemedlemmar.

Kom ihåg: 

Du är inte den roll som du spelar, och det är aldrig för sent att ändra på den!  

Läs hela artikeln här


lördag 2 april 2016

TÄVLING - Vinn bok om ADHD och Autism!

Du är bara ett par skrivna rader bort ifrån att få chansen att vinna den inspirationsgivande boken Motiverande samtal vid autism och ADHD, skriven av Liria Ortiz och Anna Sjölund. Läs mer om boken här.

Gör så här:  
Skicka ett meddelande till mig på min Facebooksida:
Coaching & Motivation Scandinavia AB

I meddelandet, svara på frågan:  
Vad skulle du vilja lära dig mer om då det kommer till ADHD och Autism? 

Vinnaren meddelas på FB-sidan om cirka en vecka!

Lycka till! :)