lördag 23 februari 2013

Missbruk - Våld och hot i hemmet


Hej på er kära läsare!

Tänker ta upp ett svårt och tungt ämne idag. Men tyvärr inte ovanligt. Det gäller när missbruket, alkoholen och drogerna, har skapat en aggressiv person av den vi håller kär. När den personen utsätter omgivningen för hot och i värsta fall våld. En farlig situation då är om vi dessutom lever i samma bostad som missbrukaren. Då riskerar de anhöriga att leva på en tunn linje mellan liv och död. 

På senaste tiden har jag pratat med flera föräldrar som har sina vuxna missbrukande söner hemmaboende hos sig. För att ta hand om dem och skydda dem. Men i stället blir de själva utsatta för hot och våld av sitt barn. Ofta är situationen den att missbrukaren vill ha pengar, och när föräldrarna vägrar dem det så blir det en hotfull, och ibland våldsam reaktion. 

Ett annat problem som uppstått är att då sönerna varit skrivna på föräldrarnas bostad har polisen sagt att de inte kan avhysa personen, då denne är skriven där. Så nu har jag tagit reda på, hur man gör ifall man bestämmer sig för att det är viktigast att rädda sitt eget liv och hälsa.

 
Punkt 1. Uppsägning gällande boende
Skriv ett uppsägningsbrev gällande boendet till personen. Viktigt att skriva datum för uppsägningen och man måste ge ”skälig” tid för personen att kunna flytta ut. Enligt den jurist jag pratade med kan 1 månad ses som skälig tid. Detta kan dock variera.

Skicka gärna brevet rekommenderat till personen så ni med säkerhet vet att personen mottagit uppsägningen. 

När den ”skäliga” tiden har gått ut, då ringer man Skatteverket och meddelar att personen inte längre är boende på adressen och det blir sedan Skatteverkets tur att ta reda på var personen ska vara skriven.

Ta kontakt med advokat om ni behöver hjälp med denna snåriga lagstiftning, ni kan också ringa Juristjouren för rådgivning.  

Punkt 2: Polisanmälan
Om du blivit utsatt för hot och våld av missbrukaren, gör en polisanmälan!  

Punkt 3: Kontaktförbud

Om du fortsätter uppleva dig hotad av personen så kan du söka kontaktförbud. (Tidigare hette det besöksförbud, numera heter det kontaktförbud) 
Här kommer info från Polisens hemsida om det: 

”Om du råkat i en situation där du känner dig hotad och du tror att ett besöksförbud kunde underlätta situationen får du råd och hjälp av polisen, socialmyndigheterna, åklagaren eller frivilliga organisationer.
Besöksförbud söks antingen av polisen eller direkt av tingsrätten, skriftligen eller muntligt. Då du ansöker om besöksförbud bör du berätta:
·         vilket slag av hot eller trakasseri du blivit eller håller på att bli utsatt för
·         vem du känner dig hotad eller trakasserad av
·         din uppfattning om huruvida hotet fortsätter eller det finns risk för brott i framtiden
·         om det finns vittnen eller bevis på saken
Det är viktigt att du omedelbart antecknar det som hänt och som stöd för din ansökan om besöksförbud samlar alla möjliga bevis och kontaktuppgifter till vittnena.

Om du blivit utsatt för våld skall du så fort som möjligt låta undersöka din skada hos läkare.

Tillfälligt besöksförbud som omedelbart träder i kraft kan utfärdas av anhållningsberättigad tjänsteman, d.v.s. polis som hör till befälet eller åklagare – eller tingsrätten.

Ett besöksförbud avseende gemensam bostad träder ofta först i kraft omedelbart som ett tillfälligt förbud genom beslut av polisen. Så sker exempelvis när polisen har avlägsnat en person som uppträder hotfullt från sitt hem och tagit honom i förvar och då det finns sannolik risk för att ett brott begås också efter att personen frisläppts.”

Punkt 4: Fortsatt hot
Om du känner att du inte tryggt kan bo kvar i ditt boende utan att det finns fortsatt risk att utsättas för våld, ta kontakt med Polisen, Socialjouren eller Kvinnorjouren.

Hoppas ni aldrig behöver komma i situationen att ni behöver dessa punkter. Men OM, så hoppas jag att ni blir hjälpt av detta.
/Carina

Inga kommentarer: