torsdag 28 september 2017

Hur ska vi locka papporna till att söka hjälp?

Är du pappa till en son eller dotter med beroendeproblematik känner du alldeles säkert samma sorg och maktlöshet som mamman till ditt barn gör. Kanske visar sig det smärtsamma bara på olika sätt.
  
Lika många pappor som mammor lider av deras barns beroendeproblematik. Hur kommer det sig då att så få män tar steget till att söka hjälp? När jag tittar igenom min egen statistik ser jag att endast cirka 13 % av alla som deltar i mina CRAFT-kurser är män. Det är lite sorgsna siffror. Jag önskar verkligen att vi kunde bryta ”barriären” mellan manligt och kvinnligt, så att fler män fick den hjälpen de behöver. För problemet bottnar först och främst i de värderingar som existerar i det samhälle vi lever i, i en obalans i jämställdheten. 
 
I många kulturer, inklusive vår västerländska, kan det kännas skamligt att som man visa att man drabbas av stora känslomässiga berg-och-dalbanor. Genusforskning har visat att detta ofta hänger samman med gamla traditioner, där det är mannen som ska vara ”den starke” i familjen. Den traditionella, maskulina mannen ska stå pall för alla emotionella svårigheter, och han ska göra så på egna ben. Att ha en närstående med beroendeproblematik innebär även ofta en stigmatisering, och att vara anhörig kopplas inte sällan samman med både skam och skuld. Om man både bär på den här stigmatiseringen och skammen, samt förväntan att vara ”stark” och klara sig själv, är risken stor att man drar sig från att söka hjälp. 

Är du redan en av de män som deltagit i mina kurser vet du att det inte är något konstigt att ta hjälp utifrån. Både mammor och pappor är lika viktiga för ungdomen med beroendeproblematik. Båda föräldrarna känner samma längtan och önskan att deras barn ska bli från droger och må bra. Och idag vet de flesta av oss att uppfattningen att en man som söker hjälp skulle vara ”svag” är felaktig. Vilket kön man än tillhör ska det inte behöva kännas svårt att söka kunskap och stöd. Alla i familjen har nytta av mer kunskap om beroendeproblematik. Gemensamma strategier ökar möjligheten att lyckas hjälpa den närstående med att ta emot hjälp och därmed blir nykter eller drogfri. 

Det här vet vi inom CRAFT. Därför vill jag uppmuntra dig som är pappa att våga prata om den drogproblematik som du och din/dina närstående drabbas av! Jag vill uppmuntra dig som befinner dig i en svår situation att söka hjälp. Det vinner både du, ditt barn och hela din familj på! Läs mer om CRAFT-kurser på http://www.craftsverige.com/stod-for-anhoriga/

Eller, kontakta Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN http://www.fmn.se/

Varma hälsningar
Carina

Inga kommentarer: