söndag 5 augusti 2018

Hur möjliggör man ett beroende?

Det finns en risk att den goda viljan att rädda och hjälpa indirekt leder till att underlätta alkohol- eller drogkonsumtionen. Det är så klart det sista den hjälpsamma anhöriga vill. Därför är det viktigt att man som anhörig är observant så man inte ramlar in i en sådan fälla – kolla exempel nedan.  
3 Tecken på möjliggörande • Att ignorera och tystna ner sin närståendes negativa eller potentiellt farliga beteende. Detta kan innebära allt från att överse problemen till att helt förneka dem. På så sätt underlättat man att beteendet fortgår då ingen nämner det. 

• Att stjäla ansvar från personen. Även om det är naturligt att vilja hjälpa sina nära och kära så finns risken att man tar hjälpandet ett steg för långt, medan man som anhörig försummar sig själv. Den anhöriga tar hand om alla problem som uppstått på grund av alkoholen eller drogkonsumtionen. På så sätt slipper personen med beroende själv hantera problemen.

• Att ljuga för andra för att dölja den närståendes beroende. Det är inte ovanligt att man som anhörig ljuger för att hålla fasaden uppe. Man vill inte såra personen med beroende eller så oroar man sig för vad andra ska tycka. Det här är några exempel, det finns många fler. Kom ihåg att sådana här beteenden alltid börjar med de godaste intentioner, men blir i slutändan björntjänster.


Om du märker av dessa beteenden hos dig själv finns det en risk att du underlättar din närståendes alkohol- eller droganvändande. Börja förändra dessa beteenden ett litet steg i taget. Det är ofta för svårt att förändra allt direkt. Så välj en sak att göra annorlunda redan nu, sedan bygger du vidare på detta i den takt som känns rimlig för dig.

Inga kommentarer: