onsdag 31 oktober 2018

5 tips på hur du kan prata med ditt barn om alkohol och droger

Oavsett vad vi gör för att hjälpa våra barn med att växa upp alkohol- och drogfria så finns det tyvärr en risk att de en dag kommer att hamna ”i trubbel”. Kanske hittar du alkohol eller droger i hans/hennes bil, kläder eller sovrum. Kanske får du ett telefonsamtal från en annan förälder, från skolan eller till och med ifrån en av ditt barns vänner. Eller så kanske du inte hittar någonting alls, men märker ändå av förändringar i ditt barns beteende. 

Allt eftersom barn blir äldre står föräldrar framför många utmaningar. Det är inte bra att luta sig tillbaka och hoppas på att barnen bara kommer att "gå igenom det”, att det bara är ”en fas”. Som föräldrar måste vi ta en aktiv roll i att lära våra barn om sådant som kan skada. 


Föräldrar spelar en viktig roll!

Föräldrar spelar en viktig roll då det kommer till att lära sina barn om hälsosamma beteenden och ansvar, att prata öppet och ärligt, uppmuntra positiva relationer, främja utvecklingen av intressen och att visa att deras åsikter spelar roll.

Det kan vara en stor utmaning att utveckla de kommunikationsfärdigheter som krävs för att prata med ditt barn om alkohol och droger, men det kommer att vara väl värt ansträngningen. Du kommer lära känna ditt barn bättre och samtidigt hjälpa henne/honom med att hantera motgångar.  


Det är aldrig för tidigt för att prata 

Du har mer inflytande över ditt barns attityder om alkohol och droger innan de har börjat testa sig fram på egen hand. Barn går igenom många olika stadier när de växer upp, och vad som är lämpligt att tala om med en 18-årig och en 9-årig kan variera en hel del. Men det är ändå aldrig för tidigt att börja. Ju mer informerade barnen blir, desto mindre är risken att de kommer att ta del av felaktig eller missvisande information ifrån exempelvis media eller vänner.    

5 riktlinjer du kan använda dig av då du ska prata med ditt barn om alkohol/droger
 

1. Lyssna innan du pratar 
Som föräldrar vill vi ha alla svar och kan vara allt för angelägna att ”dela med oss av vår visdom” och våra uppfattningar att vi inte tar oss tid till att lyssna. Uppmuntra ditt barn till att prata om sina tankar och känslor och visa att du försöker förstå. 
 

2. Prata med ditt barn och ställ öppna frågor
Prata regelbundet om allt ifrån barnets känslor, vänner, och aktiviteter, och lyssna på vad hon/han har att säga. Ställ öppna frågor så att ditt barn verkligen får möjlighet att uttrycka sig själv. Öppna frågor börjar ofta med "VAD", "HUR" eller "PÅ VILKET SÄTT?"
 

3. Var involverad i ditt barns vardag
Lär känna ditt barns vänner och för samtal med föräldrarna till ditt barns vänner. Fortsätt hjälp ditt barn med att upprätthålla god hälsa; både psykiskt, känslomässigt och fysiskt. Visa att du bryr dig om vad ditt barn går igenom när de står inför och ska fatta beslut som kommer att påverka deras liv, både nu och i framtiden.


4. Sätt upp gränser
Redogör för ditt barn att du inte vill att hon/han ska dricka alkohol eller använda droger. Prata om eventuella konsekvenser av drog- och alkoholanvändning och var tydlig med vad som händer om reglerna bryts. Uttryck din oro och omtanke men berätta även att du litar på ditt barn, att bygga ett förtroende är viktigt i alla relationer.  


5. Ta vara pålärofyllda ögonblick”
Som förälder är du en källa för positiv och tillförlitlig information. Passa på att dra nytta av de ”lärofyllda ögonblick” då alkohol eller narkotika kommer upp på tal. Du får då en möjlighet att föra en konversation med barnet om sådant som är viktigt. Det handlar om att vara där för dem när ämnet alkohol eller narkotika kommer upp, exempelvis på TV, bio, radio, nyheter eller tidningar. Kom ihåg, försök att inte låta anklagande, se det mer som att du delar med dig av din kunskap. Missa inte din chans! 


Många föräldrar har upptäckt att då de har pratat om alkohol och droger med sina barn så har det byggts broar snarare än murar dem emellan. De har stolt kunnat bevittna hur deras barn har lärt sig att fatta hälsosamma och mogna beslut, helt på egen hand. 

Informationen är hämtad ifrån: https://ncadd.org/family-friends/there-is-help/talking-with-children


Känner du att du behöver mer hjälp och stöd?
  
Onlinekursen "Från beslutsångest till tydlighet" är utformad för att du som förälder under 6 veckors tid ska lära dig att:
  • Kommunicera med din son/dotter på ett mer konstruktivt sätt
  • Hantera svåra känslor och tankar så som skam, skuld, sorg och ilska
  • Läsa och förstå olika beroendebeteenden hos ditt barn
  • Hjälpa din son/dotter in i behandling och minska risken för återfall
  • Sätta upp mål och strategier för att bibehålla det du lärt dig

Läs mer om kursen här

Inga kommentarer: