torsdag 25 oktober 2018

Alkohol- och drogberoende - Tvångsmässigt beteende eller fri vilja?

Det finns en föreställning om att alkohol- och drogberoende grundar sig på ett fritt val, men vetenskaplig forskning ifrågasätter detta.

Alla vet att det är vi själva som gör våra val, men själva kvaliteten på dessa val varierar beroende på vår fysiska och psykiska hälsa. De har även att göra med hur vissa särskilda mekanismer i hjärnan ser ut och ter sig. 

Forskning visar att hjärnan hos personer som har utvecklat ett beroende inte ser likadan ut i jämförelse med andra. Det handlar främst om att de kretsar i hjärnan som är nödvändiga då det kommer till att utöva självkontroll och att motstå frestelser är försvagade. Även om vi gör ett ”fritt val” att ta dricka alkohol/ta en drog den första gången/gångerna, så resulterar detta i en försvagning av dessa kretsar i hjärnan. Detta är anledningen till att beroende inom sjukvården anses vara en sjukdom, och inte bara ett ”val”.

Att tillägga, det finns många andra ”fria val” som vi gör vilka kan leda till en mängd olika sjukdomar. Om vi ”väljer” att leva ett ohälsosamt liv med exempelvis för lite motion eller dålig kost, så kan detta leda till hjärtsjukdomar, diabetes, cancer osv. Människor som lider av dessa sjukdomar får ofta snabb hjälp, även om deras dåliga hälsa är ett resultat av deras livsstil.
När ett substansberoende är etablerad så kan den drabbade inte göra sig själva friska eller undvika alkoholen/drogen genom ren och fri vilja, på samma sätt som personer som lider av en hjärtsjukdom inte kan få deras hjärtan att fungera som vanligt igen.

En skadlig konsumtion av alkohol och narkotika kidnappar de delar av hjärnan som påverkar impulskontroll, förmågan att planera och se konsekvenser, motivation, beslutsfattande mm och skapar ett tvångsmässigt beroende av drogen. Alkoholen och drogen har byggt om hjärnan. Från den dag personen blir nykter/drogfri börjar hjärnan att reparera sig själv. Tack och lov finns fungerande behandling och möjligheter för den beroende att leva ett bra liv, trots sin sjukdom. 

Inga kommentarer: