fredag 16 juli 2010

Nya styrkor!

Det kan vara svårt och motsägelsefullt att tänka sig att de stressfyllda och sorgsna erfarenheterna vi fått av att vara anhörig har givit oss nya styrkor och värdefulla insikter och erfarenheter. Så vilka är dina positiva egenskaper du fått av dina erfarenheter? Här är några exempel från anhöriga som jag coachat:
* lärt mig att säga nej
* ödmjukhet, icke dömande
* prioriterar mina egna behov och hjälper andra att se när de åsidosätter sina egna behov.
* vet att jag kan ta hand om mig själv. Känner mig mycket säkrare, lugnare.
Skriv ned vilka styrkor du utvecklat!

Inga kommentarer: