onsdag 14 augusti 2013

Betydelsen av socialt stöd

Forskning har visat att socialt stöd bland annat är kopplat till förändrat immunförsvar. Individer som känner sig ensamma eller lever i dåliga äktenskap eller upplever sig ha sämre stöd från andra har också nedsatt immunförsvar. Socialt stöd har också visat sig påverka stressreaktioner i hög grad. Att uppleva socialt stöd ökar vår förmåga att klara av stress. (Stress, kognition och hälsa av Tony Cassidy, 2011)

Varför skriver jag det här?

Därför att många anhöriga isolerar sig. Drar sig undan. Känner skam, vill inte prata med någon av rädsla av att bli värderad, dömd eller få 1000 råd för sin situation trots att man redan har försökt allt. Man håller upp en fin fasad och släpper inte in någon djupare in på livet. Många anhöriga känner sig just ensamma. Trots att det finns över 1,5 miljoner anhöriga i Sverige!

Hur ser ditt sociala stöd och nätverk ut?

Vem kan du ringa när du har det tungt?
Vem kan du umgås med som ger dig energi?
Vem kan du utbyta tankar med?
Vem kan du skratta med?
Vem kan du gråta tillsammans med?
Vem kan ge dig en hjälpande hand?
Vem har liknande intressen som du?

Förhoppningsvis känner du ett starkt och stödjande nätverk! Om inte, vad kan du göra åt det?

Som anhörig finns det exempelvis anhörigföreningar. Exempelvis FMN (Föräldraföreningen mot narkotika), AMD (Anhöriga mot droger), AHA (Anhöriga hjälper anhöriga), Alanon och ACA. Sök på din ort och webben!

För annat stöd, som kanske ger mer energi: Vad har du för intressen? Kan du anmäla dig till en förening? Även på Facebook finns olika intressegrupper, som till exempel promenadgrupper m.m.

Och ibland har vi många bekanta, men ingen som egentligen vet hur det är. Är det dags att släppa in någon på det personliga planet?

Lycka till!
/Carina

Inga kommentarer: