tisdag 20 maj 2014

Likheter mellan alkoholberoende och andra sjukdomar?

Ur boken "Kidnappad Hjärna"
av Miki Agerberg. 
Under 1990-talet växte tanken fram på att drogberoende kan vara en kronisk och medicinsk sjukdom. Amerikanerna O'Brien och McLellan publicerade en jämförande artikel med den provokativa rubriken "Drug Dependence".

Jämförelserna i artikeln var mellan drogberoende och tre andra kroniska sjukdomar; diabetes, astma och högt blodtryck. Utifrån en medicinsk databas samlade de all information de kunde hitta angående de tre sjukdomarna från de senaste 20 åren och jämförde dem med varandra. Likheterna var slående.

Ärftlighet
Ungefär 50% av risken att bli beroende av alkohol är ärftlig, samma förhållande som för astma.
Ärftligheten för blodtryck var mellan 25-50% medan för diabetes typ 2 låg ärftligheten på omkring 80%.

Livsstil
Men arvet bestämmer inte allt. Brist på motion, stress och övervikt ökar risken för diabetes, på samma vis ökas risken för att bli alkoholist om du är i en miljö med lättillgänglig och billig alkohol. Samspelet mellan miljö och arv avgör vem som drabbas.

Det finns dock en skillnad  - du kan välja om du vill testa en drog eller inte. Och de flesta som testar en drog fortsätter inte. Det är få som faktiskt blir beroende. Gener, starkt grupptryck och billiga droger är några av faktorerna som avgör. Det enda valfria när det kommer till droger är om du väljer att testa eller inte.

Återfall
Liksom för alkoholberoende innebär det en del livsstilsförändringar också för personer med exempelvis högt blodtryck för att kontrollera sjukdomen. Men många väljer att inte följa läkarens föreskrifter och man kliver tillbaka till gammalt beteende. Det man sett är att för personer med alkoholberoende återfaller ca 40-60% efter 1 år efter påbörjad behandling. För diabetes är återfallsprocenten 30-50%, högt blodtryck 50-60% och för vuxenastma hela 60-80%. Återfallet är en del av sjukdomen och det viktiga är att lista ut varför patienten fick återfall och ta lärdom av detta för att undvika framtida återfall.

Önskar er alla anhöriga styrka!
/Carina

P.s. Tror du att denna blogg kan vara till hjälp för någon du känner? Dela den vidare genom Twitter eller Facebook, se länkarna till under inlägget! :-)

Inga kommentarer: