måndag 26 maj 2014

Stor betydelse att få träffa andra i liknande situation

Många anhöriga kan ha svårt att söka hjälp och prata med andra om sin situation då de tror att de har något att skämmas för. Trots att 30% av Sveriges befolkning lever nära någon som dricker för mycket. Lägg sedan till dem som lever nära någon med narkotika- eller läkemedelsmissbruk. Som anhörig är man INTE ensam och det kan betyda mycket att på ett konstruktivt sätt få möta andra anhöriga och diskutera viktiga frågor som förhållningssätt, kommunikationssätt, tankefällor m.m.

Exempel på vad tidigare deltagare under en helgs Anhörigworkshop upplevt:

"Jag har lärt mig massor, fått nya insikter och känner en ökad styrka att sätta gränser."

"Välkomnade stämning, bra att dela erfarenheter med andra som bekräftar att man inte är ensam."

"Personligt, tillåtande och hoppingivande!"

"Jag är glad att jag tog mig hit, har fått värdefulla kontakter"

"Fick bra tips och mera energi. Mycket acceptans och fokus på mig själv!"

"Har fått mer kunskap om medberoendebeteenden och insikt om vissa delar i mitt liv som jag kan förändra".

"Jag har insett att jag inte är ensam, det finns många som har erfarenhet av missbruk och man får många olika perspektiv tillsammans."

"Superbra kurs, bra att möta och höra om andras liknande livssituationer. Få sätta ord på egna tankar och känslor och att få träffa andra."

Tveka inte att söka hjälp! Det finns andra som förstår.

Inga kommentarer: