måndag 29 juni 2015

Ny studie om barns utsatthet!

Ny forskning ifrån socialstyrelsen visar på hur barn påverkas av att leva i familjer där missbruk eller psykisk ohälsa förekommer. Detta är barn som tvingas till att vara "föräldrar", både till sina syskon och egna föräldrar. 

Resultaten av forskningen är skrämmande: ca 7 procent av Sveriges barn lever under dessa omständigheter, och risken för att de själva ska drabbas av beroende och psykisk sjukdom i vuxen ålder är stor.

Inget barn bör växa upp med bördan av detta vuxenasvar då de tvingas att ta hand om/vårda sin egen familj. Barn ska få vara barn, och i vissa fall så behöver de få hjälp med att vara just detta. Bland andra socialtjänsten och vården måste ta större ansvar då det kommer till att se och hjälpa barn som lever under destruktiva familjeförhållanden!

Lyssna/läs mer om nyheten på sr.se (direktlänk till artikeln). 

Inga kommentarer: