söndag 14 maj 2017

3 tips för att vända den negativa spiralen

När man har en närstående som lider av ett alkohol- eller drogberoende påverkar det ofta hela familjen. Det kan kännas som om hela dynamiken innanför hemmets dörrar börjar spricka, som om sammanhållningen är på väg att falla samman. Då skapas det i allt för många fall en negativ spiral, vilken kan vara väldigt svår att ta sig ur för alla inblandade. Den kan vara fylld med konflikter, oro och anklagelser. Desperationen och rädslan för vad som kommer att hända med den närstående kan till slut bli destruktiv.

Nedan följer 3 tips, inspirerade från boken Du är viktig!, vilka kan vara till hjälp då det kommer till att vända den negativa spiralen till stödjande för förändring. 
1. Lokalisera och undvik tankefällor
Det är vanligt att man som anhörig omedvetet är styrd av negativa tankar och känslor som exempelvis kan ha uppstått på grund av en konstant oro över ens närståendes situation. Dessa påverkar på många sätt ens syn på omgivningen och ens relationer och kan leda till starka skuldkänslor, vilka både kan gå ut över en själv och andra i familjen. Några exempel är att man antar att alla känslor och tankar är sanna (känner jag skuld så är det lika med att jag har skuld), man klandrar sig själv eller andra, man har orealistiska förväntningar på sig själv eller andra och man tar andras agerande personligt. Kanske känner du igen några av dessa tankefällor? Om du är medveten om dem kan det vara lättare att ta tag i dem!

2. Stoppa felsökningen
Det är vanligt att anhöriga ständigt arbetar med att finna felet och orsaken som ledde till deras närståendes beroendeproblematik. Man kan leta efter detta ”fel” lite överallt; hos den närstående, hos andra i familjen, i omgivningen och hos sig själv. Vad det leder till är mer klandrande och skuldbeläggande. Vad som lätt glöms bort är att man som anhörig inte äger problemet, och att man därav inte kan korrigera det. Denna insikt kan hjälpa en att ständigt söka efter ”fel” hos sig själv och man kan i stället uppmuntra personen som faktiskt kan göra någonting åt problemet att söka hjälp.

3. Hjälp varandra och dig själv med att hantera obehagliga känslor
Det gäller att prata med varandra på ett öppet och icke-dömande sätt samt att behandla både varandra men även dig själv med medkänsla och respekt. Det första steget är att kommunicera på ett ärligt och respektfullt sätt. Det ökar möjligheterna att lösa problemet och du mår bättre själv om du har kommunicerat tydligt och respektfullt till andra. Socialt stöd är mycket viktigt då det kommer till att hantera smärtsamma känslor och tankar. Men för att kunna visa medkänsla inför andra så måste du först lära dig att visa medkänsla inför dig själv.


Det finns så mycket mer information till er anhöriga som jag vill dela med mig av, men som omöjligt får plats här! Därför kan jag varmt rekommendera er att ta en titt på min nyutgivna bok, Du är viktig!, där jag delar med mig av tankar, tips och erfarenheter. Klicka HÄR för att komma till boken på Adlibris.se.  

Ta hand om er, och kom ihåg, ni är viktiga!
/Carina 

Inga kommentarer: