måndag 19 juni 2017

Stöd till anhöriga, enligt lag!
Vad många anhöriga fortfarande inte känner till är att socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga, enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 
 
Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen. 

Kommunen ansvarar för att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet.
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas olika stöd för anhöriga såsom CRAFT och Alanon-inspirerade program. Allt fler anställda inom socialtjänsten har utbildad sig i anhörigprogrammet CRAFT. Om du tror att det kan vara till hjälp för dig – ta kontakt med kommunen och fråga om de erbjuder CRAFT för anhöriga eller något annat stöd som kan vara till hjälp för dig. 


Exempel på stöd till anhöriga och familjer som kommunen kan erbjuda:
  • Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
  • Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.
  • Enskilda samtal och samtal i grupp.
  • Utbildning, hjälpmedel.
  • Hjälp i hemmet eller i boende.
  • Avlösning i olika former.
  • Ekonomisk ersättning. 

Vem räknas som anhörig?

Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta och även för deras eventuella vuxna barn. 


Stöd till barn som är anhöriga

Personer under 18 år omfattas inte av bestämmelsen om anhörigstöd, även om de kan ge omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för dessa barn. 


Har du som anhörig behov av stöd?  
Ta kontakt med kommunen! Eller sök på nätet efter anhörigföreningar eller privat praktiserande terapeuter med inriktning mot anhöriga.


Ta hand om er!
/Carina 


Inga kommentarer: