tisdag 15 maj 2018

Intressant TED-talk om att hantera stress

Att leva ett liv nära någon med alkohol- eller narkotikaberoende kan vara oerhört stressfyllt. Många känner en ständig oro och rädsla inför både nutiden och framtiden; kommer personen vara påverkad när han/hon kommer hem ikväll? Varför svarar personen inte när jag ringer? Hur kommer min och personens framtid att se ut? Ängslan leder i många fall till att kroppen hamnar i ett kontant stresstillstånd. En ihållande stress kan leda till en rad olika sjukdomar och det är även vanligt att det går ut över andra områden i ens liv.

Kelly McGonigal pratar i detta TED-talk om hur man kan lära sig att hantera stressen då man är mitt uppe i den. Det handlar om att vända den negativa stressen till ”positiv”, att se på den på ett nytt sätt och i vissa fall till och med gynnas av den. Visserligen är långt ifrån all stress hälsosam; att som anhörig leva under ständig oro kan som nämnt ovan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan. Vad man däremot kan ta mig sig från McGonigal föreläsning är förståelsen för hur stress fungerar samt insikten om att sociala nätverk, så som vänner och familj, har direkt påverkan på att minska de negativa effekterna av både akut och långvarig stress.
     

Inga kommentarer: