onsdag 30 maj 2018

Varför fungerar inte konfrontationen?
Många anhöriga tänker ofta att de borde konfrontera sin närstående med beroendeproblem för att få dem att inse att de har ett problem. Det här leder ofta till att man omedvetet lägger skuld och skam på personen.

Det finns dessutom en missuppfattning om att konfrontation krävs för att personen ska förändra sig. Beroende sägs ofta vara en sjukdom fylld av förnekelse, men många gånger är personen också fylld med ånger och skuldkänslor. Denna aspekt gör det extra viktigt att undvika skam- och skuldbeläggande. Skam leder i de flesta fall till försvarsmekanismer, vilket alla människor känner om vi känner oss angripna och ångerfulla. När konfrontationen speciellt riktar sig mot de skam- och skuldfyllda delarna hos personen brukar denne mentalt blockera sig och försöka försvara sig. En strategi för detta kan vara att skuldbelägga dig som anhörig i stället. Känner du igen det?

Vill du hjälpa en person som är beroende av alkohol eller droger men vet inte hur? Ett alternativ är att ta upp hur man känner på ett lugnt och kärleksfullt sätt. Många tips gällande kommunikation och förhållningssätt får du i webbkursen för föräldrar till en son/dotter med beroende. Du kan läsa mer om kursen här: https://anhorigkurs.teachable.com/p/webbkurs/

Inga kommentarer: