onsdag 22 september 2010

Är medberoende en copingstrategi?

Med copingstrategi menas (som jag förstår det) en individs sätt att hantera svårigheter och oro under lång tid. Den anhörige utvecklar anpassningsstrategier för att stå ut och överleva under missbrukets negativa konsekvenser. På så sätt får den anhörige en roll den spelar i förhållande till missbrukaren som i längden kan bli destruktiv för båda parter, trots att problemet inte i första hand ligger hos den anhörige, så blir det ett samspel.

Genom terapi och psykologisk hjälp kan man lära sig nya copingstrategier som är mer konstruktiva för att hantera livets svårigheter och trauman.

Inga kommentarer: