fredag 3 september 2010

Värderingsövning!

Övning!
1) Nedan står det flera olika värderingar. Ringa in de 7 viktigaste värderingarna för dig som du vill leva efter!
Om du har egna värderingar som inte nämns nedan så kan du lägga till dem!

PRESTATION     ÄVENTYR     SKÖNHET     OBEROENDE
ANSVAR     VÄLBEFINNANDE     ENGAGEMANG     PÅLITLIGHET
KREATIVITET     PLIKT     TROHET     BERÖMMELSE
FAMILJ     FLEXIBILITET      VÄNSKAP     ÄRLIGHET
GENEROSITET     ANDLIGHET     HÄLSA     UTVECKLING
ÖDMJUKHET     SINNESRO     NÄRHET     RÄTTVISA
KUNSKAP     FRITID     KÄRLEK     KOMPETENS
POPULARITET     LIVSMÅL     MAKT     UTMANINGAR
PENGAR     STABILITET     ENKELHET     TRADITIONER
SPÄNNING     RESPEKT     FRIHET     SKOJ
SAMARBETE     HUMOR     PÅVERKAN     INTEGRITET
BALANS     KARRIÄR      KUNSKAP     LYX
TROHET     INTIMITET      LOJALITET     EKONOMISK VINST

2) Lever du efter dina livsvärderingar just nu? Försakar du någon? Vad kan du mer göra för att leva efter dina livsvärderingar? Vad behöver du förändra eller ompriortera för att leva mer i enlighet med dina värderingar?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

3) Hur påverkar det dig om du försummar någon värdering? Vilka konsekvenser får det för dig?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

4) Av de värderingar du ringat in, vilka känns viktigast att nu lägga extra fokus på?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Lycka till!


 

Inga kommentarer: