onsdag 10 april 2013

Utdrag ur boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten"

Utdrag ur boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten”  För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, av Carina Bång.


Är han/hon ”alkoholist”?
 
Den första frågan som dyker upp brukar vara: Är den närstående verkligen ”alkoholist” eller ”missbrukare”? 

Att kunna sätta en etikett på beteendet är inte det som avgör om det är ett problem som behöver åtgärdas eller inte. I stället för att fastna i definitionsfrågan så kan det vara bättre att fråga sig: Skapar konsumtionen eller bruket av alkohol, narkotika eller läkemedel problem? Får det konsekvenser gällande relationer, föräldraskap, ekonomi, arbete eller andra ansvarsområden? Även om en person inte är ”alkoholist” eller ”narkoman” så kan fortfarande bruket av olika beroendeframkallande medel skapa bekymmer, både för individen själv men också för de anhöriga. Som anhörig kan det innebära stora konsekvenser som behöver uppmärksammas, oavsett om personen är exempelvis ”alkoholist” eller inte. 
Boken kan köpas online här

Inga kommentarer: