onsdag 10 juli 2013

Forskning om relationer

Att missbruk påverkar relationen till anhöriga, det vet vi ju redan. Om inte annat av egen erfarenhet.

Men man har också forskat lite grand på parrelationer och detta är vad man har hittat där:

1) Parrelationer påverkas negativt av missbruket och det leder inte sällan till skilsmässa.
2) Många upplever emotionellt kaos, skuld- och skamkänslor och hopplöshet. Man upplever många konflikter och kommunikationssvårigheter.
3) Både de anhöriga och personen med missbruksproblem upplever det som svårt att lösa problem och har låg tilltro till sin egen problemlösningsförmåga.
4) Parterna i relationen upplever en dålig gemenskap och att man inte gör positiva saker tillsammans längre
(Lindgaard 2008, Fals-Stewart, O´Farrel och Birchler 2004)

Omvänt kan också relationsproblemen påverka missbruksproblemen. Forskning visar att dysfunktionella parrelationer har ett samband med att ökat risk för återfall i missbruk efter behandling. Och att positiva känslor av parförhållandet har ett samband med ökat möjlighet att lyckas efter behandling. Önskan om att bevara och förbättra förhållandet kan vara en motivationsfaktor för att fortsätta vara nykter.
(Moos och Moos 1984) 
 
Däremot blir inte relationen nödvändigtvis bättre bara för att en person blir nykter. Många par har redan stora problem i relationen och enbart nykterheten leder inte till att man blir en bättre partner. För en person som blivit nykter krävs ett stort arbete att hitta sig själv, vem man är utan alkoholen/drogen och vilken roll man har i familjen.
(Brown och Lewis 1999)
 
Vad tänker ni om detta? Reflektera gärna och skriv i kommentarerna.

Jag kommer naturligtvis återkomma med mera i detta ämne! :-)
 
/Carina


2 kommentarer:

Demonic sa...

Det här låter löjligt sant. Min pojkvän dumpade mig igår, just att han nyss blivit nykter och vet inte vem han är än.

katrin_en sa...

Att fokusera på mig själv ät den svåraste utmaningen jag gjort när jag jobbat med mig själv. Men ju mer jag lär känna & älska mig själv desto mer kan jag acceptera min mans alla sidor.
Hellre sinnesro än rätt!