måndag 14 oktober 2013

Kommunernas stöd så olika!

Jag tycker det är så konstigt hur kommunerna kan se så olika på lagen om anhörigstöd och att vissa kommuner tar väldigt seriöst på detta uppdrag och ger stöd till människor som är anhöriga till personer med olika problematik, såsom exempelvis anhöriga till personer med missbruk.

Ett fint exempel är Norrköpings kommun som har ett Anhörigcenter med 7 personer heltidsanställda och kan erbjuda individuella samtal, gruppsamtal, kafé, föreläsningar m.m. för anhöriga. Där kan man som anhörig till en person med missbruksproblem för stöd direkt. (http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/anhorigstod/anhorigcenter/)

Ett trist exempel är Härnösands kommun, där en kvinna fick beskedet att de har en grupp för anhöriga, den är full för hösten så hon får komma tillbaka till våren.

Varför är stödet till anhöriga så godtyckligt från kommun till kommun? Varför ska det handla om var man bor, huruvida ens problem och mående tas på allvar?

/Carina

1 kommentar:

Piedra sa...

Jag ställer mig också den frågan. I Lunds kommun hänvisar de enbart till Al-Anon, och trivs man inte på Al-Anon så finns det absolut ingenting. Bedrövligt, tycker jag!