tisdag 19 november 2013

Balans mellan anpassning och gränssättning

Om man utvecklat ett medberoendebeteende är riskerna stor att man anpassar sig överdrivet mycket till andra personer och att man har svårt att kommunicera sina behov och sätta tydliga gränser. Är detta ett problem för dig?

Fundera då gärna på dessa frågor och skriv ned på ett papper dina svar.

Vad blir de kortsiktiga konsekvenserna av att anpassa sig?
Ex. Gör den andre personen nöjd, behöver inte ta en konflikt osv...

Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av att anpassa sig?
Ex. Jag tar inte hand om min egen hälsa, jag känner mig utnyttjad osv...

Vad skulle nackdelarna vara med att sätta gränser?
Ex. Kanske starta konflikt, göra någon besviken, få dåligt samvete osv...

Vad skulle fördelarna vara med att sätta gränser?
Ex. Respektera mig själv, ta hand om mina behov, vila när jag behöver det osv...

Vid vilka situationer riskerar du att anpassa dig trots att du inte vill?
Ex. När någon ber om hjälp fast jag inte orkar, när jag behöver städa upp efter någon annan osv...

När sådana situationer dyker upp, hur kan du då svara i situationen för att sätta dina gränser?
Ex. "Nej, tyvärr jag har inte möjlighet idag. Jag kan återkomma om en dag som passar bättre."
"Nej, men tack ändå!"
"Tyvärr kan jag inte lösa det åt dig. Vad har du själv tänkt på för lösningar?"

Om du lyckades sätta tydligare gränser, vad skulle det betyda för dig?

Vad kan ett första steg vara för att börja tydliggöra dina gränser? Inför dig själv och andra?

Lycka till!
/Carina

Inga kommentarer: