fredag 12 december 2014

Mer hjälp till anhöriga

I sin artikel ”Vägen ut ur missbruk: Socialpolitik snarare än behandling” så skriver Carina H Ahnstedt om hur viktiga anhöriga är i den alkohol- eller drogberoendes tillfrisknande. Många personer med missbruk har starka sociala familjeband, och det finns mycket kraft att hämta i dessa relationen. Personer som lämnar ett missbruk är oftast väldigt ensamma, och om de inte hittar stöd och kraft i någonting så är risken stor att de faller tillbaka i sitt beroende. Hon skriver hur oerhört viktigt det därmed är att stötta de anhöriga, att se dem som resurser i stället för offer, så att de själva kan vara ett stöd för deras närstående!

Läs hela artikeln här:
http://www.can.se/sv/Tidskriften-AoN/Tema-Anhorig/Vagen-ut-ur-missbruk-Socialpolitik-snarare-an-behandling/

Inga kommentarer: