torsdag 18 december 2014

C.R.A.F.T för anhöriga till missbrukare!

Jag är så glad över att C.R.A.F.T-kursen i november blev så oerhört lyckad med många nöjda deltagare :) Nu kommer jag att hålla ännu en kurs (del 1)! 

Den nya kursen kommer att äga rum helgen den 14-15/3-2015 i Stockholm, och då kan du som anhörig få hjälp, både med att förbättra din egen livskvalitet, men även med att motivera din närstående in i ett nyktert/drogfritt liv! Du kommer bland annat att få lära dig mer om hur du kan hantera det som kallas "medberoende", ta del av olika kommunikationstekniker och få hjälp och stöd från andra anhöriga genom gruppövningar.

Här är är några citat från tidigare deltagare efter att de deltagit i C.R.A.F.T: 

"Jag har fått en större förståelse för hur kommunikation kan påverka och många verktyg att använda. Konkret och proffsigt. Bra mix mellan föreläsning och övningar"

 "Jag tycker att du har lotsat oss igenom kursen på ett utmärkt sätt. Jag har fått verktyg som ger mig möjlighet att agera – ta mig ur känslan av hopplöshet".

"Jag har fått en bra och tydlig kunskap som kommer att utveckla min kommunikation med min anhörig!".

" Jag har lärt mig att minska anklagande och tjat till en mer konstruktiv dialog". 

" Jag har fått kunskap. Ser saker på ett annat sätt. Kände mig väldigt välkommen, känner mer hopp".

"Jag har fått mer insikt och styrka att stå upp för mig själv och hur jag kan hantera min ilska!".


OBS! Sista anmälningsdag är 1/3-2015! 
Early bird-pris: Om du anmäler dig innan den 25/1-2015 så får du 400 kronors rabatt på ordinarie kurspris!

Mer information och anmälan görs här!  
Där kan du även läsa mer om C.R.A.F.T som metod, ta del av kurstider, kursinnehåll m.m! 

Inga kommentarer: