söndag 12 april 2015

Möjliggörande

Det kan som närstående vara svårt att veta på vilka sätt vi faktiskt möjliggör vår anhöriges missbruk, det vill säga underlättar för personen till att bibehålla sitt beroende. Denna korta video tar upp olika agerande som vi kan använda vid möjliggörande, exempelvis att ge vår anhörige pengar utan att veta vad han/hon kommer att använda dom till, hjälpa dem med saker som de inte klarar av att göra pga deras missbruk eller är tyst och låtsas som ingenting.

Videon är på engelska.
Enabling = möjliggörande.Inga kommentarer: